Quay về Trang chủ

Đấu Giá Đoạt Bảo Chào Xuân 2024

Từ 16-01-2024 đến 02/02/2024

Đầu trang

Cụm 2017

15-01-24

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra:  
 • Cụm 2017: Từ 16/01 – 02/02 
 • NPC liên quan: Đấu Giá Sư - Phong Thần Đài (197/199) 

Cách thức đấu giá vật phẩm "HOT" 

Bước thực hiện 

Mỗi máy chủ 

Thời gian 
 • Đấu giá: 02h00 - 21h30. 
Chọn vật phẩm 
 • Đối thoại với NPC Đấu Giá Sư, dùng tiền Đồng để chọn vật phẩm mong muốn đấu giá. 
Đặt cược 
 • Lần đầu chọn vật phẩm cần đặt cược số tiền Đồng tương ứng (hoặc cao hơn) giá khởi điểm theo danh sách bên dưới. 
Đấu giá 
 • Tiếp tục nộp tiền Đồng để đấu giá, 1 tiền Đồng = 1 điểm đấu giá. 
Nhận thưởng 
 • Trúng giải: Sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc sự kiện.  
 • Không trúng: Sẽ nhận lại KNB thay cho tiền đồng đấu giá (sau khi đã khấu trừ 15% tiền đồng và phần nhận lại sẽ làm tròn với bội số >0.5. Ví dụ: Kỳ sĩ nhận 908 Xu sẽ nhận được 61 KNB, nếu trúng 907 Xu sẽ nhận được 60 KNB.  
 • Lưu ý: Trong trường hợp có 2 kỳ sĩ đấu giá cùng điểm tích lũy thì kỳ sĩ nào nộp trước thì sẽ là người chiến thắng. 
  Các phần thưởng có dấu (*), có thể tùy chọn máy chủ nhận thưởng ( bao gồm 2017, 2013, 2008) 
Huyễn Hóa Đơn
(đặc biệt)
 • Nguồn gốc: Sự kiện/Giải đấu/Máy chủ mới
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hỗ trợ mỗi lần 1 trong các tính năng sau đây:
  • Hỗ trợ đổi thuộc tính 1 vật phẩm VNG.
  • Hỗ trợ tăng thuộc tính lên 1 bậc 1 vật phẩm VNG (tối đa đến tu chân Nguyên Anh tại cụm 2017, tu chân Kim Đan tại cụm 2013)
  • Hỗ trợ đổi hệ phái Trang Bị hoặc Thú Cưỡi VNG, có thể đổi cảnh giới từ Nhân Giới sang Tiên Ma và ngược lại, đồng thời được đổi sang thuộc tính khác dù cùng hệ phái.
 • Lưu ý:
  • Mỗi viên chỉ có tác dụng cho 1 tính năng.
  • Không thể đổi từ vật phẩm này sang vật phẩm khác (ví dụ: không thể đổi từ vũ khí sáng thú cưỡi,từ thú cưỡi sang ngọc bội...)
  • Chỉ có Huyễn Hóa Đơn đặc biệt mới được hỗ trợ dòng tô đỏ.

Phiếu Tăng Kỹ Năng Pet ( Đặc Biệt )

