Quay về Trang chủ

Đấu giá đoạt bảo 2023

Từ 10-02-2023 đến 21/02/2023

Đầu trang

Cụm 2013

06-02-23

Đấu Giá cụm 2013 kỳ này khá đặc biệt khi xuất hiện vật phẩm Lệnh Bài Độ Kiếp Tiên Ma 30, thời cơ để vượt lên trên tất cả, chạm ngưỡng tiên thiên tam giới đã gần đến. Thu thập ngay để chờ ngày tỏa sáng.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra10/02 - 21/02/2023
 • Đối tượng tham gia: Cụm 2013
 • NPC liên quan: Đấu Giá Sư - Phong Thần Đài (197/199)

Cách thức đấu giá vật phẩm "HOT"

Bước thực hiện Mỗi máy chủ
Thời gian Đấu giá: Từ 02h00 - 21h30
Chọn vật phẩm
 • Đối thoại với NPC Đấu Giá Sư, dùng tiền Đồng để chọn Vật phẩm mong muốn đấu giá.
Đặt cược
 • Lần đầu chọn Vật phẩm cần đặt cược số tiền Đồng tương ứng (hoặc cao hơn) giá khởi điểm theo danh sách bên dưới.
Đấu giá
 • Tiếp tục nộp tiền Đồng để đấu giá, 1 tiền Đồng = 1 điểm đấu giá.
Nhận thưởng
 • Trúng giải: Sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc sự kiện.
 • Không trúng: Sẽ nhận lại KNB thay cho tiền đồng đấu giá (sau khi đã khấu trừ 15% tiền đồng và phần nhận lại sẽ làm tròn với bội số >0.5. Ví dụKỳ sĩ nhận 908 Xu sẽ nhận được 61 KNB, nếu trúng 907 Xu sẽ nhận được 60 KNB.
 • Lưu ý: Trong trường hợp có 2 kỳ sĩ đấu giá cùng điểm tích lũy thì kỳ sĩ nào nộp trước thì sẽ là người chiến thắng. Các phần thưởng có dấu (*), có thể tùy chọn máy chủ nhận thưởng (bao gồm 2013, 2013, 2013).

Phần thưởng đặc biệt

 • Phần thưởng đặc biệt: Khi thắng phần thưởng đấu giá, sẽ được tặng thêm vật phẩm khi đấu giá đạt mốc. Quý kỳ sĩ có thể chọn phần thưởng ở mốc thấp hơn.
  Mốc đấu giá Phần thưởng
  <10.000 Xu 1 Gói Quà Bàn Cổ (*)
  >10.000 Xu 1 Túi VIP 2018 (*)
  >20.000 Xu 3 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 9 Lệnh Bài Hoa Sen hoặc 9 Phiếu Đăng Ký (*)
  >50.000 Xu 6 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 18 Lệnh Bài Hoa Sen hoặc 18 Phiếu Đăng Ký (*)
  >100.000 Xu 1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh (*)
   

Thú Cưỡi VNG

 • Nguồn gốc: Đấu Giá
 • Thuộc tính vật phẩm: Chỉ số cơ bản của thú cưỡi Bạch Kim, chỉ số xanh của Tu Chân Kim Đan
 • Cấp độ vật phẩm: 140
 • Hỗ trợ đặt tên vật phẩm VNG

Lưu ý: Không hỗ trợ đăng ký nhận thưởng dòng Phản Đòn Cận Chiến và Hóa Sát Thương Thành Nội Lực

 •  

Ngọc Bội VNG

 • Nguồn gốc: Đấu Giá
 • Thuộc tính vật phẩm: 4 dòng xanh chỉ số tu chân Kim Đan, dòng trắng được tự chọn theo tính năng Tẩy Tủy (trừ dòng giảm stcb không hỗ trợ)
 • Cấp độ vật phẩm: 140
 • Hỗ trợ đặt tên vật phẩm VNG

