Quay về Trang chủ

Lộ Trình Phong Thần Quý 3 2023

Từ 07-07-2023 đến 31/07/2023

Đầu trang

Lộ trình quý 3

07-07-23

Quý kỳ sĩ thân mến, sau 2 quý đầu năm đầy thành công với những cập nhật mới trong quý 1 và quý 2. Trong quý 3 này, Bổn Pháp sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến pk và các tồn đọng của game từ xưa và giải quyết hết trong quý kỳ 3 này.

Cụm Hồi Ức Xanh và Cụm Hồi Ức Cam

Nâng cấp cụm hồi ức xanh lên hồi ức cam theo 3 giai đoạn
 • Giai đoạn 1: ( Từ 11/07 – 23:59 phút ngày 14/07): Mở máy chủ Kỳ Lân Cung
 • Giai đoạn 2: ( Từ 17/07 - 23:59 phút ngày 28/07): Các kỳ sĩ có nhu cầu vẫn tham gia cụm xanh vui lòng chuyển máy chủ sang máy chủ Kỳ Lân Cung ( Bổn Pháp sẽ hoàn trả 3 KNB cho quý kỳ sĩ tại cụm xanh chuyển sang máy chủ Kỳ Lân Cung sau khi kết thúc 2 tuần chuyển máy chủ )

Vạn Tiên Trận

Kỳ Lân Cung

Khai Minh Điện

Hoàng Kim Điện

Phong Lôi Điện

 • Lưu ý: Quý kỳ sĩ chỉ có 2 tuần để chuyển sang máy chủ Kỳ Lân Cung, sau thời gian trên sẽ không thể chuyển qua Kỳ Lân Cung được nữa
 • Được mang các trang bị full VNG (max hết sao) sang cụm hồi ức xanh
 • Vật phẩm Sủi Cảo, lag mới (Phệ Nhân Đan, Tru Tiên Đan, Diệt Yêu Đan...) và các loại buff Sủi Cảo, lag mới trên thanh trạng thái đều sẽ bị xóa khi chuyển qua máy chủ Kỳ Lân Cung.
 • Vật phẩm Ngũ Sắc Linh Châu sẽ không thể sử dụng tại máy chủ Kỳ Lân Cung
 • Trong thời gian Giai Đoạn 2 (Từ 17/7 - 28/7): Vạn Tiên Trận, Khai Minh Điện, Hoàng Kim Điện, Phong Lôi Điện chỉ có thể chuyển sang máy chủ Kỳ Lân Cung, không thể chuyển sang các máy chủ khác thuộc cụm hồi ức xanh trong thời gian này
 • Kỳ sĩ đã chuyển qua Kỳ Lân Cung thì không thể chuyển về  các máy chủ Vạn Tiên Trận, Khai Minh Điện, Hoàng Kim Điện, Phong Lôi Điện
 • Trong trường hợp số lượng người chơi chuyển sang máy chủ Kỳ Lân Cung ít, số người chơi tại máy chủ Kỳ Lân Cung ít thì máy chủ Kỳ Lân Cung sẽ được xem xét để gộp vào Thiên Y Cung hoặc mở cam tại Kỳ Lân Cung.
 • Giai đoạn 3: 01/08 chính thức mở NPC Trấn Nguyên tại 4 máy chủ ( Vạn Tiên Trận, Khai Minh Điện, Hoàng Kim Điện, Phong Lôi Điện)
 • Tùy tình hình thực tế mà Bổn Pháp sẽ điều chỉnh để phù hợp hơn.
Chuyển máy chủ
 • Sau khi hoàn tất nâng cấp cụm hồi ức xanh lên hồi ức cam, lộ trình chuyển máy chủ tại cụm hồi ức cam sẽ diễn ra như sau:
 • Cụm Hồi Ức Cam 1 chỉ chuyển được trong cụm Hồi Ức Cam 1, không thể chuyển sang Cụm Hồi Ức Cam 2 và ngược lại

