Top

Cần biết

Đấu giá đoạt bảo Hoả Linh Điện

Đây là chương trình đấu giá các vật phẩm tại cụm 2017 và ưu tiên những vật phẩm mà các kỳ sĩ tại máy chủ Hoả Linh Điện cần, đặc biệt do chỉ nhận được tại Hoả Linh Điện nên thời gian trao thưởng sẽ nhanh chóng hơn, từ 1-3 ngày là có thể nhận được phần thưởng đấu giá.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra25/08 - 15/09/2023
 • Đối tượng tham gia: Cụm 2017
 • NPC liên quan: Đấu Giá Sư - Phong Thần Đài (197/199)

Cách thức đấu giá vật phẩm "HOT"

Bước thực hiện

Mỗi máy chủ

Thời gian

Đấu giá: Từ 02h00 - 21h30

Chọn vật phẩm

 • Đối thoại với NPC Đấu Giá Sư, dùng tiền Đồng để chọn Vật phẩm mong muốn đấu giá.

Đặt cược

 • Lần đầu chọn Vật phẩm cần đặt cược số tiền Đồng tương ứng (hoặc cao hơn) giá khởi điểm theo danh sách bên dưới.

Đấu giá

 • Tiếp tục nộp tiền Đồng để đấu giá, 1 tiền Đồng = 1 điểm đấu giá.

Nhận thưởng

 • Trúng giải: Sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc sự kiện.
 • Không trúng: Sẽ nhận lại KNB thay cho tiền đồng đấu giá (sau khi đã khấu trừ 15% tiền đồng và phần nhận lại sẽ làm tròn với bội số >0.5. Ví dụKỳ sĩ nhận 908 Xu sẽ nhận được 61 KNB, nếu trúng 907 Xu sẽ nhận được 60 KNB.
 • Lưu ý: Trong trường hợp có 2 kỳ sĩ đấu giá cùng điểm tích lũy thì kỳ sĩ nào nộp trước thì sẽ là người chiến thắng. Các phần thưởng có dấu (*), có thể tùy chọn máy chủ nhận thưởng (bao gồm 2013, 2013, 2013).

Phần thưởng đặc biệt

 • Phần thưởng đặc biệt: Khi thắng phần thưởng đấu giá, sẽ được tặng thêm vật phẩm khi đấu giá đạt mốc. Quý kỳ sĩ có thể chọn phần thưởng ở mốc thấp hơn.

Mốc đấu giá

Phần thưởng

>10.000 Xu

5 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )

>20.000 Xu

3 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 20 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )

>30.000 Xu

5 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 30 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )

>50.000 Xu

8 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 50 Bộ Thỏi ( Vàng+ Bạc + Đồng )

>100.000 Xu

Nhận tất cả các phần thưởng trên (mỗi loại 1 loại)

Vật phẩm đấu giá cụm 2017

 • Lưu ý: Vật phẩm chỉ nhận được Hỏa Linh Điện
 • Khi chiến thắng đấu giá ngày nào, quý kỳ sĩ vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đăng ký nhận thưởng vật phẩm đã đấu giá, phần thưởng đạt mốc
 • Với các phần thưởng tự chọn, vui lòng chọn loại vật phẩm/hệ phái muốn nhận
 • => Phần thưởng sẽ được trao sau 24 giờ kể từ lúc kỳ sĩ đăng ký nhận thưởng

Thời gian

Vật phẩm

Giá có thể nhận

25/08

2 Ngộ Linh Châu cấp 7

6.000

26/08

1 PDK Giáng Linh 4

6.000

27/08

1 Thú Cưỡi Tiên Ma 60 ( tự chọn )

4.000

28/08

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

6..000

29/08

1 PDK Giáng Linh 3

6.000

30/08

2 Yếu Quyết Lục ( tự chọn )

10.000

31/08

1 Bộ Trang Bị Tiên Ma 70 (tự chọn)

4.000

01/09

3 Hồn Chú Ngũ Sắc 80 cấp 5 ( tự chọn )

6.000

02/09

10 Ngọc Tâm ( chưa mài )

10.000

03/09

1 Huyền Thiên Tam Sinh Thạch

10.000

04/09

3 Hồn Chú Ngũ Sắc 110 cấp 5 ( tự chọn )

6.000

05/09

10 Nguyệt Hoa ( chưa mài)

10.000

06/09

1 Vũ Khí Tiên Ma 70 ( tự chọn )

4.000

07/09

3 Pháp Khí Tiên Ma 80

10.000

08/09

1 Hộp Thú Tinh Quân Cấp 5

6.000

09/09

1 PDK Chuyển sinh 7

6.000

10/09

2 Ngọc Hồn ( chưa mài )

10.000

11/09

3 Hồn Chú Ngũ Sắc 140 cấp 6 ( tự chọn )

10.000

12/09

3 Vô Tự Thiên Thư Tím

10.000

13/09

2 Kim Ô Quái Phù

10.000

14/09

2 Ngọc Hồn ( chưa mài )

10.000

15/09

2 Kim Ô Quái Phù

10.000

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.