Quay về Trang chủ

Máy chủ mới Tiêu Diêu Cung

Từ 21-04-2023 đến 21/04/2023

Đầu trang

Đua top máy chủ mới

17-04-23

Cụm Hồi Ức tiếp tục khuấy động tam giới với sự xuất hiện của Tiêu Diêu Cung, tại đây một vùng đất chứa các loại thiên tài địa bảo hiếm, cùng tham gia thử tài vận và thể hiện tài năng chinh phục tam giới! Không nhiều tính năng, không quá chênh lệch giữa các nhân vật nên việc chọn cụm Hồi Ức - Tiêu Diêu Cung để tham gia sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nơi đây cũng là nơi dễ dàng Tìm Lại Cố Nhân, những kỳ sĩ đã kề vai sát cánh trong hành trình phiêu lưu tam giới thuở sơ khai của Phong Thần.

Đến với máy chủ mới Tiêu Diêu Cung, người chơi có thể hòa mình vào các trận PK tại Tam Tiên Đảo, chạy cửa buff Thông Thiên tại Vạn Tiên Trận hay cùng nhau vận chuyển những chuyến xe lương từ mạnh tân đến tuyệt long đỉnh, đem lại cảm giác Phi Thương Bất Phú khi tham gia tính năng Bào Thương, Săn Boss, thu thập ngọc bội tại Thập Tuyệt Trận.

Đua Top Bảng Phong Thần

 • Thời gian: Bắt đầu 21/04 đến 00h05 ngày 01/07/2023

 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất và đạt cấp 140 trở lên tại máy chủ mới Tiêu Diêu Cung sẽ nhận thưởng (dưới 140 sẽ nhận phần thưởng đua top hệ phái)

 • Phần thưởng phải nhận tất cả trong một máy chủ/cụm máy chủ, không thể tách rời bất cứ phần thưởng nào sang máy chủ khác/cụm khác.

 • Pháp bảo cá nhân #12: Dùng pháp bảo của nhân vật đang sở hữu để #12 (không bao gồm pháp bảo của phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới, Tang Không Linh, Bách Chiến Vương Tôn, Pháp bảo của các giải đấu và pháp bảo Thất Bảo Kim Liên.

Nhận thưởng tại cụm Hồi Ức Cam

Lưu ý: Trong trường hợp nhận thưởng Top Thế Giới tại máy chủ Tiêu Diêu Cung thì phần thưởng 2 Trang Bị Cam Trấn Nguyên #12 sẽ được nhận là 1 thú cưỡi Nghịch, 1 Trang Bị Cam Trấn Nguyên #12 sẽ nhận là 3 Thú Cưỡi Chí

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1

1 Danh Hiệu Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )

1 Buff Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )

1 Thú Quần Anh Hội ( tự chọn )

2 Trang Bị Cam Trấn Nguyên #12 ( tự chọn )

1 Trứng pet Đắc Kỷ

1 Pháp Bảo Thất Bảo Kim Liên #12 ( max 2 sao )

1 Pháp Bảo Cá Nhân #12

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

6 Lò Luyện Sơ Cấp

6 Lò Luyện Trung Cấp

6 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 2 1 Danh Hiệu Đệ Nhất ( cũ ) ( vĩnh viễn )

1 Buff Đệ Nhất ( cũ ) ( vĩnh viễn )

1 Thú Bạch Kim ( tự chọn )

1 Trang Bị Cam Trấn Nguyên #12 ( tự chọn )

1 Trứng pet Hoàng Phi Hổ

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12 ( max 1 sao )

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

5 Lò Luyện Sơ Cấp

5 Lò Luyện Trung Cấp

5 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 3

1 Thú Bạch Kim ( tự chọn )

1 Trang Bị Cam Trấn Nguyên #12 ( tự chọn )

1 Trứng pet Thạch Cơ

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

4 Lò Luyện Sơ Cấp

4 Lò Luyện Trung Cấp

4 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 4

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn )

1 Trang Bị Cam Trấn Nguyên #12 ( tự chọn )

1 Trứng pet Tử Huyền

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

5 Lò Luyện Sơ Cấp

5 Lò Luyện Trung Cấp

5 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 5

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn )

