Quay về Trang chủ

Thiên Khố Lệnh Phù

Từ 26-07-2013

Đầu trang

Nội dung

01-01-70

Nhằm tăng thêm niềm vui và bất ngờ khi sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù, bắt đầu từ sau bảo trì ngày 26/07/2013, khi sử dụng vật phẩm này kỳ sĩ sẽ nhận thêm rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 26/07/2013.
  • Kết thúc: Sẽ thông báo chi tiết tại trang chủ.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần

Thiên Khố Lệnh Phù

Nguồn gốc: Mua tại Lâm Lâm Tiên Nữ

Tính chất:

  • Không được phép giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng, xếp chồng
  • Không được phép xếp chồng, bán của hàng
  • Trọng lượng bằng 0

Giá bán:

  • 01 Thiên Khố Lệnh Phù = 01 Tiền đồng
  • 10 Thiên Khố Lệnh Phù = 10 Tiền đồng

Sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng, nhận phần thưởng ngẫu nhiên

Hạn sử dụng: 15 ngày kể từ lúc mua

Lưu ý: Sử dụng tối đa 20 Thiên Khố Lệnh Phù/ ngày/ nhân vật và ngày vàng sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù/ ngày/ nhân vật