Top

Cần biết

Nhận Túi Càn Khôn từ các hoạt động

- Cập nhật mới về Túi Càn Khôn.

Quý kỳ sĩ thân mến,

Nhằm giúp quý kỳ sĩ có được những sự hỗ trợ tốt nhất, Bổn Pháp sẽ có một số cập nhật về vật phẩm Túi Càn Khôn. Quý kỳ sĩ vui lòng theo dõi để nắm giữ thông tin.

Thời gian diễn ra

  • Thời gian bắt đầu: sau bảo trì ngày 19/11/2010.

Nội dung

  • Tất cả các nhân vật đủ điều kiện tham gia các nhiệm vụ sau đây sẽ nhận được Túi Càn Khôn cho các lần thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụThực hiện nhiệm vụ lần thứNhận được
Quay Càn Khôn Luân4, 7, 9, 10, 1201 Túi Càn Khôn
Thám quân3, 5
Đạo Cụ3, 5
Tống tửu2, 4, 7, 8, 9
Bào Thương5, 9
Siêu Độ4, 7