Top

Cần biết

Nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu

Tìm về NPC Dư Khánh tại Triều Ca để trả nhiệm vụ và bắt đầu hành trình thí luyện Giang Sơn Y Cựu, một trong những nhiệm vụ hấp dẫn của Phong Thần, đừng bỏ qua nhé kỳ sĩ.

Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: 38
 • NPC liên quan: Dư Khánh
 • Vị trí: Bản đồ Triều Ca 196:200

Phong Thần

Quyển 1

   • Người chơi đến NPC Thủ Khố tại Tây Kỳ hoặc Triều nhận nhiệm vụ Tứ Tượng (nhiệm vụ tìm Địa Tâm, có trạng thái Truy Tìm Tam Nguyên) sau đó ra bản đồ Hoang Mạc đánh quái Sa Hồn để tìm Bút Ký Bị Rách. Việc đánh quái ra bút ký bị rách sẽ ngẫu nhiên may mắn ra sớm hoặc muộn.
   • Sau khi có bút ký bị rách thì về NPC Dư Khánh tại Triều Ca để trả nhiệm vụ và bắt đầu hành trình thí luyện Giang Sơn Y Cựu

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

   • Sau khi nhận được Giang Sơn Y Cựu Quyển 1, quý kỳ sĩ cần phải hoàn thành 2 Trang của quyển này

Phong Thần

Phong Thần

   • Trang 1:
    • Bản đồ Hoang Mạc

Phong Thần

       • Tiến hành đến bản đồ Sa Mạc Phong Thần đánh 50 con Sa Hồn (có thể tổ đội được nhiệm vụ), sau khi hoàn thành có thể đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ
       • Bản đồ Thổ Thành

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

   • Tìm Đao Cầm Xanh (boss Đao Cầm – khi đánh nhiều quái Đao Cầm có xác suất ra – có thể tổ đội train chung để hoàn thành nhiệm vụ), sau khi hoàn thành có thể đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ
   • Bản đồ Hoang Mạc 188:189

Phong Thần

   • Đến bản đồ Thổ Thành tọa độ 188:189 đánh các boss Hoa Trư xanh lá cây đến khi hệ thống báo hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ.
   • Sau khi trả nhiệm vụ tại Dư Khánh, người chơi sẽ nhận được 1 Bảo Đồ Sa Mạc

Phong Thần

Phong Thần

   • Dùng Bảo Đồ Sa Mạc đến Sa Mạc Chết để tìm bảo đồ, người chơi có thể bỏ Bảo Đồ Sa Mạc trên thành 1,2,3,4 trong game để tìm, như cách tham gia tính năng Thất Quải

Phong Thần

   • Sau đó tiến hành làm theo các bước của hệ thống, tiêu diệt Cự Thạch, Cốt Tinh Vương, Thiết Bố Ảo Ảnh, khi tiêu diệt boss Thiết Bố ảo cảnh sẽ rơi ra 1 bí kíp 40 bất kỳ.
   • Lưu ý: Nếu nhiệm vụ thất bại phải chờ qua ngày mới có thể nhận lại được, có thể tổ đội nhờ mọi người đánh giúp.

Phong Thần

   • Khi về trả nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được 01 món trang bị cam 7x

Phong Thần

Phong Thần

   • Hoàn thành xong Trang 1 có thể nhận được 1 món Trang Bị Lục 4x

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

  • Ở Trang 2 cũng làm tương tự như Trang 1

    • Đông hải 1, tiến hành tiêu diệt  50 Lục quy, sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
    • Tìm 1 trong ba con này Chúc ngư (225 – 207), Thố Ngư (221 – 197) và Thể Ngư (203 – 177) sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
    • Tìm Thiết ngư vương Đông hải 2 (250 - 206, 229 - 197, 206 – 177).Giết 1 trong 3 con quái (Cự cốt thiệt ngư, Đại đầu ngư và Thiết la ngư: 203 - 2012, 216 – 199, 219 – 192) sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
    • Nhận bản đồ đánh Kim trại trên Đông hải 5 (cấp 70 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – nên tìm cao thủ hỗ trợ).
    • Phần thưởng: món lục 4x, bí kíp 4x, 6x, bất kỳ + áo cam theo hệ phái 7x.

