Quay về Trang chủ

Thông tin cài đặt game Phong Thần

Từ 01-01-2021 đến 08/11/2022

Đầu trang

Khắc Phục Khi Đăng Nhập Game

01-12-22

Quý kỳ sĩ Phong Thần thân mến,

Kể từ sau bảo trì ngày hôm nay - 09/08/2022, quý kỳ sĩ Phong Thần nếu không đăng nhập được vào game thì xin vui lòng đăng nhập trang id.zing.vn cập nhật MẬT KHẨU CẤP 2 ở mục bảo vệ tài khoản. Cụ thể:

 • Hướng dẫn cập nhật mật khẩu cấp 2:
Hình ảnhGhi chú

Bước 1:

 • Đăng nhập tài khoản game Phong Thần ở trang ID.ZING.VN
 • Chọn mục Bảo vệ tài khoản.

Bước 2: Nhấp chọn nút Cập nhật ở phần Mã game.

Bước 3:

 • Mật khẩu hiện tại: Gõ mật khẩu cấp 1 hiện tại (là mật khẩu đang dùng để đăng nhập game Phong Thần).
 • Mã game mới: Gõ mật khẩu cấp 2 mới (là mật khẩu dùng để bảo vệ tài khoản).
 • Xác nhận mã game mới: Gõ xác nhận lần nữa mật khẩu cấp 2.
 • Nhập mã kiểm tra: Gõ dãy ký tự ngẫu nhiên tương ứng trên hình.
 • Bấm nút Cập nhật để hoàn tất quá trình.

Sau khi hoàn tất quá trình thì quý kỳ sĩ có thể đăng nhập Phong Thần bằng mật khẩu cấp 1 (không phải mật khẩu cấp 2 vừa mới cập nhật ở bước 3 trên ID.ZING.VN)

 

 • Trường hợp đã có mật khẩu cấp 2 nhưng đăng nhập game thì có thông báo tài khoản hết hạn:
   • Vẫn nhớ mật khẩu cấp 2:
  Hình ảnhGhi chú

  Nếu tài khoản đã có mật khẩu cấp 2 trước đó nhưng lúc đăng nhập nhận thông báo tài khoản hết hạn thì vui lòng thực hiện cập nhật mới lại mật khẩu cấp 2.

  Nhấp chọn nút Cập nhật ở phần Mã game.

  Bước 3:

  • Mật khẩu hiện tại: Gõ mật khẩu cấp 1 hiện tại (là mật khẩu đang dùng để đăng nhập game Phong Thần).
  • Mã game mới: Gõ mật khẩu cấp 2 mới (là mật khẩu dùng để bảo vệ tài khoản).
  • Xác nhận mã game mới: Gõ xác nhận lần nữa mật khẩu cấp 2.
  • Nhập mã kiểm tra: Gõ dãy ký tự ngẫu nhiên tương ứng trên hình.
  • Bấm nút Cập nhật để hoàn tất quá trình.

  Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật mới mật khẩu cấp 2 thì quý kỳ sĩ có thể đăng nhập Phong Thần bằng mật khẩu cấp 1 (không phải mật khẩu cấp 2 vừa mới cập nhật trước đó ID.ZING.VN).

   • Không nhớ mật khẩu cấp 2:
  Hình ảnhGhi chú

  Nếu tài khoản đã có mật khẩu cấp 2 trước đó nhưng hiện tại đã quên mật khẩu cấp 2 thì để cập nhật mới mật khẩu này thì vui lòng sử dụng chức năng quên mật khẩu.

  Chọn phần Quên mật khẩu ở mục đăng nhập trên ID.ZING.VN.

  • Tên đăng nhập: Tài khoản game Phong Thần.
  • Chọn quên mã game (Mật khẩu cấp 2)
  • Nhập mã kiểm tra: Gõ dãy ký tự ngẫu nhiên tương ứng trên hình.

  Đăng nhập email bảo vệ tài khoản và làm theo hướng dẫn trong email để cập nhật mới lại mật khẩu cấp 2.

  Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật mới mật khẩu cấp 2 thì quý kỳ sĩ có thể đăng nhập Phong Thần bằng mật khẩu cấp 1 (không phải mật khẩu cấp 2 vừa mới cập nhật trước đó ID.ZING.VN).

Lưu ý

 • Đối với các tài khoản mới tạo kể từ sau bảo trì ngày 09/08/2022, quý kỳ sĩ sau khi hoàn tất đăng ký nhanh tài khoản thì vui lòng tiếp tục cập nhật mật khẩu cấp 2 ở mục Bảo Vệ Tài Khoản thì mới có thể đăng nhập game Phong Thần.
 • Đối với các tài khoản đã tạo trước đó, nếu không đăng nhập được game thì vui lòng cập nhật mật khẩu cấp 2 thì sẽ đăng nhập bình thường.

Nay thông báo đến quý kì sĩ gần xa, các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng,