Quay về Trang chủ

Chuỗi sự kiện Tháng 4

Từ 25-04-2015

Đầu trang

Mở rộng - Bản Sắc Tháng 4

01-01-70

Tuy chỉ vừa mới ra mắt chưa quá 10 ngày nhưng sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ quý kỳ sĩ khắp Tam Giới. Theo đó, lượng Soái Ấn từ Bản Sắc Tháng 4 dường như "cháy hàng" không đủ cung cấp cho nhu cầu của chư vị.

Hiểu được nguyên nhân, Thần Tiên Lão Lão quyết định Gia hạn sử dụng thêm 2.000 Soái Ấn & mua qua Cẩm Nang Sự Kiện kể từ sau bảo trì ngày 25/04/2015. Thông tin chi tiết như sau:

Mua Soái Ấn tại Cẩm Nang Sự Kiện

  • Máy chủ áp dụng: Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên.
  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 25/04 - 23h59 ngày 03/05/2015.
  • Vật phẩm liên quan: Cẩm Nang Sự Kiện tại hành trang nhân vật.
  • Giá bán:
  • 2 Tiền Đồng = 1 Soái Ấn + 2 điểm Tích Lũy Giáng Xuân

Gia hạn sử dụng Soái Ấn

 • Máy chủ áp dụng: Toàn bộ máy chủ Phong Thần.
 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 25/04 - 23h59 ngày 03/05/2015.
 • Vật phẩm áp dụng: Soái Ấn.
 • Nội dung liên quan:
NPCChức năng
Phong Thần
Thần Tiên Lão Lão
 • Vị trí: Tây Kỳ - 175/190.
 • Chức năng: Đối thoại để Gia hạn sử dụng thêm 2.000 Soái Ấn bằng 60 Tiền đồng.
 • Giới hạn: Gia hạn 1 lần/nhân vật.
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 03/05/2015.
 • Sau khi gia hạn sẽ được sử dụng tiếp 2.000 Soái Ấn, đồng thời được nhận thêm phần thưởng mốc như sau:
 • Mốc Phần thưởng
  2.500 2 Chìa Khóa Vàng
  3.000 1 Chìa Khóa Vàng
  3.500 2 Chìa Khóa Vàng
  4.000 4 Chìa Khóa Vàng