1 Trang Bị Cam Trấn Nguyên #12 ( tự chọn )

1 Trứng pet Tiểu Hổ

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

4 Lò Luyện Sơ Cấp

4 Lò Luyện Trung Cấp

4 Lò Luyện Trân Hựu

Nhận thưởng tại cụm Hồi Ức Xanh

Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1

1 Danh Hiệu Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )

1 Buff Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )

1 Thú Quần Anh Hội ( tự chọn )

140 Tướng Quân Lệnh

1 Trứng pet Đắc Kỷ

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12 ( max 2 sao )

1 Pháp bảo Cá Nhân  #12

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

6 Lò Luyện Sơ Cấp

6 Lò Luyện Trung Cấp

6 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 2 1 Danh Hiệu Đệ Nhất ( cũ ) ( vĩnh viễn )

1 Buff Đệ Nhất ( cũ ) ( vĩnh viễn )

1 Thú Bạch Kim ( tự chọn )

70 Tướng Quân Lệnh

1 Trứng pet Hoàng Phi Hổ

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12 ( max 1 sao )

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

5 Lò Luyện Sơ Cấp

5 Lò Luyện Trung Cấp

5 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 3

1 Thú Bạch Kim ( tự chọn )

70 Tướng Quân Lệnh

1 Trứng pet Thạch Cơ

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

4 Lò Luyện Sơ Cấp

4 Lò Luyện Trung Cấp

4 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 4

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn )

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Vũ Khí 10x # 12 ( max thuộc tính )

1 Trứng pet Tử Huyền

50 Tướng Quân Lệnh

5 Lò Luyện Sơ Cấp

5 Lò Luyện Trung Cấp

5 Lò Luyện Trân Hựu

Hạng 5

1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn )

1 Bộ Trang Bị 10x #12 ( max thuộc tính)

1 Trứng pet Tiểu Hổ

40 Tướng Quân Lệnh

4 Lò Luyện Sơ Cấp

4 Lò Luyện Trung Cấp

4 Lò Luyện Trân Hựu

Nhận thưởng tại cụm 2008

 

Xếp Hạng

Phần Thưởng

1

1 Danh Hiệu Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )
1 Buff Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )

3 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch

1 Thú Đằng Vụ ( tự chọn )

1 Thú Sinh Nhật Phong Thần ( max 5 sao - tự chọn theo thông tin bên dưới )

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12 ( max 2 sao )

1 Trứng pet Đắc Kỷ

40 Thỏi Vàng

40 Thỏi Bạc

40 Thỏi Đồng

40 Lệnh Bài Liên Hoa

40 Minh Hà Chi Thư

40 Kim Loại Hiếm

2

1 Danh Hiệu Đệ Nhất cũ ( vĩnh viễn )
1 Buff Đệ Nhất cũ ( vĩnh viễn )

3 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 pháp bảo Tam Sinh Thạch

1 Thú Đằng Vụ ( tự chọn )

1 Thú Sinh Nhật Phong Thần ( max 4 sao - tự chọn theo thông tin bên dưới )

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12 ( max 1 sao )

1 Trứng pet Hoàng Phi Hổ

30 Thỏi Vàng

30 Thỏi Bạc

30 Thỏi Đồng

30 Lệnh Bài Liên Hoa

30 Minh Hà Chi Thư

30 Kim Loại Hiếm

3

3 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #12

1 Thú Sinh Nhật Phong Thần ( max 3 sao - tự chọn theo thông tin bên dưới )

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12

1 Trứng pet Thạch Cơ

20 Thỏi Vàng

20 Thỏi Bạc

20 Thỏi Đồng

20 Lệnh Bài Liên Hoa

20 Minh Hà Chi Thư

20 Kim Loại Hiếm

4

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 thú cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

1 Thú Sinh Nhật Phong Thần ( max 2 sao - tự chọn theo thông tin bên dưới )

1 pháp bảo thất bảo kim liên #12

1 Trứng pet Thạch Cơ

20 Thỏi Vàng

20 Thỏi Bạc

20 Thỏi Đồng

20 Lệnh Bài Liên Hoa

20 Minh Hà Chi Thư

20 Kim Loại Hiếm

5

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 thú cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