Phong Thần

Quyển 2

 • Nếu chọn thư hàng Băng linh thì đến Băng xuyên 1 đánh Băng linh đến khi nào có được Hàng biểu
 • Nếu chọn thư hàng Hỏa ma thì đến Hiên viên 1 đánh Hỏa ma đến khi nào có được Hàng biểu
 • Lưu ý: Việc kiếm Hàng Biểu đòi hỏi người chơi phải kiên trì, vì đánh quái ngẫu nhiên may mắn mà Hàng Biểu xuất hiện, có thể 1 tiếng, 1 ngày, 3 ngày….
 • Nhiệm vụ Hiên viên: tìm Hàng biểu, sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Tiêu diệt giết 50 lão hồ lô,  sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Dùng Lưu ly trảm siêu độ 9 Hỏa ma, sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  •  Thu phục Hỏa tà xanh (Boss hỏa tà – tổ đội có thể song nhiệm vụ) - đánh đến máu vàng và thu phục – (mẹo dị nhân nên tắt tự đánh con đệ), sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Thu phục Sơn Dương Yêu hoặc Lôi Trạch Thần xanh (Boss xanh – trong trạng thái giải cứu hiên viên – tức là: Mọi người phải làm song nhiệm vụ Tứ tinh ở Hiên viên cả 5 tầng – làm xong đừng về trả mà phải để luôn cái chế độ hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi tìm thấy boss xanh – Lưu ý cấp 65 mới có nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê), sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Tiêu diệt Côn bối (cấp 70 - nhận bản đồ đánh Côn bối trên Hiên viên 5 – nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – nên tìm kỳ sĩ khác để phụ)
  • Phần thưởng: 1 món trang bị 60 – bí kip 4x, 6x, 7x bất kỳ.
 • Nhiệm vụ Băng xuyên: tìm Hàng biểu, sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Tiêu diệt 50 băng Linh, sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Thu phục Hà cốt xanh hoặc Lam quái xanh (Boss xanh – tổ đội có thể song nhiệm vụ) - đánh đến máu vàng và thu phục – (mẹo dị nhân nên tắt tự đánh con đệ sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Tiêu diệt Dã Mao Thần xanh hoặc Lôi Trạch Thần xanh (Boss xanh – trong trạng thái giải cứu Băng xuyên – tức là: Mọi người phải làm song nhiệm vụ Tứ tinh ở Băng xuyên cả 5 tầng – Làm xong đừng về trả mà phải để luôn cái chế độ hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi tìm thấy boss xanh – Lưu ý cấp 65 mới có nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê), sau đó về gặp NPC Dư khánh để trả nhiệm vụ
  • Tiêu diệt Lam Bá (Cấp 80 - Nhận bản đồ Lam bá trên Băng xuyên 5 - nhiệm vụ thất bại qua ngày mới nhận lại – chỉ được đánh Lam bá còn mấy con boss xung quanh nên tránh xa – nên tìm kỳ sĩ khác để phụ)
  • Phần thưởng: 1 món trang bị 80

Quyển 3

 • Tìm bút ký quyển 3 cần đánh quái ở Khổn tiên cung - tỉ lệ cao hơn là làm nhiệm vụ Thiên cương hồn hoặc siêu độ ở bản đồ Khổn Tiên Cung, sau khi có Bút Ký thì đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ
 • Tiêu diệt Lam cốt xanh (trong bảng nhiệm vụ nó ghi thu phục nhưng thực ra là giết) – Làm ở Khổn tiên cung thi tổ đội không có tác dụng. Sau k hi hoàn thành đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ
 • Thu phục Bố thần xanh - máu vàng. Sau k hi hoàn thành đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ
 • Thu phuc 2 Ma nữ khác hệ - máu vàng (Tốc – Hỏa – Băng- Thổ -Lôi). Sau k hi hoàn thành đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ.
 • Thu phục 3 Đới trại khác hệ - máu vàng (Tốc – Hỏa – Băng- Thổ -Lôi). Sau k hi hoàn thành đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ
 • Thu phục Lục ngô thần xanh – không cần máu vàng – chỉ cần đứng gần và kiên trì thu phục Sau k hi hoàn thành đến NPC Dư Khánh để trả nhiệm vụ
 • Nhận bản đồ khổn tiên lên tầng 5 lên tìm bàn cổ (không phải boss nhé- chỉ tìm để nhận nhiệm vụ thôi)
 • Tiêu diệt Đại điêu đến Bích du cung 5 – thường ra 18h30 hoặc sau bảo trì . Phải là người kết boss thì mới tính là hoàn thành, tổ đội không có tác dụng.Nếu trong 3 ngày không tiêu diệt được Đại Điêu về Dư khánh nhận lại nhiệm vụ tìm bàn cổ.
 • Phần thưởng: 1 món 10x (Chân – đai – Đầu) và danh hiệu

Lưu ý

 • Thu phục là không được giết mà đánh xuống máu vàng để thu phục bằng vật phẩm nhiệm vụ cho.
 • Quái xanh thì nó ra khắp mọi nơi – chỉ cần kỳ sĩ chọn chỗ nào nhiều quái mà đánh nó sẽ dễ ra hơn, có thể dùng nhiều nhân vật để train, chọn chế độ không giết quái thủ lĩnh

Nếu có gì thắc mắc, quý kỳ sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc gửi hỗ trợ về địa chỉ hotro.zing.vn để nhận được giải đáp nhanh nhất.

Trân trọng,