Quay về Trang chủ

Chuỗi sự kiện Tháng 4

Từ 25-04-2015

Đầu trang

Đổi thưởng Giáng Xuân

01-01-70

Kể từ ngày 25/04 - 30/04/2015 tại cụm máy chủ phiên bản hiện tại (2015), chức năng đổi Điểm Tích Lũy Giáng Xuân nhận thưởng sẽ được cập nhật phần thưởng mới. Hãy nhanh chóng hòa cùng 6 ngày đổi quà đặc biệt cùng Giáng Xuân ngay từ hôm nay!

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/04 - 23h59 ngày 30/04/2015.
 • Máy chủ áp dụng: Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên.
 • NPC liên quan: Đối thoại với NPC Giáng Xuân để đổi thưởng.
 • Danh sách phần thưởng:
 • Mốc Phần thưởng lựa chọn
  10.000 Ngẫu nhiên Lệnh Bài Tu Chân Kim Đan
  (Mảnh vỡ Lệnh Bài/Lệnh Bài )
  Ngẫu nhiên Lệnh Bài Chuyển Sinh 4
  (Mảnh vỡ Lệnh Bài/Lệnh Bài )
  Biến hình Thú Nuôi
  (tùy chọn hình dạng: Thỏ Trắng/Tuần Lộc/Rồng)
  Hồn chú Bích Nguyệt Trãm cấp 1
  Hồn chú Hỏa Tinh Đọa Lạc cấp 1
  Hồn chú Ngự Sậu Bạo Phong cấp 1
  20.000 Lệnh bài Tu Chân Kim Đan
  Lệnh Bài chuyển sinh 4
  Hồn chú Bích Nguyệt Trãm cấp 2
  Hồn chú Hỏa Tinh Đọa Lạc cấp 2
  Hồn chú Ngự Sậu Bạo Phong cấp 2