Về trang đầu

Phần thưởng

28-10-22

Phần thưởng Quần Anh Hội 16 tại các cụm 2017, 2013 và 2008, khi đạt được những thứ hạng sau đây là các Bang hội sẽ nhận ngay phần thưởng đặc biệt của giải đấu năm nay. Phần thưởng sẵn sàng đợi chủ nhân, ai sẽ là nhà Vô địch của Quần Anh Hội 16 năm 2022? Hãy cùng chờ xem.

Phần thưởng giải đấu Quần Anh Hội 16

Cụm 2017
HạngCơ BảnNâng Cao
Hạng Nhất 3 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ  5 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ 
3 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần  5 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần 
3 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5  5 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 
3 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12  5 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12 
3 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4  5 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 5 
3 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3  5 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 
3 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5  5 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3 
3 Rương Yếu Quyết Lục 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ (tự chọn)
3 Rương Yếu quyết Trắng  3 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
3 Ngọc bội phẩm chất 4  5 Rương Yếu Quyết Lục
3 Phục Sinh Đơn  6 Giáng Linh Đơn 
3 Giáng Linh Đơn  3 Giáng Linh Đơn 2
3 Lệnh bài chuyển sinh 5  3 Giáng Linh Đơn 3
3 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh  4 Hồn chú 140 cấp 5 
3 Vô Tự Thiên Thư (Lam)  4 Hồn chú 140 cấp 4 
3 Hồn chú 140 cấp 5  2 Hồn chú 140 cấp 6
3 Hồn chú 140 cấp 4  15 Nguyệt Hoa Quái Phù 
3 Tinh Thái Quái Phù  2 Kim Ô Quái Phù 
3 Nguyệt Hoa Quái Phù  2 Ngọc Hồn chưa mài 
20 danh hiệu Quán Quân Quần Anh Hội 12 4 Vô Tự Thiên Thư (Tím)
- 2 Ngộ Linh Châu cấp 7
4 Lệnh bài chuyển sinh 7
4 Lệnh bài tu chân Hóa Thần
2 Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần
6 Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh
6 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
3 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Bính
3 Lục Lam Bảo Thạch
3 Bạch Bảo Thạch
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 8
30 Phiếu Đăng Ký
30 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
1 Pháp Bảo Huyền Thiên Bảo Đỉnh
1 Pháp Bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
20 danh hiệu Quán Quân Quần Anh Hội 16
1 Cúp Vô Địch
Hạng Nhì 2 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ  4 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ 
2 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần  4 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần 
2 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5  4 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 
2 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12  4 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12 
2 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4  4 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 5 
2 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3  4 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 
2 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5  4 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3 
2 Rương Yếu Quyết Lục 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ (tự chọn)
