Quay về Trang chủ

Liên Hỏa Quốc Chiến

Từ 29-03-2013

Đầu trang

Tham gia Quốc Chiến

01-01-70

Sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và công cụ tham chiến sẵn sàng, quý Lãnh địa có thể tiến hành công phá thành thị của Lãnh địa khác để chiếm đoạt tài nguyên, khẳng định vị thế của mình trên khắp cõi tam giới.

Lưu ý cho cụm máy chủ Thiên Cung: Áp dụng sau bảo trì ngày 12/06/2015.

Quái vật công thành | Tuyên chiến Lãnh địa | Phản công chiến

Quái Vật Công Thành

 • Thời gian diễn ra: Từ 20h00 đến 20h20.
 • Quái vật xuất hiện ở bên ngoài sẽ tấn công vào trong thành thị và phá vật tổ.
 • Bắt đầu Liên Hỏa Quốc Chiến: Thần Thú Hộ Vệ sẽ ra ngoài tấn công quái vật để bảo vệ vật tổ. Nhân vật đứng gần thần thú nhận được những hiệu ứng ngẫu nhiên để gia tăng uy lực cho phe phòng thủ.
 • Kết thúc Liên Hỏa Quốc Chiến: Nếu không có Lãnh địa khác tuyên chiến thì lãnh địa sẽ nhận được phần thưởng điểm tài nguyên quốc gia và điểm vinh dự quốc gia. Đồng thời, Lãnh địa đó còn có thể khiêu chiến Thần Thú Hộ Vệ của mình sau thời gian Liên Hỏa Quốc Chiến tức 20h40.

Lưu ý

Khiêu chiến Thần Thú Hộ Vệ xong, kỳ sĩ nào nhận được hỗ trợ Thủ Hộ Tinh Nguyên có thể đến NPC Bá Giám để nhận thưởng.

Tuyên chiến Lãnh địa

 • Thời gian tuyên chiến: Từ 20h00 đến 20h30.
 • Lãnh chúa của của 01 Lãnh địa có thể đến Lãnh địa khác để tuyên chiến với lãnh địa đó.
 • Tuyên chiến thành công thì Liên Hỏa Quốc Chiến sẽ chuyển sang giai đoạn tuyên chiến:
  • Phe tấn công: Là phe tuyên chiến.
  • Phe phòng thủ: Là phe bị tuyên chiến.
 • Cách tuyên chiến: Mở giao diện Lãnh địa, Lãnh chúa nhấp chuột trái nút "tuyên chiến".
 • Điều kiện:
  • 2 thành có cùng đẳng cấp hoặc thành tuyên chiến có đẳng cấp < thành bị tuyên chiên thì điều kiện điểm Hưng Thịnh của 2 phe phải >300.
  • Khi tuyên chiến lần 2 (tuyên chiến 2 lần liên tiếp) thì cả 2 thành phải có điểm Hưng Thịnh >500.
  • Thành tuyên chiên có đẳng cấp > thành bị tuyên chiến thì cả 2 thành phải có điểm Hưng Thịnh >500.

Phong Thần

 • Sau khi tuyên chiến thành công sẽ xuất hiện Vật Tổ ở bên ngoài Lãnh địa bị tuyên chiến và quái vật công thành cũng nhiều hơn:

Phong Thần

 • Kỳ sĩ có thể sử dụng những công cụ Liên Hỏa Quốc Chiến để tấn công và cướp đoạt tài nguyên của thành thị bị tuyên chiến:
Nội dung Ghi chú
Phe thủ thành thành công
 • Vật Tổ không mất đi sẽ được tăng thêm tài nguyên quốc gia và vinh dự Lãnh địa.
 • Có tư cách khiêu chiến với Thần Thú Hộ Vệ nếu thần thú không bị tiêu diệt trong thời gian Liên Hỏa Quốc Chiến.
Phe tuyên chiến thắng lợi
 • Sẽ cướp được một số tài nguyên của Lãnh địa bị tuyên chiến tùy vào kiến trúc bị tiêu hủy và điểm vinh dự lãnh địa.
 • Kết thúc Liên Hỏa Quốc Chiến (lúc 20h40), phe phòng thủ có thể đến Vật Tổ để nhận Tụ Hồn Phướn để có thể phản công Lãnh địa tuyên chiến vào ngày hôm sau.
Phục hồi kiến trúc
 • Nếu kiến trúc của phe phòng thủ bị phá hủy, Lãnh chúa có thể tiêu hao một số tài nguyên để phục hồi lại.

Phản công chiến

Thành thị phòng thủ thất bại của Liên Hỏa Quốc Chiến đã nhận Tụ Hồn Phướn, qua ngày hôm sau lúc 20h00 đến 20h40 để tham gia phản công chiến:

 • Trong thời gian phản công, Lãnh chúa của của Lãnh địa phản công chiến có thể đến thành thị cần phản công nhấp chuột phải sử dụng Tụ Hồn Phướn.
 • Sau khi sử dụng Tụ Hồn Phướn, bên ngoài thành thị cần phản công sẽ xuất hiện Tụ Hồn Phướn (của Lãnh địa phản công) và có quái vật bắt đầu tấn công vào thành thị:
  • Các quái vật sẽ tấn công và công phá thành thị cần phản công.
  • Phản công chiến kết thúc, hệ thống sẽ thông báo nhận được phần thưởng.

Phong Thần