Quay về Trang chủ

Chuỗi sự kiện Tháng 4

Từ 25-04-2015

Đầu trang

Giảm giá cực "nóng"

01-01-70

Hòa trong niềm vui những ngày lễ lớn của dân tộc, Phong Thần tiến hành giảm giá các vật phẩm hấp dẫn tại Kỳ Trân Các từ ngày 25/04/2015. Chi tiết như sau:

Tất cả các cụm máy chủ

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/04 - 23h59 ngày 30/04/2015.
  • Nội dung (giảm giá tại Kỳ Trân Các):
    • Giảm 50% tất cả vật phẩm.
    • Riêng các vật phẩm giá trị Giảm 30% giá như sau:
Vật phẩm giảm giá
Khí Trang Cao Cấp Trầm Hữu Hoàng Ngọc
Trang Nguyên Cao Cấp Trầm Hữu Lục Tùng Thạch
Khí Tinh Cao Cấp Khí Nguyên (Tinh Hoa)
Trang Tinh Cao Cấp Trang Nguyên (Tinh Hoa)

Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/04 - 23h59 ngày 30/04/2015.
  • NPC liên quan: Đối thoại với NPC Giáng Xuân để chọn mua vật phẩm.
  • Giới hạn: Huyền Sắc Thuỷ Ngân & Cực Phẩm Hạo Nguyệt Linh Thạch chỉ có thể mua 100 vật phẩm/ngày/máy chủ.
Tên vật phẩmSố lượngGiá (Tiền Đồng) 
Tẩy Tủy Châu 1 100
5 470
Quà Chí Tôn 1 5
5 23
Ngọc Thanh Tán 1 15
5 70
Tinh Chế Huyền Sắc Thủy Ngân 1 100
Cực Phẩm Hạo Nguyệt Linh Thạch 1 10
Bảo An Phù 1 180