2 Rương Yếu quyết Trắng  2 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
2 Ngọc bội phẩm chất 4  4 Rương Yếu Quyết Lục
2 Phục Sinh Đơn  5 Giáng Linh Đơn 
2 Giáng Linh Đơn  2 Giáng Linh Đơn 2
2 Lệnh bài chuyển sinh 5  2 Giáng Linh Đơn 3
2 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh  3 Hồn chú 140 cấp 5 
2 Vô Tự Thiên Thư (Lam)  3 Hồn chú 140 cấp 4 
2 Hồn chú 140 cấp 5  1 Hồn chú 140 cấp 6
2 Hồn chú 140 cấp 4  15 Nguyệt Hoa Quái Phù 
2 Tinh Thái Quái Phù  2 Kim Ô Quái Phù 
2 Nguyệt Hoa Quái Phù  1 Ngọc Hồn chưa mài 
20 danh hiệu Á Quần Anh Hội 12 3 Vô Tự Thiên Thư (Tím)
- 2 Ngộ Linh Châu cấp 7
3 Lệnh bài chuyển sinh 7
3 Lệnh bài tu chân Hóa Thần
1 Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần
5 Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh
5 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
3 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Bính
2 Lục Lam Bảo Thạch
2 Bạch Bảo Thạch
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 8
20 Phiếu Đăng Ký
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
1 Pháp bảo Quần Anh Hội 11
1 Pháp Bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
20 danh hiệu Á Quân Quần Anh Hội 16
1 Kỷ Niệm Chương
Hạng Ba 1 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ  3 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ 
1 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần  3 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần 
1 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5  3 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 
1 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12  3 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12 
1 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4  3 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 5 
1 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3  3 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 
1 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5  3 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3 
1 Rương Yếu Quyết Lục 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ (tự chọn)
1 Rương Yếu quyết Trắng  1 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
1 Ngọc bội phẩm chất 4  3 Rương Yếu Quyết Lục
1 Phục Sinh Đơn  4 Giáng Linh Đơn 
1 Giáng Linh Đơn  2 Giáng Linh Đơn 2
1 Lệnh bài chuyển sinh 5  1 Giáng Linh Đơn 3
1 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh  2 Hồn chú 140 cấp 5 
1 Vô Tự Thiên Thư (Lam)  2 Hồn chú 140 cấp 4 
1 Hồn chú 140 cấp 5  1 Hồn chú 140 cấp 6
1 Hồn chú 140 cấp 4  10 Nguyệt Hoa Quái Phù 
1 Tinh Thái Quái Phù  1 Kim Ô Quái Phù 
1 Nguyệt Hoa Quái Phù  2 Ngọc Hồn chưa mài 
- 2 Vô Tự Thiên Thư (Tím)
1 Ngộ Linh Châu cấp 7
2 Lệnh bài chuyển sinh 7
2 Lệnh bài tu chân Hóa Thần
1 Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần
4 Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh
4 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
2 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Bính
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 8
10 Phiếu Đăng Ký
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
20 danh hiệu Hạng 3 Quần Anh Hội 16
Hạng Tư 1 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ  2 Bộ trang bị Cửu Tuyệt, Thiên Thù, Vô Tần + Vũ khí Thượng Cổ 
1 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần  2 Thú cưỡi Lăng Thiên, Thiên Thù, Vô Tần 
