Top

Kỳ Trân Các

Hỗ trợ nhiệm vụ Đạo Cụ, Vạn Tiên Trận, Vận Lương

- Giới thiệu vật phẩm Kỳ Trân Các hỗ trợ nhiệm vụ Đạo Cụ, Vạn Tiên Trận và Vận Lương.

Đẳng cấp càng cao càng mở ra con đường chinh phục nhiệm vụ hóc búa, gian lao. Nhiệm vụ Đạo Cụ, Vạn Tiên TrậnVận Lương chính là những nhiệm vụ rèn luyện ý chí và sức mạnh của những kỳ sĩ nung nấu quyết tâm luôn vượt qua những rào cản hiểm nguy nhất để khẳng định chính mình.

Vui hội Trung Thu còn tặng thưởng những hạt quế thần kỳ khi Quý kỳ sĩ hoàn thành những nhiệm vụ gian nan dưới sự trợ giúp của những vật phẩm Kỳ Trân Các.

Đạo Cụ

Nhiệm vụ Đạo Cụ (Tân Miễn) dành cho kỳ sĩ có đẳng cấp từ 50 trở đi, giúp Tân Miễn ở Tây Kỳ thu thập những nguyên liệu, pháp bảo cũng như liễu mộc, đồng thau để nhận được phần thưởng là điểm kinh nghiệm hoặc mảnh sách chư hầu. Mỗi ngày chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ Đạo Cụ 1 lần, ngoài ra Quý kỳ sĩ có thể sử dụng Lò Luyện Đơnđể tăng thêm lần thực hiện nhiệm vụ Đạo Cụ trong ngày.


Lò Luyện Đơn
Giúp thực hiện thêm nhiệm vụ Đạo Cụ.

 Thông tin về nhiệm vụ Đạo Cụ, Quý kỳ sĩ có thể tham khảo tại đây.

Vạn Tiên Trận

Vạn Tiên Trận có tính đẳng cấp nhiệm vụ. Khi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ sẽ được nâng đẳng cấp nhiệm vụ. Đẳng cấp nhiệm vụ càng cao thì nhiệm vụ làm càng khó và phần thưởng sẽ càng lớn.

Thế nhưng, mỗi ngày chỉ được nhận 1 nhiệm vụ phá Vạn Tiên Trận, nếu muốn tiếp tục nhận thêm nhiều nhiệm vụ (để kiếm thêm nhiều điểm thưởng hoặc báu vật) phải sử dụng Thưởng Kim Bài.


Thưởng Kim Bài

Giúp thực hiện thêm nhiệm vụ phá Vạn Tiên Trận

Thông tin về nhiệm vụ Vạn Tiên Trận, Quý kỳ sĩ có thể tham khảo tại đây.

Vận Lương

Nhiệm vụ Vận Lươngvốn là mảnh đất màu mỡ cho kỳ nhân dị sĩ chốn Phong Thần thi triển mưu trí, phô trương thanh thế. Con đường vận chuyển lương thảo từ Mạnh Tân đến Tuyệt Long Lĩnh ẩn tàng biết bao cạm bẫy, hiểm nguy trùng trùng, Nhưng có gian khó mới chứng thực được đẳng cấp của bậc tu chân cao thâm, pháp thuật tuyệt luân. Mỗi ngày, mỗi kỳ sĩ có thể thực hiện 20 lần nhiệm vụ Vận Lương, trong đó được phép thực hiện 1 lần, muốn tiếp nhận 19 lần nhiệm vụ còn lại cần sử dụng Khao Quân Lệnh.

Nói cách khác, giữ Khao Quân Lệnhtrong tay để có thể tùy nghi đốc thúc việc Vận Lương, chiếm giữ báu vật Kim Bài Giáp, chu toàn con đường dương danh lập oai, trở thành nỗi khiếp sợ của cả Tam Giới.


Khao Quân Lệnh
Giúp thực hiện thêm nhiệm vụ Vận Lương.

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ Vận Lương, Quý kỳ sĩ có thể tham khảo tại đây.

Hy vọng với sự hỗ trợ của những vật phẩm này sẽ giúp Quý kỳ sĩ thỏa chí chinh phục nhiệm vụ Đạo Cụ, Vạn Tiên TrậnVận Lương.

Pháp chủ kính bút