Quay về Trang chủ

Tịnh Hóa Linh Thú

Từ 03-10-2013

Đầu trang

Giới thiệu

01-01-70

Tịnh Hóa Linh Thú được phát triển lên từ tính năng Linh Thú ở phiên bản Tam Linh Hộ Quốc. Không chỉ giữ lại những nét đặc sắc của tính năng cũ mà còn bổ sung thêm nhiều điểm mới như: Hệ thống kỹ năng, chỉ số thuộc tính,...

Có thể nói, Linh Thú sau khi Tịnh Hóa sẽ như chuyển thế trùng sinh, sức mạnh gia tăng đáng kể, hoàn toàn trở thành một sủng vật quý hiếm mà bất kỳ ai cũng mong ước sở hữu.

Phong Thần
Tính năng Tịnh Hóa Linh Thú sẽ giúp thú cưng của kỳ sĩ nâng cao sức mạnh

Các loại Linh Thú

Có 04 loại Linh Thú thiên về các thuộc tính khác nhau, kỳ sĩ có thể tham khảo bảng sau:

Linh Thú Nội dung
Phong Thần
Tinh Minh Hồ
Ưu thế về Linh Hoạt
Phong Thần
Đậu Đậu Quy
Ưu thế về Thể Chất
Phong Thần
Tra Tra Điểu
Ưu thế về Thân Pháp
Phong Thần
Biến Sắc Long
Ưu thế về Sức Mạnh

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Túi Bột Nội Đơn
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận được 10 Bột Nội Đơn
 • Giá: 01 tiền Đồng.
Phong Thần
Bột Nội Đơn
 • Nguồn gốc: Mua tại Giao Giao Tiên Tử.
 • Chức năng: Dùng để ghép thành Nội Đơn (thấp).
 • Giá: 01 tiền Đồng.
Phong Thần
Thiên Tiên Quả
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Thay đổi tư chất thú nuôi.
 • Giá: 15 tiền Đồng.
Phong Thần
Linh Quang Kính
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Hoàn nguyên Nội Đơn kỹ năng thành Nội Đơn chưa giám định.
 • Giá: 09 tiền Đồng.
Phong Thần
Thiên Quang Thủy
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Tăng tỷ lệ thành công khi nâng cấp Nội Đơn (thấp, trung, cao).
 • Giá: 15 tiền Đồng.
Phong Thần
Tịnh Hóa Đơn
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Tăng điểm tịnh hóa của thú nuôi (01 lần tăng 03 điểm, tối đa 05 lần/ngày).
 • Giá: 06 tiền Đồng.
Phong Thần
Hỗn Độn Phù
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Tẩy điểm tịnh hóa thú nuôi trở về 0.
 • Giá: 100 tiền Đồng.
Phong Thần
Ảo Nhan Phù
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Dùng để thay đổi màu sắc của Linh Thú.
 • Giá: 100 tiền Đồng.
Phong Thần
Phi Thăng Ngưng Lộ
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Chức năng: Tăng 10% xác suất hợp thành kỹ năng Linh Thú
 • Giá: 18 tiền Đồng.
Phong Thần
Phi Thăng Ngưng Lộ
(cao cấp - 7 ngày)
 • Chức năng: Tăng 100% xác suất hợp thành kỹ năng Linh Thú.