Quay về Trang chủ

Liên Hỏa Quốc Chiến

Từ 29-03-2013

Đầu trang

Công cụ Quốc Chiến

01-01-70

Bên cạnh việc đồng tâm hiệp lực chiến đấu với các quái vật hung hãn của Lãnh địa khác để bảo vệ Lãnh địa của mình, chư vị kỳ sĩ còn có thể sử dụng những công cụ Liên Hỏa Quốc Chiến đặc biệt để hỗ trợ cho quá trình chiến đấu.

Lưu ý cho cụm máy chủ Thiên Cung: Áp dụng sau bảo trì ngày 12/06/2015.

Công cụ Quốc Chiến

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Xung Xa
 • Chỉ có phe tấn công mới được sử dụng Xung Xa.
 • Chức năng: Khi Lãnh chúa tuyên chiến với thành thị khác, những thành viên trong Lãnh địa đạt phong hiệu từ Bổ Chính trở lên có thể triệu hồi Xung Xa.
 • Cách dùng: Nhấn chuột trái vào Xung Xa để điều khiển tấn công vào thành thị bị tuyên chiến.
 • Có thể vào Xung Xa tối đa 03 nhân vật:
  • Càng nhiều nhân vật vào thì uy ực công kích Xung Xa càng lớn.
  • Chỉ có nhân vật đầu tiên vào Xung Xa mới có thể điều khiển.
Phong Thần
Cấp Luật Lệnh
 • Chỉ có phe tấn công mới được sử dụng Cấp Luật Lệnh.
 • Chức năng: Khi phe phòng thủ dùng Khổn Tiên Lệnh hoặc Bẫy để khống chế, ngăn cản phe tấn công thì Cấp Luật Lệnh có tác dụng giải trừ những công cụ này.
 • Cách dùng: Nhân vật đến gần Bẫy hoặc Khổn Tiên Lệnh nhấn chuột phải sử dụng Cấp Luật Lệnh thì hiệu quả sẽ bị giải trừ.
Phong Thần
Thạch Tiên Lệnh
 • Chỉ có phe tấn công mới được sử dụng Thạch Tiên Lệnh.
 • Chức năng: Khi phe phòng thủ dùng Bẫy hoặc Cự Mã để khống chế, ngăn cản tấn công thì Thạch Tiên Lệnh có tác dụng phá hủy những công cụ này.
 • Cách dùng: Phe tấn công cần chọn Bẫy hoặc Cự Mã, sau đó nhấn chuột phải vào Thạch Tiên Lệnh sẽ có 01 đợt thiên thạch rơi xuống phá hủy công cụ đã chọn.
 • Có thể đặt vật phẩm vào ô phím tắt để dễ dàng thao tác.
Phong Thần
Cự Mã
 • Chỉ có phe phòng thủ mới được sử dụng Cự Mã.
 • Chức năng: Cự Mã có các dụng ngăn cản đối phương tấn công vào thành thị của mình và hoàn toàn không thể công kích.
 • Cách dùng: Nhấn chuột phải vào vật phẩm, sau 10 giây sẽ nhận được Cự Mã.
Phong Thần
Bẫy
 • Chỉ có phe phòng thủ mới được sử dụng Bẫy.
 • Chức năng: Bẫy có tác dụng giảm sinh lực, tốc độ di chuyển của phe tấn công bao gồm quái vật cà công cụ Quốc Chiến khác.
 • Cách dùng: Nhấn chuột phải vào vật phẩm, sau 10 giây sẽ nhận được Bẫy.
Phong Thần
Phong Thần Lệnh
 • Chỉ có phe phòng thủ mới được sử dụng Phong Thần Lệnh.
 • Chức năng: Phong Thần Lệnh có tác dụng bảo vệ kiến trúc, khi sử dụng phòng thủ của kiến trúc sẽ tăng gấp đôi trong một khoảng thời gian.
 • Cách dùng: Nhấn chuột trái vào mục tiêu cần bảo vệ, sau đó nhấn chuột phải vào Phong Thần Lệnh thì mục tiêu sẽ nhận được hiệu ứng.
Phong Thần
Nỏ Xa
 • Phe phòng thủ và phe tấn công đều có thể sử dụng.
 • Chức năng: Hình thức sử dụng giống Xung Xa, cần phải có nhân vật điều khiển mới có thể tấn công phe đối phương.
 • Cách dùng: Tối thiểu 01 nhân vật có thể điều khiển được Nỏ Xa và tối đa là 03 nhân vật (số nhân vật bên trong Nỏ Xa càng nhiều thì khả năng phòng thủ càng cao).
Phong Thần
Khổn Tiên Lệnh
 • Phe phòng thủ và phe tấn công đều có thể sử dụng.
 • Chức năng: Dùng để trói chặt quái vật hoặc Chiến Xa của phe đối phương.
 • Cách dùng: Nhấn chuột trái vào mục tiêu cần trói lại, sau đó nhấn chuột phải sử dụng (có thể đặt lên thanh phím tắt).
Phong Thần
Hỏa Long Lệnh
 • Phe phòng thủ và phe tấn công đều có thể sử dụng.
 • Chức năng: Khi sử dụng sau 10 giây sẽ phát hỏa xung quanh nhân vật, những mục tiêu xung quanh sẽ bị thiêu đốt.
 • Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng hoặc đặt lên thanh phím tắt.

Hình ảnh minh họa

Phong Thần
Sử dụng Xung Xa

 

Phong Thần
Sử dụng Cấp Luật Lệnh

 

Phong Thần
Sử dụng Thạch Tiên Lệnh

 

Phong Thần
Sử dụng Cự Mã

 

Phong Thần
Sử dụng Bẫy

 

Phong Thần
Sử dụng Phong Thần Lệnh

 

Phong Thần
Sử dụng Nỏ Xa

 

Phong Thần
Sử dụng Khổn Tiên Lệnh

 

Phong Thần
Sử dụng Hỏa Long Lệnh