Quay về Trang chủ

Lộ Trình Phong Thần Quý 3 2023

Từ 07-07-2023 đến 31/07/2023

Đầu trang

Chuyển sinh 8

07-07-23

Chuyển Sinh 8

Chi tiếtChuyển Sinh 8 – cụm 2017

Điều kiện

 • Nhân vật đã Chuyển Sinh 7
 • Đẳng cấp nhân vật 200
 • Level tiên ma >=80

Quyền Lợi

 • Tăng thuộc tính ngẫu nhiên khi lên cấp.
 • Sử dụng thêm được 20 Tụ Hồn Châu (cấp 1)
 • Nhận buff Chuyển Sinh
 • Nhận ngoại trang Chuyển Sinh
 • Nhận danh hiệu Chuyển Sinh

Hạn Chế

 • Trở về cấp 121
 •  

Trạng thái hỗ trợ sau Chuyển Sinh 8

Hiệu QuảChuyển Sinh 7Chuyển Sinh 8

Tất cả thuộc tính

15

20

Tất cả kháng tính

55%

60%

Hỏa Sát

60

70

Băng Sát

60

70

Thổ Sát

60

70

Lôi Sát

60

70

Sát Thương Cơ Bản

60

70

Giảm sát thương cơ bản

15%

20%

Giảm sát thương tấn công tập trung

15%

20%

Giảm tấn công tập trung pháp thuật

15%

20%

Giảm thời gian trúng thương

15

20

Tăng thời gian thọ thương

15

20

Bỏ qua né tránh

15%

20%

Nhân Vật Nam/Nữ - hiệu ứng/danh hiệu

 • Thuộc tính của nhân vật chuyển sinh, sẽ được giữ nguyên điểm của nhân vật 121, tất cả các điểm may mắn khi thăng cấp ở các kỳ chuyển sinh trước và số điểm thuộc tính.
 • Khi nhận Buff Chuyển Sinh 8 nhân vật sẽ nhận được hiệu ứng Ngoại Trang + buff chuyển sinh + danh hiệu chuyển sinh và bị khấu trừ 5 Tín Vật Phong Lâm + 10 vạn.
 • Hiệu Ứng và Ngoại Trang chuyển sinh 8
  ( Sẽ cập nhật sau khi kỳ sĩ 3 hệ đã chuyển sinh 8 thành công )

Vật Phẩm Liên Quan

Vật PhẩmGhi Chú

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(1).png   
Chuyển Sinh Hỏa

 • Vị trí: các bản đồ Tân Thủ Thôn
 • Ngọc Hư Cung 213:194
 • Sùng Thành Doanh 199:198
 • Xi Vưu Mộ 193:202
 • Công dụng:
 • Chuyển Sinh Phiên Bản Mới
 • Ghép Nguyên Liệu
 • Nhận Buff/Danh Hiệu/Ngoại Trang
 • Nhận nhiệm vụ chuyển sinh: Tốn 10 Tín Vật Phong Lâm + 10 vạn (yêu cầu đẳng cấp 200 mới nhận được)

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Tụ Hồn Châu (cấp 1)

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức: 10 Tụ Hồn Châu + 1 Nguyên Thần Ma Lễ Thanh  + 1 Nguyên Thần Ma Lễ Hồng  = Tụ Hồn Châu (cấp 1) (thất bại mất hết vật phẩm)
 • Tính chất: Không ném. Được giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 200 cái/ô.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải sử dụng: Mỗi lần nhận được 2 điểm thuộc tính mỗi loại (Sức mạnh, Thân pháp, Thể chất, Ngộ Tính)

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Tụ Hồn Châu

 • Nguồn gốc: Săn boss Chuyển Sinh

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Nguyên Thần Ma Lễ Thanh 

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Ma Lễ Thanh tại bản đồ Tang Không Linh
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Nguyên Thần Ma Lễ Hồng 

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Ma Lễ Hồng tại bản đồ Tang Không Linh
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Thiên Thư

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Địa Thư

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Nhân Thư

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Chứng Nhận Hiên Viên cấp 1

 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Chứng Nhận Thần Nông cấp 1

 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Chứng Nhận Xi Vưu cấp 1

 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Chứng Nhận Lão Lão cấp 1

 • Nguồn gốc: Ghép theo điều kiện bên dưới
 • Tính chất: Không ném. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Tín Vật Phong Lâm

 • Nguồn gốc: Hoàn thành nhiệm vụ Vận Lương.
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để tăng sức khỏe NPC Nghĩa Tử, kích hoạt buff chuyển sinh phiên bản mới tại NPC Chuyển Sinh Hỏa, ghép Chứng nhận Lão Lão

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Đầu boss Chúc Long

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Chúc Long tại bản đồ Thánh Địa ( nhận được )
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Đầu boss Huyết Long

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Huyết Long tại bản đồ Thánh Địa ( nhận được )
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Đầu boss Giao Long

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Giao Long tại bản đồ Thánh Địa ( nhận được )
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Đầu boss Ly Long

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Ly Long tại bản đồ Thánh Địa ( nhận được )
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

//img.zing.vn/upload/fs/source/Event/vatpham-event/chuyensinh2020-fs%20(2).png
Đầu boss Di Long

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Di Long tại bản đồ Thánh Địa ( nhận được )
 • Tính chất: Không ném ra. Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để chuyển sinh Phiên Bản Mới

Các bước tiến hành

 • Nhận nhiệm vụ chuyển sinh tại Chuyển Sinh Hỏa
 • Thu thập đủ những vật phẩm ở bảng bên dưới
 • Đối thoại với NPC Chuyển Sinh Hỏa để tiến hành chuyển sinh Phiên Bản Mới

Cách kiểm nguyên liệu

  • Người chơi đến NPC Chuyển Sinh Hỏa để ghép nguyên liệu theo công thức bên dưới, tỷ lệ thành công cao, thất bại mất hết nguyên liệu.

Công thức chứng nhậnGhi Chú
 • 1 Chứng Nhận Hiên Viên cấp 1 = 10 Địa Thư  + 10 Nhân Thư
  +  1 Chứng Nhận Hiên Viên

Thất bại mất hết vật phẩm

 • 1 Chứng Nhận Thần Nông cấp 1 10 Thiên Thư + 10 Nhân Thư +  1 Chứng Nhận Thần Nông
 • 1 Chứng Nhận Xi Vưu cấp 1 = 10 Thiên Thư + 10 Địa Thư
  + 1 Chứng Nhận Xi Vưu

1 Chứng Nhận Lão Lão cấp 1 1 Nguyên Thần Ma Lễ Thanh  
+ 10 Cữu Chuyển Bình + 10 Chuyển Sinh Bình + 10 Tín Vật Phong Lâm

Thành công 100%

Vật phẩm cần

Số lượng

Chuyển Sinh 7

Chuyển Sinh 8

Chứng nhận Hiên Viên cấp 1

20

40

Chứng nhận Thần Nông  cấp 1

20

40

Chứng nhận Xi vưu  cấp 1

20

40

Chứng nhận Lão Lão cấp 1

20

40

Lệnh bài chuyển sinh 4

20

40

Lệnh bài chuyển sinh 5

6

12

Lệnh bài chuyển sinh 6

2

4

Lệnh bài chuyển sinh 7

1

2

Lệnh bài chuyển sinh 8

0

1

Rương Càn Khôn Tái Tạo Đơn

4

8

Đầu boss Chúc Long

0

2

Đầu boss Huyết Long

0

2

Đầu boss Giao Long

0

2

Đầu boss Ly Long

0

2

Đầu boss Di Long

0

2

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.