 • Nguồn gốc: Sự kiện/Giải đấu/Máy chủ mới
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hỗ Trợ Tăng Kỹ Năng Pet ( bật 5 hoặc bậc 6 )
 • Lưu ý:
 • Không hỗ trợ pet bậc 4 và chưa max kỹ năng
 • Ví dụ:
 • Kỳ sĩ đang sở hữu pet Hạo Thiên Khuyển ( bậc 4 ) chưa max 4 sao cả 4 kỹ năng sẽ không hỗ trợ nếu đấu giá thắng
 • Kỳ sĩ đang sở hữu pet Hạo Thiên Khuyển ( bậc 4 ) max 4 sao cả 4 kỹ năng sẽ không hỗ trợ nếu đấu giá thắng
 • Kỳ sĩ đang sở hữu pet Thạch Cơ ( bậc 5 ) hoặc Đắc Kỷ ( bậc 6 ) chưa max 4 sao cả 4 kỹ năng sẽ không hỗ trợ nếu đấu giá thắng
 • Không hỗ trợ cộng dồn kỹ năng pet
 • Ví dụ:
  -Kỳ sĩ Bluedragon đấu giá thắng 01 phiếu tăng 2 kỹ năng pet +1 thì chỉ có thể tăng 01 kỹ năng tam muội chân hoả, 01 kỹ năng thập phương liệt hoả. Không thể cộng hết 2 kỹ năng vào tam muội chân hoả.
  Tương tự, mỗi lần nâng kỹ năng pet chỉ nâng lên +1 đều cho 4 kỹ năng pet, sau đó mới cộng tiếp nếu còn dư, không thể cộng dồn nhiều vào 1 kỹ năng.
 • Chỉ hỗ trợ tối đa bậc của pet
 • Ví dụ:
 • Kỳ sĩ đang sở hữu pet Thạch Cơ ( Bậc 5 ) nhưng đấu thắng kỹ năng pet sẽ không thể cộng kỹ năng lên 6 vì đã vượt quá bậc của pet.
  4.Chỉ hỗ trợ pet bậc 5,6 và đã max kỹ năng

Tiết Giao Tinh Nhuệ

Y Bát Tương Truyền

 • Nguồn gốc: Phần thưởng tự chọn pet bậc 6 khi đấu giá thắng
 • Giới hạn pet: chỉ xuất hiện 1 con duy nhất trong năm 2024
 • Phần thưởng đặc biệt: Khi thắng phần thưởng đấu giá, sẽ được tặng thêm vật phẩm khi đấu giá đạt mốc. Quý kỳ sĩ có thể chọn phần thưởng ở mốc thấp hơn. 

Mốc đấu giá

Phần thưởng

>10.000 xu  5 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )
>20.000 xu  3 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 20 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )
>35.000 xu  6 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 40 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )
>50.000 xu  9 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 60 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )
>100.000 xu  Nhận tất cả các phần thưởng trên ( mỗi mốc 1 loại ) 

Vật phẩm đấu giá

Cụm 2017
 • Lưu ý:
  • (*) Phần thưởng có thể nhận tại cụm 2013 hoặc 2017
  • Trong danh sách đấu giá lần này, ngoại trừ Ngọc Bội VNG thì tất cả các vật phẩm đều có thể nhận tại Hỏa Linh Điện, không thể nhận tại Ngọc Hư Cung.
  • (**) Trọn bộ nguyên liệu để chuyển sinh 8 ( bao gồm đầu boss ngũ long thánh vực )
  • (***) Trọn bộ nguyên liệu để giáng linh 4
Thời Gian Vật Phẩm Giá Có Thể Nhận
16/01 10 Ngọc Tâm 5000
17/01 04 Vô Tự Thiên Thư Tím 5000
18/01 04 Kim Ô Quái Phù 20.000
19/01 02 Ngộ Linh Châu Cấp 7  5000
20/01 10 Nguyệt Hoa Quái Phù 5000
21/01 04 Tử Hà Ngọc Hồn 20.000
22/01 01 Phiếu Tăng 2 Kỹ Năng Pet +1 ( đặc biệt ) (*) 5000
23/01 01 Phiếu Đăng Ký Chuyển Sinh 8 (**) 10.000
24/01  01 Thần Lôi Giác - Tinh 20.000 
25/01 01 Phiếu Tăng 3 Kỹ Năng Pet +1 ( đặc biệt ) (*) 8000 
26/01  01 Phiếu Đăng Ký Giáng Linh 4 (***) 5000
27/01 01 Lăng Thiên Phong - Tinh 20.000
28/01 Ngọc Bội VNG Xuân 2024 - (các chỉ số của Nguyên Anh, 4 dòng)  20.000
29/01 02 Yếu Quyết Lục ( tự chọn )  5000
30/01 01 Phiếu Tăng 4 Kỹ Năng Pet +1 ( đặc biệt ) (*) 10.000
31/01 1 Vô Tự Thiên Thư Cam 5000
01/02 1 Trứng Pet Mới ( bậc 6 ) 5000
02/02 Huyễn Hóa Đơn Đặc Biệt (*) 20.000

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ kịp thời.