Cụm Hồi Ức Cam 1

Cụm Hồi Ức Cam 2

Vạn Tiên Trận

Hỏa Diện Cung

Khai Minh Điện

Thiên Y Cung

Hoàng Kim Điện

Tiêu Diêu Cung

Phong Lôi Điện

 

 • Vạn Tiên Lệnh chỉ bán tại máy chủ Tiêu Diêu Cung nên máy chủ Tiêu Diêu Cung có thể chuyển máy chủ sang cụm Hồi Ức Cam 1 và cụm Hồi Ức Cam 2 ( dự kiến )
 • Thông tin cụm Hồi Ức 1 và Cụm Hồi Ức 2 chuyển qua lại sẽ được thông báo sau.
Mở Tính Năng và Sân Chơi Mới
 • Mở lại tính năng Thuê Trang Bị trong thành thị tại Kỳ Lân Cung và Cụm Hồi Ức Cam
 • Mở boss Ma Lễ Hải ( sân chơi 9x ) tại Viễn Cổ cho tất cả các máy chủ Cụm Hồi Ức Cam 1 và Cụm Hồi Ức Cam 2
 • Mở bản đồ Đại Hải, boss Na Tra và Nhị Lang Thần tại máy chủ Phong Lôi Điện và Thiên Y Cung

Cụm 2008

Chuyển máy chủ
 • Mở chuyển máy chủ Thuần Dương Cung sang các máy chủ khác ( mở chuyển máy chủ 1 chiều )
 • Lưu ý: Kỳ sĩ Bé Heo nếu chuyển sang máy chủ khác thì chương trình đua top cấp độ 200 sẽ kết thúc.

Mở tính năng và sân chơi mới
 • Mở lại tính năng Thuê Trang Bị trong thành thị
 • Mở boss Ma Lễ Hải ( sân chơi 9x ) tại Viễn Cổ cho tất cả các máy chủ thuộc cụm 2008
 • Mở bản đồ Đại Hải, boss Na Tra và Nhị Lang Thần tại máy chủ Vương Báo Điện

Cụm 2013

Mở Tính Năng và Sân Chơi Mới
  • Mở lại tính năng Thuê Trang Bị trong thành thị
  • Mở boss Ma Lễ Hải ( sân chơi 9x ) tại Viễn Cổ cho tất cả các máy chủ thuộc cụm 2013
  • Mở cổng Nam Thiên Môn tại máy chủ Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung
  • Mở bản đồ Đại Hải, boss Na Tra và Nhị Lang Thần tại máy chủ Minh Nguyệt Cung
Mở độ kiếp Tiên Ma 30
Mở bản đồ Bất Chu Sơn

Cụm 2017

  • Mở tính năng và sân chơi mới
     • Mở lại tính năng Thuê Trang Bị trong thành thị
     • Mở boss Ma Lễ Hải ( sân chơi 9x ) tại Viễn Cổ cho tất cả các máy chủ thuộc cụm 2017
   Mở Chuyển Sinh 8
  • Mở Đua Top Chuyển Sinh 8
 • Mở Thú Cưỡi Tiên Ma 80

  (Trang bị Tiên Ma 80 sẽ được cập nhật vào quý 4)

  Mở Vật Phẩm Tiên Ma Tụ Hồn Châu

   

  Luyện hóa Thú Cưỡi - Pháp Bảo

  Vị trí: Ngọc Hư Cung

  Chức năng:

  • Luyện  Hóa Thú Cưỡi Nghịch thành Thú Cưỡi Thượng Cổ
  • Luyện Hóa Thú Cưỡi Bạch Kim thành Thú Cưỡi Đằng Vụ
  • Luyện Hóa Tam Sinh Thạch thành Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
 • Khắc phục các vấn đề mất danh hiệu tại các tính năng, vật phẩm game

  Ngoài ra trong quý 3 này sẽ cập nhật một số thông tin mới hấp dẫn vào cuối quý 3, hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi, pk Tiên Ma cực kì sôi động. Hy Vọng trong thời gian sắp tới quý kỳ sĩ nhanh chóng tăng cấp độ Tiên Ma trong quý 3 và quý 4 này để kịp tham gia các sân chơi sắp tới dành cho Tiên Ma.

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.