Top

Cần biết

Hướng dẫn nhiệm vụ Nhập Hồn mới

- Hướng dẫn nhiệm vụ Nhập Hồn mới.

Điều kiện tham gia

Người chơi phải đạt đẳng cấp 49 trở lên.

Nhân vật nhiệm vụ

 • Long Cát Công Chúa(219,188).
 • Manh Mối(Thổ Thành , tọa độ 184,188).
 • Tinh Cang Thượng Cổ Chiến Hồn.

Các bước thực hiện

 • Chuẩn bị sẵn một loại trang bị có thể nhập hồn như Tinh Cang Khôi, Tinh Cang Yêu Đái…
 • Địa Tâm – Thủy Hồn – Hỏa Linh – Phong Lệ mỗi thứ 15 cái.
 • Một cái Liễu Mộc.
 • Đến Diêu Trì gặp Long Cát Công Chúa(219,188), đối thoại nhận nhiệm vụ Nhập Hồn.

 

 • Chọn một loại trang bị cần nhập hồn, sẽ được một trang bị nhiệm vụ đã được nhập hồn.
 • Chỉ sau khi nhập hồn vào trang bị thành công mới đựơc xem là tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu nhập hồn thất bại phải chuẩn bị lại các trang bị, vật phẩm cần thiết để nhập hồn lại.
 • Theo chỉ dẫn của Long Cát Công Chúa, tìm gặp Manh Mối tại Thổ Thành(184,188).

 

 • Đối thoại với Manh Mối, nhấn phím Xác định để gặp Tinh Cang Chiến Hồn. (Manh Mối sẽ đưa kỳ sĩ đến gặp Tinh Cang Chiến Hồn tại Thổ Thành )

 

 • Đối thoại với Tinh Cang Chiến Hồn, nhấn phím Xác định để bước vào trận chiến.

 

 • Sau khi đánh bại Tinh Cang Chiến Hồn, nếu may mắn, trang bị Nhập Hồn sẽ biến thành một trang bị lục.

 

 • Nếu không may, Quý kỳ sĩ sẽ được nhận thêm một trang bị trắng giống như trang bị được nhập hồn, đồng thời điểm may mắn được tăng cao.

Chú ý

 • Nhân vật mỗi lần đối thoại với Manh Mối sẽ tăng điểm may mắn lên cao.
 • Điểm may mắn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ rơi trang bị lục khi nhân vật đánh bại Tinh Cang Chiến Hồn nhưng không nhận được trang bị lục.
 • Nếu nhận được trang bị lục thì điểm may mắn sẽ trở về 0.
 • Vật phẩm tinh cang chiến hồn (trang bị đã được nhập hồn) khi rơi dưới đất sẽ biến mất.
 • Mỗi ngày nhân vật sẽ có 20 lần thực hiện nhiệm vụ Nhập Hồn, trong đó hệ thống chỉ cho thực hiện 1 lần miễn phí. Nếu muốn tiếp tục thực hiện 19 lần còn lại thì phải dùng Linh Hồn Kỳ trong Kỳ Trân Các.
Linh Hồn Kỳ

 

Pháp chủ kính bút