1 Thú Sinh Nhật Phong Thần ( max 1 sao - tự chọn theo thông tin bên dưới )

1 Trứng pet Tiểu Hổ

20 Thỏi Vàng

20 Thỏi Bạc

20 Thỏi Đồng

20 Lệnh Bài Liên Hoa

20 Minh Hà Chi Thư

20 Kim Loại Hiếm

Nhận thưởng tại cụm 2013

 

Xếp Hạng

Phần Thưởng

1

1 Danh Hiệu Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )
1 Buff Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch #12

1 Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

30 Túi Thuộc Tính Trung

30 Túi Thuộc Tính Sơ

4000 Túi Chân Khí

5 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

5 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

40 Thỏi Vàng

40 Thỏi Bạc

40 Thỏi Đồng

40 Lệnh Bài Liên Hoa

40 Minh Hà Chi Thư

40 Kim Loại Hiếm

2

1 Danh Hiệu Đệ Nhất cũ ( vĩnh viễn )
1 Buff Đệ Nhất cũ ( vĩnh viễn )

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #12

1 Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

25 Túi Thuộc Tính Trung

25 Túi Thuộc Tính Sơ

3500 Túi Chân Khí

4 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

30 Thỏi Vàng

30 Thỏi Bạc

30 Thỏi Đồng

30 Lệnh Bài Liên Hoa

30 Minh Hà Chi Thư

30 Kim Loại Hiếm

3

3 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 thú cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

1 Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

20 Túi Thuộc Tính Trung

20 Túi Thuộc Tính Sơ

3000 Túi Chân Khí

3 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

30 Thỏi Vàng

30 Thỏi Bạc

30 Thỏi Đồng

30 Lệnh Bài Liên Hoa

30 Minh Hà Chi Thư

30 Kim Loại Hiếm

4

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 thú cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

1 Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

20 Túi Thuộc Tính Trung

20 Túi Thuộc Tính Sơ

3000 Túi Chân Khí

2 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

30 Thỏi Vàng

30 Thỏi Bạc

30 Thỏi Đồng

30 Lệnh Bài Liên Hoa

30 Minh Hà Chi Thư

30 Kim Loại Hiếm

5

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 thú cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

1 Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30

20 Túi Thuộc Tính Trung

20 Túi Thuộc Tính Sơ

2000 Túi Chân Khí

2 Nguyệt Hoa Quái Phù
(chưa mài)

2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)

30 Thỏi Vàng

30 Thỏi Bạc

30 Thỏi Đồng

30 Lệnh Bài Liên Hoa

30 Minh Hà Chi Thư

30 Kim Loại Hiếm

Nhận thưởng tại cụm 2017

Lưu ý: Thú cưỡi sinh nhật Phong Thần chỉ có thể nhận tại máy chủ Bích Vũ Cung, không thể nhận tại Hỏa Linh Điện

Xếp Hạng

Phần Thưởng

1

1 Danh Hiệu Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )
1 Buff Đệ Nhất 2023 ( vĩnh viễn )

2 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch #12

2 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)

2 Ngọc Hồn ( chưa mài )

2 Ngộ Linh Châu cấp 7

1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 5

1 Ngũ Sắc Hồn Chú 140 cấp 6

100 Thỏi Vàng

100 Thỏi Bạc

100 Thỏi Đồng

2

 

1 Danh Hiệu Đệ Nhất cũ ( vĩnh viễn )
1 Buff Đệ Nhất cũ ( vĩnh viễn )

1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)

1 Ngọc Hồn ( chưa mài )

1 Ngộ Linh Châu cấp 7

1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 5

1 Ngũ Sắc Hồn Chú 140 cấp 6

80 Thỏi Vàng

80 Thỏi Bạc

80 Thỏi Đồng

3

1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)

1 Ngọc Hồn ( chưa mài )

1 Ngộ Linh Châu cấp 7

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 5

1 Ngũ Sắc Hồn Chú 140 cấp 6

60 Thỏi Vàng

60 Thỏi Bạc

60 Thỏi Đồng

4

1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)

1 Ngọc Hồn ( chưa mài )

1 Ngộ Linh Châu cấp 7

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 5

1 Ngũ Sắc Hồn Chú 140 cấp 6

40 Thỏi Vàng

40 Thỏi Bạc

40 Thỏi Đồng

5

1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

1 Kim Ô Quái Phù (chưa mài)

1 Ngọc Hồn ( chưa mài )

1 Ngộ Linh Châu cấp 7

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 5

1 Ngũ Sắc Hồn Chú 140 cấp 5

40 Thỏi Vàng

40 Thỏi Bạc

40 Thỏi Đồng

Đua Top Hệ Phái

 • Thời gian: Bắt đầu 21/04 đến 00h05 ngày 01/07/2023
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới Tiêu Diêu Cung (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) sẽ nhận phần thưởng sau.

