Top

Cần biết

13/06: Có thể trang trí Ngọc/Quái Phù trên trang bị

Thân gửi quý kỳ sĩ Phong Thần,

Uy lực của mỗi loại trang bị trong tam giới đều không giống nhau. Tùy thuộc vào hướng đi của mỗi kỳ sĩ mà họ sẽ chế tạo cho mình những tuyệt thế thần binh "vừa tay", có thể phát huy tối đa chiến lực trong các trận đấu kinh điển.

Chính vì thế, các tính năng đục lỗ, khảm Ngọc rất được kỳ sĩ gần xa tin tưởng tham gia để nâng cấp trang bị của mình. Nhưng chưa dừng lại tại đó, kể từ ngày 13/06/2014, kỳ sĩ có thể tham gia tính năng trang trí Ngọc/Quái Phù trên trang bị, góp phần gia tăng chỉ số hỗ trợ cho nhân vật.

 • Lưu ý: Chưa áp dụng tại máy chủ Ngọc Hư Cung, Tiêu Diêu Cung.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Phong Thần
Lôi Chấn Tử
 • Vị trí: Diêu Trì - 198/199.
 • Chức năng: Đục lỗ, khảm ngọc, trang trí Ngọc/Quái Phù.
Phong Thần
Mảnh
Tử Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Có cơ hội nhận được khi làm nhiệm vụ tuần hoàn.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trang trí Ngọc/Quái Phù 1.
Phong Thần
Tử Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép từ Mảnh Tử Thủy Tinh.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trang trí Ngọc/Quái Phù 2.
Phong Thần
Tử Bảo Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép từ Tử Thủy Tinh.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trang trí Ngọc/Quái Phù 3.
Phong Thần
Tử Bích Tủy
 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép từ Tử Bảo Thạch.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để trang trí Ngọc/Quái Phù 4.
Phong Thần
Huyền Sắc
Bí Ngân
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu phụ trợ dùng để tăng xác suất trang trí ra lỗ nhiều màu và lỗ cao cấp.
Phong Thần
Bát Quái
Bí Ngân
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu phụ trợ dùng để trang trí thành lỗ Bát Quái.

Công thức nâng cấp Tử Thủy Tinh

Hình ảnhCông thức
Phong Thần
Tử Thủy Tinh
 • 3 Mảnh Tử Thuỷ Tinh + Sơn Thạch + 50 vạn
Phong Thần
Tử Bảo Thạch
 • 3 Tử Thủy Tinh + Sơn Thạch + 100 vạn
Phong Thần
Tử Bích Tủy
 • 3 Tử Bảo Thạch + Sơn Thạch + 1.000 vạn

Lưu ý: Cách thức nâng cấp tương tự Hoàng, Lục Bảo Thạch.

Công thức trang trí Ngọc/Quái Phù

Thứ tự lỗCông thứcKết quả
Trang trí Ngọc/Quái Phù 1Trang bị
 • Thành công: Ngẫu nhiên xuất hiện lỗ màu đỏ, lam, tím hoặc lỗ nhiều màu.
 • Thất bại: Mất nguyên liệu (vẫn còn trang bị).
Mảnh Tử Thủy Tinh
200 vạn
Trang trí Ngọc/Quái Phù 2Trang bị
Tử Thủy Tinh
400 vạn
Trang trí Ngọc/Quái Phù 3Trang bị
Tử Bảo Thạch
700 vạn
Trang trí Ngọc/Quái Phù 4Trang bị
Tử Bích Tỉ
1.000 vạn
 • Lưu ý: Trong quá trình trang trí Ngọc/Quái Phù, kỳ sĩ có thể sử dụng thêm Huyền Sắc Bí Ngân hoặc Bát Quái Bí Ngân để:
  • Không bị thất bại khi trang trí.
  • Huyền Sắc Bí Ngân: Gia tăng xác suất trang trí ra lỗ nhiều màu và lỗ cao cấp.
  • Bát Quái Bí Ngân: Ngẫu nhiên trang trí thành 1 trong 8 loại Lỗ Thiên Quái, Lỗ Địa Quái, Lỗ Thủy Quái, Lỗ Hỏa Quái, Lỗ Lôi Quái, Lỗ Sơn Quái, Lỗ Trạch Quái, Lỗ Phong Quái.
 • Ví dụ khi trang trí Ngọc/Quái Phù 1:
Công thứcKết quả
Trang bịNgẫu nhiên xuất hiện lỗ màu đỏ, lam, tím hoặc lỗ nhiều màu (có tỷ lệ thất bại)
Mảnh Tử Thủy Tinh
200 vạn
Trang bị Ngẫu nhiên xuất hiện lỗ màu đỏ, lam, tím hoặc lỗ nhiều màu và cơ hội xuất hiện lỗ cao cấp
Mảnh Tử Thủy Tinh
200 vạn
Huyền Sắc Bí Ngân
Trang bịNgẫu nhiên xuất hiện 1 trong 8 loại lỗ Bát Quái
Mảnh Tử Thủy Tinh
200 vạn
Bát Quái Bí Ngân
Trang bịNgẫu nhiên xuất hiện 1 trong 8 loại Lỗ Bát Quái và có cơ hội xuất hiện lỗ Bát Quái cao cấp
Mảnh Tử Thủy Tinh
200 vạn
Bát Quái Bí Ngân
Huyền Sắc Bí Ngân

Hiệu quả sau khi trang trí Ngọc/Quái Phù

Loại lỗ trang tríHiệu quả
Lỗ bình thường
(màu đỏ, lam, tím, nhiều màu)
 • Tăng chỉ số điểm khi nâng cấp Ngọc: (điểm tối đa của cấp tiếp theo - điểm tối đa của cấp hiện tại) x 20%.
 • Tăng chỉ số % khi nâng cấp Ngọc: (điểm tối đa của cấp tiếp theo - điểm tối đa của cấp hiện tại) x 25%.
Lỗ cao cấp
 • Tăng chỉ số điểm khi nâng cấp Ngọc: (điểm tối đa của cấp tiếp theo - điểm tối đa của cấp hiện tại) x 40%.
 • Tăng chỉ số % khi nâng cấp Ngọc: (điểm tối đa của cấp tiếp theo - điểm tối đa của cấp hiện tại) x 50%.
Lỗ Bát Quái
(bình thường)
Tăng điểm khi nâng cấp Quái Phù: (điểm tối đa của cấp tiếp theo - điểm tối đa của cấp hiện tại) x 20% x (cấp Quái Phù/2)
Lỗ Bát Quái
(cao cấp)
Tăng điểm khi nâng cấp Quái Phù: (điểm tối đa của cấp tiếp theo - điểm tối đa của cấp hiện tại) x 40% x (cấp Quái Phù/2)

Phong Thần
Hình minh họa trang bị khi đã trang trí Ngọc/Quái Phù


Phong Thần
Hình minh họa trang bị khi đã trang trí Ngọc/Quái Phù

Thân chúc quý kỳ sĩ nhanh chóng trang trí thành công Ngọc/Quái Phù để nâng cao uy lực bản thân, chiến thắng tuyệt đối trong những trận đấu kinh động tam giới.