Top

Cần biết

Kết quả đấu giá cụm 2017 năm 2024

Quý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Đợt đấu giá diễn ra từ ngày 16/01 - 02/02/2024 đã có kết quả đối với cụm 2017. Thay mặt Ban Điều Hành, Bổn Pháp xin chân thành cảm ơn đến quý kỳ sĩ đã ủng hộ và đồng hành cùng Phong Thần trong sự kiện lần này. Nay, Bổn Pháp xin thân mời quý kỳ sĩ có tên trong danh sách sau cùng xem phần thưởng mình đã đấu giá được và vui lòng làm theo yêu cầu (nếu có) để Bổn Pháp thuận tiện trao thưởng.

Lưu ý:

  • Phần hoàn trả KNB sẽ được thực hiện từ 14h00 - 17h00 ngày mai 06/02/2024, quý kỳ sĩ có tên trong danh sách dưới đây vui lòng không online game Phong Thần trong thời gian trên.
  • Quý kỳ sĩ vui lòng lựa chọn thông tin phần thưởng về trang hỗ trợ khách hàng (thuộc tính vật phẩm - nếu có, thông tin người nhận - tài khoản, nhân vật, máy chủ) trước ngày 05/02/2024.
Thời gianVật phẩmKỳ sĩĐấu giáKết quả
16/0110 Ngọc TâmMèoBấtBại15000Thắng
17/0104 Vô Tự Thiên Thư TímGSPhanDuyYên36001Thắng
ThichLaXuc20800Hoàn trả 1179 KNB
18/0104 Kim Ô Quái PhùThaoLược61000Thắng
Nguyễn•Lâm•Bxu55333Hoàn trả 3136 KNB
19/0102 Ngộ Linh Châu Cấp 7 sdajsgfjf16000Thắng
Nguyễn•Lâm•Bxu13111Hoàn trả 743 KNB
20/0110 Nguyệt Hoa Quái PhùxXxKhôngápLựcxXx23456Thắng
Nguyễn•Lâm•Bxu22222Hoàn trả 1259 KNB
21/0104 Tử Hà Ngọc HồnNguyễn•Lâm•Bxu56000Thắng
22/0101 Phiếu Tăng 2 Kỹ Năng
Pet +1 (đặc biệt) (*)
Nguyễn•Lâm•Bxu12000Thắng
23/0101 Phiếu Đăng Ký
Chuyển Sinh 8 (**)
ThaoLược75800Thắng
GSPhanDuyYên68223Hoàn trả 3866 KNB
••Ken••19000Hoàn trả 1077 KNB
24/01 01 Thần Lôi Giác - TinhNguyễn•Lâm•Bxu52034Thắng
XxKhôngápLựcxX51500Hoàn trả 2918 KNB
25/0101 Phiếu Tăng 3 Kỹ Năng
Pet +1 (đặc biệt) (*)
Nguyễn•Lâm•Bxu11800Thắng
26/01 01 Phiếu Đăng Ký
Giáng Linh 4 (***)
XxKhôngápLựcxX6871Thắng
Nguyễn•Lâm•Bxu5555Hoàn trả 315 KNB
27/0101 Lăng Thiên Phong - TinhXxKhôngápLựcxX43269Thắng
Nguyễn•Lâm•Bxu40000Hoàn trả 2267 KNB
VINAGAME_conecti1001Hoàn trả 57 KNB
28/01Ngọc Bội VNG Xuân 2024 -
(chỉ số Nguyên Anh, 4 dòng) 
DuyYên•ĐâuGia300000Thắng
29/0102 Yếu Quyết Lục
(tự chọn) 
Nguyễn•Lâm•Bxu13456Thắng
MèoBấtBại12345Hoàn trả 700 KNB
30/0101 Phiếu Tăng 4 Kỹ Năng
Pet +1 (đặc biệt) (*)
xXxKhôngápLựcxXx12720Thắng
Nguyễn•Lâm•Bxu11689Hoàn trả 662 KNB
31/011 Vô Tự Thiên Thư CamNguyễn•Lâm•Bxu35001Thắng
01/021 Trứng Pet Mới (bậc 6)MèoBấtBại14877Thắng
Triều+NguyễnBXu7779Hoàn trả 441 KNB
02/02Huyễn Hóa Đơn Đặc Biệt (*)Nguyễn•Lâm•Bxu227499Thắng
XxKhôngápLựcxX176868Hoàn trả 10022 KNB
PhiHung-OTT1000Hoàn trả 57 KNB

Nay thông báo đến quý kì sĩ Phong Thần để nắm bắt tình hình kịp thời, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý kỳ sĩ đã ủng hộ sự kiện lần này.

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!