Nhận thưởng tại máy chủ Tiêu Diêu Cung

 • Phần thưởng top hệ phái chỉ có thể nhận tại máy chủ Tiêu Diêu Cung

Hạng

Phần Thưởng

1

1 pet Hạo Thiên Khuyển

4 Lò Luyện Trân Hựu

4 Lò Luyện Sơ Cấp

4 Lò Luyện Trung Cấp

1 Bộ Lục 10x #12

1 Vũ Khí 10x #12

1 Thú Cưỡi Chí

2

1 pet Phi Thiên Linh Miêu

3 Lò Luyện Trân Hựu

3 Lò Luyện Sơ Cấp

3 Lò Luyện Trung Cấp

1 Bộ Lục 10x #12

1 Vũ Khí 10x #9

1 Thú Cưỡi Trác

3 - 5

1 pet Đậu Đậu Quy

2 Lò Luyện Trân Hựu

2 Lò Luyện Sơ Cấp

2 Lò Luyện Trung Cấp

1 Bộ Lục 10x #9

1 Vũ Khí 10x #12

1 Thú Cưỡi Trác

Phần thưởng tại cụm Hồi Ức Xanh/Cam

 • Phần thưởng top hệ phái chỉ có thể nhận tại máy chủ Phong Lôi Điện và Thiên Y Cung 

Hạng

Phần Thưởng

1

1 pet Hạo Thiên Khuyển

6 Lò Luyện Trân Hựu

6 Lò Luyện Sơ Cấp

6 Lò Luyện Trung Cấp

1 Bộ Lục 10x #12 hoặc 1 Bộ Lục 8x #12 

1 Vũ Khí 10x #12 hoặc 1 Vũ Khí 9x #12 

50 Tướng Quân Lệnh 

15 Hộp pháp bảo Đả Thần Tiên

2

1 pet Phi Thiên Linh Miêu

5 Lò Luyện Trân Hựu

5 Lò Luyện Sơ Cấp

5 Lò Luyện Trung Cấp

1 Bộ Lục 10x #12 hoặc 1 Bộ Lục 8x #12

1 Vũ Khí  10x #9 hoặc 1 Vũ Khí 9x #12 

30 Tướng Quân Lệnh

10 Hộp pháp bảo Đả Thần Tiên 

3 - 5

1 pet Đậu Đậu Quy

4 Lò Luyện Trân Hựu

4 Lò Luyện Sơ Cấp

4 Lò Luyện Trung Cấp

1 Bộ Lục 10x #9 1 hoặc Bộ Lục 8x #12 

1 Vũ Khí 10x #12 hoặc 1 Vũ Khí 9x #12 

20 Tướng Quân Lệnh 

5 Hộp pháp bảo Đả Thần Tiên 

Nhận thưởng tại cụm 2008

 • Phần thưởng top hệ phái chỉ có thể nhận tại máy chủ Thuần Dương Cung, Vương Báo Điện

