Top

Cần biết

Tính năng mới: Nhiệm vụ Kỹ năng sống

Đồng Bảo An là một nguyên liệu quan trọng trong công thức chế tạo trang bị Tinh Quân. Với xuất xứ thần bí và quý hiếm, Bảo An Tiên Sinh chỉ trao cho những kỳ sĩ uy dũng, hoàn thành đầy đủ chuỗi nhiệm vụ được giao trong tính năng mới, mang tên: "Nhiệm vụ Kỹ năng sống".

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Tính chất
Phong Thần
Bảo An Tiên Sinh
 • Vị trí: Diêu Trì (203/197).
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Kỹ năng sống.
  • Đổi nhiệm vụ: 01 tiền Đồng (chỉ kỳ sĩ đã Chuyển sinh 01 và Chuyển sinh 02 mới được đổi).
  • Hoàn thành nhiệm vụ: 02 tiền Đồng (hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, chỉ kỳ sĩ đã Chuyển sinh 02 mới có thể sử dụng chức năng này).
  • Hủy nhiệm vụ: Tốn 70 vạn lượng.
 • Lưu ý:
  • Nhiệm vụ sẽ được thiết lập lại sau mỗi ngày.
  • Khi hủy nhiệm vụ, kỳ sĩ sẽ mất 01 nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ và không nhận được phần thưởng khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.
Phong Thần
Đồng Bảo An
 • Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Kỹ năng sống.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 01 lượng. Xếp chồng 200 cái.
Phong Thần
Nguyên Liệu Thành Thị
 • Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Kỹ năng sống.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng giá 01 lượng. Xếp chồng 100 cái.
 • Chức năng: +2 tất cả tài nguyên thành thị (tài nguyên hiện có của thành thị phải >0).

Cách thức tham gia

Mỗi ngày, kỳ sĩ có thể đến NPC Bảo An Tiên Tử để nhận nhiệm vụ:

 • Chưa chuyển sinh: Được 01 lần nhận nhiệm vụ miễn phí/01 ngày.
 • Chuyển sinh 01: Được 02 lần nhận nhiệm vụ miễn phí/01 ngày.
 • Chuyển sinh 02: Được 03 lần nhận nhiệm vụ miễn phí/01 ngày.

Lưu ý: Sử dụng hết số lần nhận miễn phí thì sẽ tiêu hao 01 Đồng Kích hoặc 01 tiền Đồng/nhiệm vụ tiếp theo.

Khi nhận nhiệm vụ, NPC Bảo An Tiên Sinh sẽ yêu cầu kỳ sĩ tìm vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Tên vật phẩmSố lượng cần tìmHỗ trợ kỹ năng
Tôm Kho10/vật phẩmNấu nướng
Canh Cá Diết
Cá Chép Sốt Chua Ngọt
Cá Viên Chiên
Tôm Xào
Canh Suông
Phá Thủy Hoàn
Cấn Thổ Hoàn
Tốn Phong Hoàn
Ly Hỏa Hoàn
Cá Ngát Hấp
Đầu Cá Hấp Tiêu
Ngũ Sắc Kiên Quân Phù10/vật phẩmRèn
Ngũ Sắc Lợi Binh Lục
Ngự Long Phù
Chiến Long Lục
Ngũ Sắc Ngự Long Phù
Ngũ Sắc Chiến Long Lục
Thiên Tường Phù
Thiên Nộ Lục
Lệ Ma Tán10/vật phẩmLuyện đơn
Lệ Bạch Tán
Nộ Phong Tán
Ngọc Bạch Tán
Hộ Sinh Đơn
Lạc Thần Lộ
Thiên Lang Đơn
Chu Tước Đơn
Thanh Long Đơn
Bạch Hổ Đơn
Huyền Vũ Đơn

Phần thưởng

 • Nếu hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp (không hủy nhiệm vụ nào), ngoài phần thưởng điểm kinh nghiệm như bên dưới, kỳ sĩ còn nhận được Đồng Bảo An (nguyên liệu chế tạo trang bị Tinh Quân).
Nhiệm vụĐiểm kinh nghiệm
01 1.000.000
021.150.000
031.250.000
041.350.000
051.450.000
061.550.000
071.650.000
081.750.000
091.850.000
101.950.000
11 2.050.000
122.150.000
132.250.000
14 2.350.000
152.450.000
162.550.000
172.650.000
182.750.000
192.850.000
202.950.000
 • Nếu không hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp (có hủy nhiệm vụ), điểm kinh nghiệm sẽ trở về mốc 01 (1.000.000 điểm kinh nghiệm).
  • Ví dụ: Khi kỳ sĩ hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ thứ 04, điểm kinh nghiệm nhận được là 1.350.000. Nhưng nếu kỳ sĩ hủy nhiệm vụ thứ 05 thì điểm kinh nghiệm sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 06 sẽ trở về mốc 1.000.000. Hoàn thành nhiệm vụ thứ 07, điểm kinh nghiệm nhận được là 1.150.000.

Phần thưởng theo mốc

Khi hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp theo mốc, kỳ sĩ sẽ nhận được phần thưởng:

Phần thưởng theo mốc
Hoàn thành 05 lần liên tiếp, nhận được 01 Nguyên Liệu Thành Thị
Hoàn thành 10 lần liên tiếp, nhận được 01 Nguyên Liệu Thành Thị
Hoàn thành 15 lần liên tiếp, nhận được 02 Nguyên Liệu Thành Thị
Hoàn thành 20 lần liên tiếp, nhận được 02 Nguyên Liệu Thành Thị

Ngoài ra, khi hoàn thành 20 lần liên tiếp nhiệm vụ kỹ năng sống trong ngày, kỳ sĩ sẽ có cơ hội nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

Vật phẩm
20 Đồng Hữu Huy
10 Hỗn Độn Khí
01 Túi Hộ Mạch
10 Túi Chân Khí
01 Mảnh Vỡ Tinh Quân (Thú cưỡi)
01 Tinh Quân Chi Bảo cấp 2
01 Khuôn Tinh Quân