1 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5  2 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 5 
1 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12  2 Bộ trang bị Tinh Quân cấp 4 và Vũ khí +12 
1 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4  2 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 5 
1 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3  2 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 4 
1 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5  2 Hộp quà thú cưỡi Tinh Quân cấp 3 
1 Rương Yếu Quyết Lục 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ (tự chọn)
1 Rương Yếu quyết Trắng  1 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
1 Ngọc bội phẩm chất 4  2 Rương Yếu Quyết Lục
1 Phục Sinh Đơn  3 Giáng Linh Đơn 
1 Giáng Linh Đơn  1 Giáng Linh Đơn 2
1 Lệnh bài chuyển sinh 5  1 Giáng Linh Đơn 3
1 Lệnh bài tu chân Nguyên Anh  1 Hồn chú 140 cấp 5 
1 Vô Tự Thiên Thư (Lam)  1 Hồn chú 140 cấp 4 
1 Hồn chú 140 cấp 5  1 Hồn chú 140 cấp 6
1 Hồn chú 140 cấp 4  10 Nguyệt Hoa Quái Phù 
1 Tinh Thái Quái Phù  1 Kim Ô Quái Phù 
1 Nguyệt Hoa Quái Phù  1 Ngọc Hồn chưa mài 
- 2 Vô Tự Thiên Thư (Tím)
1 Ngộ Linh Châu cấp 7
1 Lệnh bài chuyển sinh 7
1 Lệnh bài tu chân Hóa Thần
1 Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần
3 Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh
3 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
2 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Bính
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
1 Lệnh Bài Chuyển Sinh 8
10 Phiếu Đăng Ký
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
Khuyến Khích 5 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1 10 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
5 Ngũ Sắc Thạch 10 Ngọc Tâm (chưa mài)
5 Phiếu Đăng Ký 10 Tinh Thể Tứ Tinh
5 viên Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài) 3 Rương Ngũ Sắc Hồn Chú
5 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài) 2 Phi Thăng Ngưng Lộ cao cấp
5 Lò Luyện Trân Hựu 3 Mảnh Lệnh Bài Chuyển Sinh 8
5 Lò Luyện Tứ Phẩm 10 Tướng Quân Lệnh Siêu
1 Lục Lam Thủy Tinh 1 Hồn chú 140 cấp 3
1 Bạch Thủy Tinh 1 Hồn chú 140 cấp 4 
- 10 Mảnh Ngộ Linh Châu cấp 6
1 Phiếu Gộp Ấn Nguyên Anh
1 Phiếu Gộp Ấn Hóa Thần
1 Thú cưỡi Tinh Quân cấp 4
Cụm 2013
HạngCơ BảnNâng Cao
Hạng Nhất 3 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5  3 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
3 Thú cưỡi Bạch Kim  1 Thú Cưỡi Đằng Vụ (tự chọn)
3 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên +12  1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
3 Thú cưỡi QAH cũ  4 Thú cưỡi QAH cũ/Bạch Kim
3 Ngọc Tâm chưa mài  6 Nguyệt Hoa
3 Tinh Thái chưa mài  6 Ngọc Tâm chưa mài 
3 Bộ Cam Event  11 Tinh Thái chưa mài 
3 Ngọc bội phẩm chất 4  4 Phi Thăng Ngưng Lộ Cao Cấp
3 Ngọc bội phẩm chất 3  4 Bộ Cam Thánh/Cam Event
20 danh hiệu Quán Quân Quần Anh Hội 12 2 Bộ Chuyển Sinh 1
- 15 Tướng Quân Lệnh Siêu
2 Trùng Sinh Châu
3 Lục Lam Bảo Thạch
3 Bạch Bảo Thạch
10 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
3 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Bính
30 Phiếu Đăng Ký
30 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
3 Tử Bảo Thạch
3 Tử Bích Tỷ
2000 Túi Chân Khí
1 Pháp Bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
1 Pháp Bảo Huyền Thiên Bảo Đỉnh
20 danh hiệu Quán Quân Quần Anh Hội 16
1 Cúp Vô Địch