Hạng

Phần Thưởng

1

18 Tinh Thể Tứ Tinh

18 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

18 Phiếu Đăng Ký

30 Kim Loại Hiếm

30 Minh Hà Chi Thư

30 Mảnh NPC VIP

50 Thỏi Vàng

50 Thỏi Bạc

50 Thỏi Đồng

2

15 Tinh Thể Tứ Tinh

15 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

15 Phiếu Đăng Ký

20 Kim Loại Hiếm

20 Minh Hà Chi Thư

20 Mảnh NPC VIP

40 Thỏi Vàng

40 Thỏi Bạc

40 Thỏi Đồng

3 - 5

12 Tinh Thể Tứ Tinh

12 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

12 Phiếu Đăng Ký

10  Kim Loại Hiếm

10 Minh Hà Chi Thư

10 Mảnh NPC VIP

30 Thỏi Vàng

30 Thỏi Bạc

30 Thỏi Đồng

Nhận thưởng tại cụm 2013

 • Phần thưởng top hệ phái chỉ có thể nhận tại máy chủ Ngọc Tuyền Cung

Hạng

Phần Thưởng

1

12 Tinh Thể Tứ Tinh

12 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

12 Phiếu Đăng Ký

30 Kim Loại Hiếm

30 Minh Hà Chi Thư

10 Túi Thuộc Tính Trung

1500 Túi Chân Khí

2

15 Tinh Thể Tứ Tinh

15 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

15 Phiếu Đăng Ký

20 Kim Loại Hiếm

20 Minh Hà Chi Thư

5 Túi Thuộc Tính Trung

1000 Túi Chân Khí

3 - 5

12 Tinh Thể Tứ Tinh

12 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

12 Phiếu Đăng Ký

10  Kim Loại Hiếm

10 Minh Hà Chi Thư

5 Túi Thuộc Tính Trung

500 Túi Chân Khí

Nhận thưởng tại cụm 2017

 • Phần thưởng top hệ phái chỉ có thể nhận tại máy chủ Hỏa Linh Điện

Hạng

Phần Thưởng

1

6 Tinh Thể Tứ Tinh

6 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

6 Phiếu Đăng Ký

6 Tử Bích Tỷ

1 Hồn chú 140 cấp 5

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 5

2

5 Tinh Thể Tứ Tinh

5 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

5 Phiếu Đăng Ký

5 Tử Bích Tỷ

1 Hồn chú 140 cấp 5

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 4

3 - 5

4 Tinh Thể Tứ Tinh

4 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp

4 Phiếu Đăng Ký

4 Tử Bích Tỷ

1 Hồn chú 140 cấp 4

1 Hộp Thú Tinh Quân cấp 4

Đua Top Công Lực

 • Thời gian: Bắt đầu 21/04 đến 00h05 ngày 01/07/2023
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ nằm trong TOP 5 Bảng Công Lực Phong Thần.
 • Lưu ý: Trong trường hợp kỳ sĩ thăng cấp, tháo vật phẩm hay các thao tác khác ảnh hưởng đến việc cập nhật điểm công lực trong ngày cuối cùng Đua Top. Bổn Pháp chỉ căn cứ vào Bảng Công Lực Phong Thần lúc 0h05 phút ngày 01/07/2023 làm căn cứ để trao giải.
 • Phần thưởng Đua Top Công Lực chỉ có thể nhận tại máy chủ Thuần Dương Cung, Vương Báo Điện ( cụm 2008), máy chủ Ngọc Tuyền Cung ( cụm 2013 ), máy chủ Hỏa Linh Điện ( cụm 2017 )

