Quay về Trang chủ

Nhiệm vụ liên hoàn

Từ 11-06-2013

Đầu trang

Tham gia

01-01-70

Kỳ sĩ nhận nhiệm vụ liên hoàn tại NPC Công Tử Hữu Huy sẽ ngẫu nhiên nhận được 01 loại nhiệm vụ trong danh sách sau:

Tiêu diệt quái vật | Tìm vật phẩm | Đối thoại với NPC
Tăng trị PK | Hoàn thành nhiệm vụ | Tăng điểm kinh nghiệm

Tiêu diệt quái vật

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu tiêu diệt 01 loại quái vật trong danh sách bên dưới, với số lượng ngẫu nhiên: 100, 200 hoặc 300.

Tên quái vật Bản đồ
Lão Đồng Đông Doanh
Sơn Tiêu Phương Trượng
Ma Nữ Khổn Tiên Cung tầng 03
Lôi Trạch Thần Bích Du Cung tầng 02, 03
Lam Quái Đại Phong, Đại Thạch Băng Xuyên
Phi Giáp Hiên Viên tầng 02, 03
Ngọc Nữ Long Vực, Long Xuyên
Trư Tinh Sa mạc Phong Thần, Sa mạc Lục Châu
Lạc Cơ Tuyệt Long Lĩnh
Giang Quy Trần Đường, Mục Dã
Dạ Xoa Tam Sơn, Kỳ Sơn
Giáp Cốt Mạnh Tân, Mục Dã
Hỏa Diện Miêu Cương, Du Hồn, Cự Lộc
Tuyết Quái Thủ Dương, Tây Côn Luân, Chân núi Côn Luân
Kiếm Nhân Sùng Thành, Yến Sơn, Bắc Hải

Tìm vật phẩm

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu tìm 01 vật phẩm trong danh sách bên dưới, với số lượng ngẫu nhiên: 01, 02 hoặc 03.

Tên vật phẩm Ghi chú
Tôm Kho Kỹ năng nấu nướng
Canh Cá Diết
Cá Chép Sốt Chua Ngọt
Cá Viên Chiên
Tôm Xào
Canh Suông
Phá Thủy Hoàn
Cấn Thổ Hoàn
Tốn Phong Hoàn
Ly Hỏa Hoàn
Ngũ Sắc Kiên Quân Phù Kỹ năng rèn
Ngũ Sắc Lợi Binh Lục
Ngự Long Phù
Chiến Long Lục
Thiên Lang Đơn Kỹ năng luyện đơn
Chu Tước Đơn
Thanh Long Đơn
Bạch Hổ Đơn
Huyền Vũ Đơn
Ngũ Quang Thạch Pháp Bảo
Hình Thiên Ấn
Càn Khôn Xích
Hổn Thiên Lăng
Bình Lưu Ly
Hỏa Long Tiêu
Âm Dương Kính
Túi Ngô Phong
Bích Tỳ Bà
Kim Cang Phách
Thái Dương Châm
Bàn Cổ Phướng
Dây Phược Long
Ấm Vạn Nha
Dây Khổn Tiên
Chấn Thiên Cung
Kim Bát Vu
Linh Lung Tháp
Toàn Tâm Đinh
Lạc Hồn Chung
Hồng Hồ Lô
Ngọc Hư Phù
Cọc Độn Long
Kính Chiếu Yêu
Phong Hỏa Luân
Kim Quang Tỏa
Hạnh Hoàng Kỳ
Càn Khôn Khuyên
Bạch Cốt Phướn
Đinh Phong Châu
Xích Viêm Toái Ngọc (chưa mài) Ngọc/Quái Phù
Xích Viêm Phàm Ngọc (chưa mài)
Thanh Minh Toái Ngọc (chưa mài)
Thanh Minh Phàm Ngọc (chưa mài)
Tử Hà Toái Ngọc (chưa mài)
Tử Hà Phàm Ngọc (chưa mài)
Vi Quang Quái Phù (chưa mài)

Đối thoại với NPC

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu đối thoại với 01 NPC ngẫu nhiên trong danh sách bên dưới.

Tên NPC Bản đồ
Tô Hộ Sùng Thành Doanh
Sùng Ứng Loan
Lỗ Hùng
Xích Tinh Tử Ngọc Hư Cung
Kim Hà Đồng Tử
Nam Cực Tiên Ông
Chúc Dung Xi Vưu Mộ
Phong Bá
Hậu Thổ
Hoàng Thiên Hóa Triều Ca
Hồ Hỹ Mỵ
Thổ Hành Tôn
Khương Tử Nha Tây Kỳ
Na Tra
Võ Vương
Nhị Lang Thần Diêu Trì
Trấn Nguyên
Long Cát Công Chúa
Võ Sư Phong Thần Đài
Đại Phu
Thương Điếm

Tăng trị PK

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu làm tăng trị PK so với hiện tại:
Yêu cầu
Tăng 01 điểm PK
Tăng 02 điểm PK
Tăng 03 điểm PK

Hoàn thành nhiệm vụ

Kỳ sĩ sẽ nhận được yêu cầu hoàn thành 01 nhiệm vụ ngẫu nhiên trong danh sách sau:

Tên nhiệm vụ Bản đồ
Vòng Càn Khôn Nhiệm vụ Tuần Hoàn
Bào Thương
Thám Quân
Phá Vạn Tiên Trận
Thiên Thụ
Đạo Cụ
Thiên Cống
Tống Tữu
Truy Sát Nhiệm vụ Thành Thị
Thu Thập
Đưa Thư
Hoa Thần Bí
Trừ Ma
Luyện Tiên Đơn
Thao Trường Thí Luyện

Tăng điểm kinh nghiệm

Nhiệm vụ yêu cầu kỳ sĩ tăng lượng điểm kinh nghiệm hiện có, ngẫu nhiên các mốc sau:

Yêu cầu
Tăng 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Tăng 2.000.000 điểm kinh nghiệm
Tăng 3.000.000 điểm kinh nghiệm

Lưu ý: Kỳ sĩ đạt cấp 200 không thể thực hiện nhiệm vụ này.