Hạng Nhì 2 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5  2 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
2 Thú cưỡi Bạch Kim  1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
2 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên +12  1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
2 Thú cưỡi QAH cũ  3 Thú cưỡi QAH cũ/Bạch Kim
2 Ngọc Tâm chưa mài  5 Nguyệt Hoa
2 Tinh Thái chưa mài  5 Ngọc Tâm chưa mài 
2 Bộ Cam Event  10 Tinh Thái chưa mài 
2 Ngọc bội phẩm chất 4  2 Phi Thăng Ngưng Lộ Cao Cấp
2 Ngọc bội phẩm chất 3  3 Bộ Cam Thánh/Cam Event
20 danh hiệu Á Quân Quần Anh Hội 12 1 Bộ Chuyển Sinh 1
- 10 Tướng Quân Lệnh Siêu
1 Trùng Sinh Châu
2 Lục Lam Bảo Thạch
2 Bạch Bảo Thạch
8 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
20 Phiếu Đăng Ký
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
2 Tử Bảo Thạch
2 Tử Bích Tỷ
2000 Túi Chân Khí
1 Pháp Bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
1 Pháp bảo Quần Anh Hội 11
20 danh hiệu Á Quân Quần Anh Hội 16
1 Kỷ Niệm Chương
Hạng Ba 1 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5  1 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
1 Thú cưỡi Bạch Kim  1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên +12  1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
1 Thú cưỡi QAH cũ  2 Thú cưỡi QAH cũ/Bạch Kim
2 Ngọc Tâm chưa mài  4 Nguyệt Hoa
2 Tinh Thái chưa mài  4 Ngọc Tâm chưa mài 
1 Bộ Cam Event  4 Tinh Thái chưa mài 
1 Ngọc bội phẩm chất 4  2 Phi Thăng Ngưng Lộ Cao Cấp
1 Ngọc bội phẩm chất 3  2 Bộ Cam Thánh/Cam Event 
- 1 Bộ Chuyển Sinh 1
5 Tướng Quân Lệnh Siêu
1 Trùng Sinh Châu
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
6 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
10 Phiếu Đăng Ký
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
1 Tử Bảo Thạch
1 Tử Bích Tỷ
1500 Túi Chân Khí
20 danh hiệu Hạng 3 Quần Anh Hội 16
Hạng Tư 1 Thú cưỡi Bạch Kim  1 Trấn Hồn Tháp Nhân Giới cấp 5 
1 Thú cưỡi QAH cũ  1 Thú Cưỡi Đằng Vụ
2 Ngọc Tâm chưa mài  1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
2 Tinh Thái chưa mài  1 Thú cưỡi QAH cũ/Bạch Kim
1 Bộ Cam Event  3 Nguyệt Hoa
1 Ngọc bội phẩm chất 4  3 Ngọc Tâm chưa mài 
1 Ngọc bội phẩm chất 3  3 Tinh Thái chưa mài 
- 1 Bộ Cam Thánh/Cam Event
20 Chứng Nhận Lão Lão
5 Tướng Quân Lệnh Siêu
1 Trùng Sinh Châu
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
4 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
10 Phiếu Đăng Ký
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
1 Tử Bảo Thạch
1 Tử Bích Tỷ
1500 Túi Chân Khí
Khuyến Khích 1 Thú cưỡi Bạch Kim  1 Thú cưỡi QAH cũ/Bạch Kim
1 Thú cưỡi QAH cũ  10 Tinh Thể Tứ Tinh cấp 1
2 Ngọc Tâm chưa mài  10 Ngũ Sắc Thạch
2 Tinh Thái chưa mài  10 Lò Luyện Trân Hựu
- 10 Lò Luyện Tứ Phẩm
20 Chứng Nhận Lão Lão
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Tử Bảo Thạch
1 Tử Bích Tỷ
15 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
1000 Túi Chân Khí
30 Kim Loại Hiếm
30 Hoán Thần Binh
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
Cụm 2008
HạngCơ BảnNâng Cao
Hạng Nhất 3 Hỗn nguyên châu 2 Vũ Khí 120 (tự chọn)
3 Lò luyện trung cấp 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ  (tự chọn)
3 Lò luyện trân hựu 1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
300 tướng quân lệnh 3 Thú Quần Anh Hội (cũ)/Thú Bạch Kim
3 Khí nguyên cao cấp 1 Tẩy Tủy Bội
3 Khí tinh cao cấp 10 Lệnh Bài Hoa Sen
3 Trang Nguyên Cao Cấp 10 Phiếu Đăng Ký
