Top

Cần biết

Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ tuần hoàn Đoạt Thiên

Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ mới Đoạt Thiên

- Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ tuần hoàn Đoạt Thiên (cấp 85).

Hướng dẫn nhiệm vụ tuần hoàn Đoạt Thiên

Điều kiện

Người chơi phải đạt được đẳng cấp 85 trở lên.

Địa điểm

Người chơi đến Triều Ca gặp Tinh Quan(224,190) để nhận nhiệm vụ.

Các bước thực hiện

Bước 1

Người chơi đến Triều Ca gặp Tinh Quan (224,190) đối thoại để nhận nhiệm vụ.

Bước 2

Nhận nhiệm vụ, người chơi phải hoàn thành xong 1 vòng 5 lần nhiệm vụ mới được tính là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thiên Cống,

Bước 3

Người chơi được yêu cầu tìm các nguyên liệu để nộp cho Tinh Quan.

Bước 4

Người chơi tìm đủ các vật phẩm về giao lại cho Tinh Quan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

- Mỗi lần hoàn thành xong một vòng nhiệm vụ, người chơi nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm = đẳng cấp x 1000.

- Khi hoàn thành lượt cuối của nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm = đẳng cấp x 4000, đồng thời có cơ hội nhận được Hồng Thủy Tinh.

- Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có tỷ lệ nhận được “Chúc Phúc Nữ Oa” duy trì trong thời gian là 1 giờ.

Chú ý

- Khi nhận được “Chúc Phúc Nữ Oa” trong khoảng thời gian này, bất kỳ lần nhiệm vụ nào của người chơi đều có thể tùy chọn giao nộp vật phẩm cần thiết hoặc sử dụng hiệu ứng chúc phúc để đổi vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ.

- Khi sử dụng hiệu ứng “Chúc Phúc Nữ Oa” hoàn thành nhiệm vụ thì hiệu ứng sẽ biến mất.

- Mỗi ngày người chơi có thể thực hiện miễn phí 5 lần nhiệm vụ (5 vòng bằng 1 lần), nhưng từ lần nhiệm vụ thứ 2 trở đi người chơi cần nộp 1 Nữ Oa Thạch.

Pháp chủ kính bút