Lưu ý: Không hỗ trợ đăng ký nhận thưởng dòng Phản Đòn Cận Chiến và Hóa Sát Thương Thành Nội Lực

 •  

Vật phẩm đấu giá cụm 2013 (Các vật phẩm đấu giá chỉ được nhận tại cụm 2013 ( trừ máy chủ mới Ngọc Tuyền Cung))

 • (*) Vật phẩm có nhận được tại cụm 2008, 2013, 2017 ( trừ Hỏa Linh Điện và Ngọc Tuyền Cung )
Thời gian Vật phẩm Giá có thể nhận

10/2

1 Thú Nuôi 2 kỹ năng + 1 (***)

5.000

11/2

10 Tinh Thái Quái Phù

5.000

12/2

4 Ngọc Tâm ( chưa mài )

12.000

13/2

 1 Thú Nuôi 3 kỹ năng + 1 (***)

8.000

14/2

1 Pháp bảo cá nhân #12 (2008/2013/2017) (**)

4.000

15/2

10 Lò Luyện Trân Hựu ( 60 ngày )

5.000

16/2

1 Thú Nuôi 4 kỹ năng + 1 (***)

10.000

17/2

1 Huyền Thiên Tam Sinh Thạch

6.000

18/2

4 Nguyệt Hoa chưa mài

12.000

19/2

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

6.000

20/2

1 Thú Cưỡi Sinh Nhật Phong Thần (*)

10.000

21/2

Ngọc Bội VNG hoặc Thú Cưỡi VNG Xuân 2023  - Chỉ số Kim Đan
Không hỗ trợ dòng thuộc tính phản đòn cận chiến và hóa sát thương thành nội lực

20.000

Các vật phẩm (*) có thể nhận thưởng ở các cụm khác (trừ cụm Hồi Ức). Riêng Thú Sinh Nhật Phong Thần không thể nhận tại máy chủ Hỏa Linh Điện

(**) Sử dụng Pháp Bảo Cá Nhân #12 của nhân vật để thăng 12 (tuy nhiên các Pháp Bảo của giải đấu và pháp bảo phiên bản mới từ Lưỡng Cực Tam Giới, Tang Không Linh, Bách Chiến Vương Tôn  như Quần Anh Hội 9, 11, Trấn Hồn Pháp, Thất Thần Trai, Đả Thần Tiên  sẽ không hỗ trợ thăng cấp).

(***) Lưu ý: Không thể cộng dồn tất cả kỹ năng pet vào 1 ô kỹ năng, phải chia đều kỹ năng cho 4 ô kỹ năng pet của nhân vật.

Thông tin kỹ năng pet Phần thưởng

Ví dụ: Kỳ sĩ đấu được pet 1 kỹ năng + 1, nhưng đang có Tinh Thông Hỏa Hệ + 3, Phong Lâm Hỏa Sơn + 2, nhưng muốn cộng 1 kỹ năng Tinh Thông Hỏa Hệ +4 thì sẽ không hỗ trợ, phải tăng Phong Lâm Hỏa Sơn thành +3.

Ví dụ: Kỳ sĩ đấu được pet 3 kỹ năng + 1, thì có thể cộng 3 kỹ năng còn lại lên 4
Ví dụ: Kỳ sĩ đấu được pet 3 kỹ năng + 1, muốn tăng Thôi Thần Chú lên + 3 thì sẽ không hỗ trợ, phải tăng Thôi Thần Chú +2, Bồ Đề Chú +1 hoặc Thôi Thần Chú +1, Bồ Đề Chú +2
Ví dụ: Kỳ sĩ đấu được pet 3 kỹ năng + 1, muốn tăng Cường Công Chú lên +3, Phong Uyển Tàn Vân lên +3, Thôi Thần Chú +1 thì sẽ không hỗ trợ, phải tăng Thôi Thần Chú +2, Bồ Đề Chú +1 hoặc Thôi Thần Chú +1, Bồ Đề Chú +2

 

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.