Quay về Trang chủ

Chuỗi sự kiện Tháng 4

Từ 25-04-2015

Đầu trang

Trang bị Tinh Quân - cấp 4

01-01-70

Trong chuỗi sự kiện hấp dẫn sẽ ra mắt vào sau bảo trì ngày 25/04/2015, chức năng Trang Bị Tinh Quân cấp 4 sẽ ra mắt quý kỳ sĩ. Chức năng không chỉ mang đến cho sức mạnh tối ưu khi sở hữu trang bị mà còn tạo điều kiện dễ dàng sử dụng các Trang Bị Tinh Quân cấp thấp phân rã thành nguyên liệu để nâng cấp lên Tinh Quân cấp 4.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 25/04/2015.
 • Máy chủ áp dụng: Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Thái Thượng Lão Quân
 • Vị trí: Diêu Trì (178/199).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến trang bị Tinh Quân.
  • Mua Chiến Hồn.
  • Phân rã nguyên liệu Tinh Quân Tiên/Ma.
  • Chế tạo (ghép Khuôn Tinh Quân, trang bị Tinh Quân Tiên/Ma).
  • Nhận nhiệm vụ Tinh Quân.
  • Thăng cấp Mảnh Tinh Quân
  • Chế tạo Tinh Quân Chi Bảo cấp 2/3/4.
  • Dung luyện trang bị Tinh Quân.
Phong Thần
Lò Luyện Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 28 Tiền Đồng = vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu phân rã, thăng cấp Mảnh Tinh Quân.
Phong Thần
Khuôn Tinh Quân
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 250 Tiền Đồng = vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu phân rã, thăng cấp Mảnh Tinh Quân.
Phong Thần
Mảnh Tinh Quân
(cấp 1)
 • Nguồn gốc: Phân rã Tinh Quân cấp 1 nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Mảnh Tinh Quân cấp 2.
Phong Thần
Mảnh Tinh Quân
(cấp 2)
 • Nguồn gốc: Phân rã Tinh Quân cấp 2 nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Mảnh Tinh Quân cấp 3.
Phong Thần
Mảnh Tinh Quân
(cấp 3)
 • Nguồn gốc: Phân rã Tinh Quân cấp 3 nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Mảnh Tinh Quân cấp 4.
Phong Thần
Mảnh Tinh Quân
(cấp 4)
 • Nguồn gốc: Thăng cấp từ mảnh Tinh Quân cấp 3 nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Mảnh Tinh Quân cấp 4.
Phong Thần
Tinh Quân Chi Bảo cấp 4
 • Nguồn gốc: Thành phẩm khi chế tạo trang bị Tinh Quân cấp 4.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận trang bị Tinh Quân cấp 4

Công thức phân rã trang bị Tinh Quân

 • Thành phẩm nhận được khi phân rã tùy thuộc vào cấp và sao của Tinh Quân
 • Nguyên liệu yêu cầu Kết quả
  • 1 Tinh Quân (cấp 1-3) - Sao: 1 - 6
  • 1 Lò Tinh Luyện (cao cấp)
  • 1.000 Vạn
  1 Mảnh Tinh Quân (cấp 1 - 3)
  • 1 Tinh Quân (cấp 1-3) - Sao: 7 - 9
  • 1 Lò Tinh Luyện (cao cấp)
  • 1.000 Vạn
  2 Mảnh Tinh Quân (cấp 1 - 3)
  • 1 Tinh Quân (cấp 1-3) - Sao: 10 - 12
  • 1 Lò Tinh Luyện (cao cấp)
  • 1.000 Vạn
  3 Mảnh Tinh Quân (cấp 1 - 3)

Thăng cấp nguyên liệu, ghép Tinh Quân Chi Bảo cấp 4

 • Công thức thăng cấp Mảnh Tinh Quân:
 • Nguyên liệu yêu cầu Kết quả
  • 1 Lam Bảo Thạch
  • 3 Mảnh Tinh Quân (cấp 1)
  • 1 Lò Luyện Cao Cấp
  • 1.000 Vạn
  • Thành công: Nhận Mảnh Tinh Quân (cấp 2)
  • Thất bại: Mất hết nguyên liệu
  • 1 Lam Bảo Thạch
  • 3 Mảnh Tinh Quân (cấp 2)
  • 1 Lò Luyện Cao Cấp
  • 1.000 Vạn
  • Thành công: Nhận Mảnh Tinh Quân (cấp 3)
  • Thất bại: Mất hết nguyên liệu

   

  • 1 Lam Bảo Thạch
  • 3 Mảnh Tinh Quân (cấp 3)
  • 1 Lò Luyện Cao Cấp
  • 1.000 Vạn
  • Thành công: Nhận Mảnh Tinh Quân (cấp 4)
  • Thất bại: Mất hết nguyên liệu

   

 • Công thức ghép Tinh Quân Chi Bảo cấp 4:
 • Nguyên liệu yêu cầu Kết quả
  • 1 Mảnh Tinh Quân (cấp 4)
  • 1 Khuôn Tinh Quân
  • 5.000 Vạn
  Tinh Quân Chi Bảo (cấp 4)