Quay về Trang chủ

Cập nhật Thú Cưỡi Mới

Từ 10-10-2023 đến 30/10/2023

Đầu trang

Nội dung

11-10-23

Quý kỳ sĩ thân mến.

Thú cưỡi là một trong những tính năng độc đáo trong Phong Thần là một phần không thể thiếu của bất cứ ai trong Tam Giới, nay bổn pháp xin giới thiệu đến quý kỳ sĩ một số thú cưỡi mới hứa hẹn sẽ mang đến những luồng sinh khí mới trong thế giới Phong Thần, thông tin chi tiết như sau:

Hình Ảnh Chi tiết

Vị trí: Ngọc Hư Cung 210:205 

 

Chức năng: 

  • Hợp Thành Pháp Bảo – Thú Cưỡi 

  • Thú Cưỡi Ngũ Sắc 

  • Thú Cưỡi Tinh Quân Cấp 5 – Thần

  • Đổi Thú Cưỡi - Tinh 

Hợp Thành Pháp Bảo - Thú Cưỡi

Nguyên Liệu Vật Phẩm nhận được Ghi chú
5 pháp bảo Tam Sinh Thạch  999 tiền đồng  1 Huyền Thiên Tam Sinh Thạch 
  • -
5 thú cưỡi Bạch Kim Nghịch Thiên Phong Lôi Song Dực  999 tiền đồng  1 Đằng Vụ Vô Tần Diệu Dực  Cập nhật vào tuần sau 
5 thú cưỡi Bạch Kim Nghịch Thiên Xích Diệm Kỳ Lân  999 tiền đồng  1 Đằng Vụ Lăng Thiên Phong 
5 thú cưỡi Bạch Kim Nghịch Thiên Ứng Long  999 tiền đồng  1 Đằng Vụ Thiên Thù Minh Tôn 

Thú Cưỡi Ngũ Sắc

Nguyên Liệu Vật Phẩm nhận được
5 Thú Cưỡi Nghịch Lôi  99 tiền đồng  1 Thú Cưỡi Ngũ Sắc Thần Lôi 
5 Thú Cưỡi Nghịch Lân  99 tiền đồng  1 Thú Cưỡi Ngũ Sắc Thần Lân 
5 Thú Cưỡi Nghịch Long  99 tiền đồng  1 Thú Cưỡi Ngũ Sắc Thần Long 

Thú Cưỡi Tinh Quân cấp 5 - Thần (cập nhật vào tuần sau)

Nguyên Liệu Vật Phẩm nhận được
6 thú cưỡi Bạch Kim Nghịch Thiên Phong Lôi Song Dực  999 tiền đồng  Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5 - Thần loại 1 hoặc loại 2 
6  thú cưỡi Bạch Kim Nghịch Thiên Xích Diệm Kỳ Lân  999 tiền đồng  Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5 - Thần loại 1 hoặc loại 2 
6 thú cưỡi Bạch Kim Nghịch Thiên Ứng Long  999 tiền đồng  Thú cưỡi Tinh Quân cấp 5 - Thần loại 1 hoặc loại 2 

Thuộc tính thú Tinh Quân 5 - Thần (cập nhật vào tuần sau)

Tự chọn thú tinh tinh quân cấp 5 – Thần loại 1 hoặc loại 2 

 Hệ  Thuộc tính  

Thú Cưỡi Tinh Quân cấp 5 – Thần  

 

Loại 1

Vật Phẩm nhận được

Thú Cưỡi Tinh Quân cấp 5 – Thần  

 

Loại 2 

Giáp Sĩ Thuộc tính màu Trắng Di chuyển: 160%  Di chuyển: 160% 
Đẳng cấp yêu cầu: 120  Đẳng cấp yêu cầu: 120 
Thuộc tính màu Xanh   Xuất chiêu (Vũ khí): 10%-35%  Xuất chiêu (Vũ khí): 10%-35% 
Đánh tập trung: 10% - 30%  Đánh tập trung: 10% - 30% 
STCB: 10 - 40% STCB: 10 - 40%
Tất cả thuộc tính: 10 - 60 điểm  Tất cả kháng tính: 10 - 25%
Bỏ qua né tránh: 10 - 50%  Bỏ qua phòng ngự đối phương: 10 - 500 điểm 
Đạo Sĩ Thuộc tính màu Trắng Di chuyển: 160%  Di chuyển: 160%
Đẳng cấp yêu cầu: 120  Đẳng cấp yêu cầu: 120
Thuộc tính màu Xanh   Xuất chiêu (bùa pháp): 10 - 35% Xuất chiêu (bùa pháp): 10 - 35%
Thời gian đóng băng (+): 10 - 80%  Thời gian đóng băng (+): 10 - 80% 
Thổ sát: 10 - 55 %  Băng sát: 10 - 55 % 
Hỏa sát: 10 - 55 % Thời gian đóng băng (-): 10 - 80%
Bỏ qua kháng hỏa: 10 - 30 % Bỏ qua kháng Băng: 10 - 30 % 
Dị Nhân  Thuộc tính màu Trắng  Di chuyển: 160%  Di chuyển: 160% 
Đẳng cấp yêu cầu: 120  Đẳng cấp yêu cầu: 120 
Thuộc tính màu Xanh STCB: 10 - 300 điểm  Xuất chiêu (vũ khí): 10 - 35%
Giảm thời gian trúng thương: 10 - 50  Xuất chiêu (bùa pháp): 10 - 50%
Đánh Tập Trung: 10 - 30%  Đánh Tập Trung: 10 - 30% 
STCB: 10 - 50%  STCB: 10 - 50% 
Sinh lực: 10 - 60%  STCB: 10 - 300 điểm 

Đổi Thú Cưỡi - Tinh

Nguyên Liệu Vật Phẩm nhận được

1 Thú Cưỡi Nghịch Lôi 

99 tiền đồng 

1 Thú Cưỡi Ngũ Sắc Thần Lôi - Tinh

1  Thú Cưỡi Nghịch Lân 

99 tiền đồng 

1 Thú Cưỡi Ngũ Sắc Thần Lân - Tinh

1 Thú Cưỡi Nghịch Long 

99 tiền đồng 

1 Thú Cưỡi Ngũ Sắc Thần Long - Tinh

1 Thú Cưỡi Lăng Thiên Phong

99 tiền đồng 

1 Thú Cưỡi Lăng Thiên Phong – Tinh

1 Thú Cưỡi Thiên Thù Minh Tôn

99 tiền đồng

1 Thú Cưỡi Thiên Thù Minh Tôn – Tinh

1 Thú Cưỡi Vô Tần Diêu Dực

99 tiền đồng

1 Thú Cưỡi Vô Tần Diêu Dực - Tinh

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ Lăng Thiên Phong

99 tiền đồng 

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ Lăng Thiên Phong - Tinh

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ Thiên Thù Minh Tôn

99 tiền đồng

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ Thiên Thù Minh Tôn - Tinh

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ Vô Tần Diêu Dực

99 tiền đồng

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ Vô Tần Diêu Dực - Tinh

1 Thú Cưỡi Thần Lôi Giác

99 tiền đồng 

1 Thú Cưỡi Thần Lôi Giác - Tinh

1 Thú Cưỡi Tức Dực Minh

99 tiền đồng

1 Thú Cưỡi Tức Dực Minh - Tinh

1 Thú Cưỡi Liệt Không Dực

99 tiền đồng

1 Thú Cưỡi Liệt Không Dực - Tinh

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.