Top

Cần biết

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ Siêu Độ Linh Hồn

- Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ Siêu Độ Linh Hồn.

- Các trạng thái gặp phải khi làm nhiệm vụ Siêu Độ Linh Hồn.

Cõi Tam Giới tồn tại với những linh hồn phiêu phất không nơi nương tựa, một số âm linh lượn lờ phiêu lãng nhũng nhiễu ngày đêm cư dân Tam Giới. Những linh hồn ấy do chưa được siêu độ nên lại càng quấy phá hung tợn. Giờ đây với nhiệm vụ Siêu Độ Linh Hồn các kỳ sĩ sẽ có thể ra tay trấn áp những linh hồn đem lại sự siêu thoát cứu độ cho chúng sinh.

Hướng dẫn nhiệm vụ

- Đến Phong Thần đài gặp Ân Hồng(190,199) tiếp nhận nhiệm vụ.

- Đối thoại với Ân Hồng để nhận được yêu cầu số lượng loại quái vật cần siêu độ và bùa Chiêu Hồn Phướn.

- Đến khu vực có loại quái này và sử dụng Chiêu Hồn Phướn. Nếu hết thời gian sử dụng Chiêu Hồn trận có thể quay về gặp lại Ân Hồng mua lại Chiêu Hồn Phướn.

- Chiêu Hồn Phướn của từng hệ sẽ ảnh hưởng đến các trạng thái như sau:

+ Phách Chú Lôi: Lôi sát tăng 20 điểm, tốc độ thi triển kỹ năng giảm 50%.

+ Phách Chú Thổ: Thổ sát tăng 20 điểm, tốc độ hồi phục sinh lực giảm 50 điểm.

+ Phách Chú Băng: Băng sát tăng 20 điểm, tốc độ di chuyển giảm 50%.

+ Phách Chú Hỏa: Hỏa sát tăng 20 điểm, tốc độ phục hồi nội lực giảm 50 điểm

Tất cả các trạng thái được duy trì trong vòng 5 phút.

- Sau khi siêu độ đủ số lượng quái, quay về Phong Thần đài gặp Ân Hồng để giao trả nhiệm vụ. Và nhận phần thưởng tương xứng từ Ân Hồng.

Lưu ý

- Cùng 1 thời điểm chỉ có thể mở 1 Chiêu Hồn Phướn.

- Khi giao trả nhiệm vụ thì sẽ mất trạng thái phụ này.

- Khi siêu độ thành công linh hồn nào thì hệ thống sẽ thông báo.

- Chỉ có thể nhận nhiệm vụ khi nhân vật đạt đẳng cấp 40

Pháp chủ kính bút