3 Trang Tinh Cao Cấp 10 Tinh Thể Tứ Tinh
20 danh hiệu Quán Quân Quần Anh Hội 12 10 ngũ sắc thạch
- 10 lò luyện tứ phẩm
10 Lò luyện trân hựu
10 Khí nguyên cao cấp
10 Khí tinh cao cấp
10 Trang Nguyên Cao Cấp
10 Trang Tinh Cao Cấp
4 Lục Lam Bảo Thạch
4 Bạch Bảo Thạch
30 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
3 Hộp Đả Thần Tiên
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
3 Trùng Sinh Châu
1 Pháp bảo Huyền Thiên Linh Bảo
20 danh hiệu Quán Quân Quần Anh Hội 16
1 Cúp Vô Địch
Hạng Nhì 2 Bộ trang bị tự chọn +12 2 Vũ Khí 120 (tự chọn)
2 vũ khí tự chọn +12 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ  (tự chọn)
2 Hỗn nguyên châu 1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
2 Lò luyện trung cấp 2 Thú Quần Anh Hội (cũ)/ Thú Bạch Kim
2 Lò luyện trân hựu 1 Tẩy Tủy Bội
200 tướng quân lệnh 8 Lệnh Bài Hoa Sen
3 Khí nguyên cao cấp 8 Phiếu Đăng Ký
3 Khí tinh cao cấp 8 Tinh Thể Tứ Tinh
3 Trang Nguyên Cao Cấp 8 ngũ sắc thạch
3 Trang Tinh Cao Cấp 8 lò luyện tứ phẩm
20 danh hiệu Á Quân Quần Anh Hội 12 8 Lò luyện trân hựu
- 8 Khí nguyên cao cấp
8 Khí tinh cao cấp
8 Trang Nguyên Cao Cấp
8 Trang Tinh Cao Cấp
3 Lục Lam Bảo Thạch
3 Bạch Bảo Thạch
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
3 Hộp Đả Thần Tiên
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
1 Trùng Sinh Châu
1 Pháp bảo Tam Sinh Thạch
20 danh hiệu Á Quân Quần Anh Hội 16
1 Kỷ Niệm Chương
Hạng Ba 1 Bộ trang bị tự chọn +12 1 Vũ Khí 120 (tự chọn)
1 vũ khí tự chọn +12 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ  (tự chọn)
1 Hỗn nguyên châu 1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
1 Lò luyện trung cấp 1 Thú Quần Anh Hội (cũ)/Thú Bạch Kim
1 Lò luyện trân hựu 1 Tẩy Tủy Bội
100 tướng quân lệnh 6 Lệnh Bài Hoa Sen
3 Khí nguyên cao cấp 6 Phiếu Đăng Ký
3 Khí tinh cao cấp 6 Tinh Thể Tứ Tinh
3 Trang Nguyên Cao Cấp 6 ngũ sắc thạch
3 Trang Tinh Cao Cấp 6 lò luyện tứ phẩm
- 6 Lò luyện trân hựu
6 Khí nguyên cao cấp
6 Khí tinh cao cấp
6 Trang Nguyên Cao Cấp
6 Trang Tinh Cao Cấp
2 Lục Lam Bảo Thạch
2 Bạch Bảo Thạch
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
2 Hộp Đả Thần Tiên
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
1 Trùng Sinh Châu
20 danh hiệu Hạng 3 Quần Anh Hội 16
Hạng Tư 1 Bộ trang bị tự chọn +12 1 Vũ Khí 120 (tự chọn)
1 vũ khí tự chọn +12 1 Thú Cưỡi Đằng Vụ  (tự chọn)
1 Hỗn nguyên châu 1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ
1 Lò luyện trung cấp 1 Thú Quần Anh Hội (cũ)/Thú Bạch Kim
1 Lò luyện trân hựu 5 Lệnh Bài Hoa Sen
100 tướng quân lệnh 5 Phiếu Đăng Ký
3 Khí nguyên cao cấp 5 Tinh Thể Tứ Tinh
3 Khí tinh cao cấp 5 ngũ sắc thạch
3 Trang Nguyên Cao Cấp 5 lò luyện tứ phẩm
3 Trang Tinh Cao Cấp 5 Lò luyện trân hựu
- 5 Khí nguyên cao cấp
5 Khí tinh cao cấp
5 Trang Nguyên Cao Cấp
5 Trang Tinh Cao Cấp
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
2 Hộp Đả Thần Tiên
1 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
Khuyến Khích  1 Bộ trang bị tự chọn +12  20 Lệnh Bài NPC Vip/Vip Siêu
20 Mảnh lệnh bài NPC Vip/VIp Siêu
20 Lệnh Bài Hoa Sen
10 Lò Luyện Tứ Phẩm
10 Tinh Thể Tứ Tinh
10 Tướng Quân Lệnh Siêu
10 Phiếu Đăng Ký
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
10 Lò Luyện Trân Hựu
5 Hộp Đả Thần Tiên
2 Lục Lam Bảo Thạch
2 Bạch Bảo Thạch
2 Bộ Thượng Cổ Thăng Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ trang hotro.zing.vn để được trả lời nhanh chóng.

Xin trân trọng