Hạng

Phần Thưởng

1

15 Tướng Quân Lệnh Siêu

15 Phiếu Đăng Ký

15 Lệnh Bài Hoa Sen

15 Kim Loại Hiếm

2 - 5

10 Tướng Quân Lệnh Siêu

10 Phiếu Đăng Ký

10 Lệnh Bài Hoa Sen

10 Kim Loại Hiếm

Đua Top Xích Tùng Tử

 • Thời gian: Từ 16h00 ngày 21/04/2023 đến 00h05 ngày 01/07/2023
 • Trong thời gian diễn ra, kỳ sĩ nào tiến hành thăng cấp vũ khí hoàng kim lên 12  theo như thông tin bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 
 • Mỗi loại vũ khí chỉ có 1 giải duy nhất, ai gửi hỗ trợ trước, đầy đủ thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận thưởng tương ưng. 
 • Khi gửi yêu cầu cần chọn mục Đăng Ký Nhận Thưởng, kèm hình ảnh toàn màn hình game có thể hiện tên máy chủ và vũ khí #12 đã khóa nhiệm vụ khi tham gia chương trình. 
 • Vũ khí #12 phải được đập nhiệm vụ thì mới tính là hợp lệ. Nếu không đập nhiệm vụ thì không thể nhận thưởng.  
 • Mỗi loại vũ khí chỉ có 1 kỳ sĩ trúng thưởng khi đủ yêu cầu, kỳ sĩ thứ hai gửi nhận thưởng cùng loại vũ khí sẽ không được nhận thưởng. 
 • Ví dụ 1: Kỳ sĩ A có vũ khí Lạc Hồn Phủ #12 (không đập nhiệm vụ) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ vào ngày 10/12, kỳ sĩ B có vũ khí Lạc Hồn Phủ #12 (có đập nhiệm vụ) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ vào ngày 12/12 thì kỳ sĩ B là kỳ sĩ nhận thưởng ở hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x - Lạc Hồn Phủ 
 • Ví dụ 2: Kỳ sĩ A có vũ khí Sáng Thế Kích #12 (có đập nhiệm vụ) nhưng gửi hotro.zing.vn không kèm hình ảnh lúc 14:00 ngày 10/12, sau đó mới đính kèm hình ảnh vũ khí Sáng Thế Kích #12 (có đập nhiệm vụ) lúc 15:00 ngày 10/12, kỳ sĩ B có vũ khí Sáng Thế Kích #12 (có đập nhiệm vụ) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ lúc 14:30 ngày 10/12 thì kỳ sĩ B là kỳ sĩ nhận thưởng ở hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x - Sáng Thế Kích 
 • Ví dụ 3: Kỳ sĩ A có vũ khí Hàng Ma Đao #12  và đã gửi hỗ trợ hợp lệ thì hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim Hàng Ma Đao #12 sẽ hết, các kỳ sĩ gửi sau thì chỉ có thể tham gia thăng #12 vũ khí Sáng Thế Kích #12, Lạc Hồn Phủ #12, Côn Ngô Kiếm #12 thì mới được nhận thưởng vì mỗi hạng loại vũ khí chỉ có 1 giải. 
 • Lưu ý: Chỉ chấp nhận vũ khí Hoàng Kim, các vũ khí trắng, xanh sẽ không hợp lệ. Quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ nội dung chương trình, các trường hợp khiếu nại khi đã có thông tin trên trang chủ sẽ không được hỗ trợ.
 • Quyết định của Bổn Pháp là quyết định cuối cùng. 
 • Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc đua top máy chủ mới Tiêu Diêu Cung. 

Hạng mục

Tên Vũ Khí

Phần thưởngGhi chú

Vũ khí hoàng kim 5x #12 (đập nhiệm vụ) 

Lạc Hồn Phủ

Hạo Thiên Khuyển hoặc Phi Thiên Linh Miêu   Mỗi vũ khí sẽ có 1 giải, quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ thông tin thể lệ để tránh không nhận được phần thưởng 
Côn Ngô Kiếm  Hạo Thiên Khuyển hoặc Phi Thiên Linh Miêu 
Hàng Ma Đao  Hạo Thiên Khuyển hoặc Phi Thiên Linh Miêu 
Sáng Thế Kích  1 Lò Luyện Trân Hựu 
Vũ khí hoàng kim 7x #12 (đập nhiệm vụ)  Tụ Tiên Phủ 1 Lò Luyện Trân Hựu  Mỗi vũ khí sẽ có 1 giải, quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ thông tin thể lệ để tránh không nhận được phần thưởng 
Cự Khuyết Kiếm  1 Lò Luyện Trân Hựu 
Đả Thần Tiên  1 Lò Luyện Trân Hựu 
Điểm Tướng Kích  2 Lò Luyện Trân Hựu 
Vũ khí hoàng kim 9x #12 (đập nhiệm vụ)  Kim Quang Kiếm 3 Lò Luyện Trân Hựu   Mỗi vũ khí sẽ có 1 giải, quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ thông tin thể lệ để tránh không nhận được phần thưởng 
Trục Nhật Kiếm  3 Lò Luyện Trân Hựu  
Khai Thiên Phủ  4 Lò Luyện Trân Hựu  
Hỗn Thiên Phủ  4 Lò Luyện Trân Hựu  
Vũ khí hoàng kim 10x #12 (đập nhiệm vụ)  Viêm Đế Kiếm 5 Lò Luyện Trân Hựu  Mỗi vũ khí sẽ có 1 giải, quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ thông tin thể lệ để tránh không nhận được phần thưởng 
Diệt Thần Phủ  1 Pháp bảo cá nhân #12 
Thái Cực Kiếm  1 Pháp bảo cá nhân #12 
Trạm Kim Phủ  1 Pháp bảo cá nhân #12 

Đua Top Thành Thị

 • Thời gian: Sau khi kết thúc đua top Thế Giới
 • Thông tin phần thưởng sẽ được cập nhật sau.

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!