Top

Cần biết

Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê

- Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê.

Nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê

Địa điểm

Thầy tướng số tại Triều Ca (214,195) hoặc Tây Kỳ (174,188)

Thầy bói ở Tây Kỳ có thể nhận nhiệm vụ vượt mê cung Thổ, Phong. Thầy bói ở Triều Ca có thể nhận nhiệm vụ vượt mê cung Thủy, Hỏa.

Điều kiện :

Người chơi đạt đẳng cấp từ 65 mới có thể nhận nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê

Thực hiện nhiệm vụ

Bước 1:

Người chơi đến gặp Thầy tướng số để nhận nhiệm vụ, Thầy tướng số sẽ giúp người chơi mở cánh cửa Linh Tê. Tuy nhiên phải có phí báo danh là Tha Sơn Thạch + 10 vạn.

Lưu ý: phí bao danh sẽ tăng lên theo đẳng cấp, cứ 10 đẳng cấp sẽ tăng lên 5 vạn.

Tùy theo đẳng cấp người chơi mà thời gian tồn tại của cánh cửa không giống nhau. Khi cánh cửa Linh Tê mở, Thầy tướng số sẽ cho người chơi biết phải đi 1 trong 4 mê cung để thả Tứ Tượng Tinh Linh đang bị Ma Vương khống chế ra. Bốn mê cung gồm: Hoang Mạc, Đông Hải, Hiên Viên, Băng Xuyên.

Bước 2:

Đối với người chơi dưới cấp 75, khi bắt đầu sẽ nhận được trạng thái kháng tất cả 20%.

Trong thời gian vượt ải sẽ nhận được trạng thái vượt ải, có thể qua ải tiếp theo. Trạng thái vượt ải có hiệu quả trong 1 khoảng thời gian nhất định. Nếu hết thời gian người chơi không thể vượt ải tiếp theo được nữa.

Người chơi có thể tùy ý đem theo 1 loại trạng thái, khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, quay về phục mệnh thầy bói sẽ nhận điểm kinh nghiệm theo đẳng cấp.

Phần thưởng

Sau khi vượt ải thành công, người quay về gặp Thầy tướng số tại các thành để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Ải thứ 1: Đẳng cấp * 1000.

Ải thứ 2: Đẳng cấp * 2000.

Ải thứ 3: Đẳng cấp * 3000.

Ải thứ 4: Đẳng cấp * 4000.

Ải thứ 5: Đẳng cấp * 6000.

Khi trả nhiệm vụ có x% may mắn nhận được nhân đôi kinh nghiệm luyện kỹ năng trong 1 giờ.

Lưu ý:

- Có thể sử dụng vật phẩm mới Lâm Tiên Lộ để nhân đôi kinh nghiệm luyện kỹ năng. Có thể sử dụng tối đa 5 lần.

- 1 ngày có thể hoàn thành 6 lần, lần đầu miễn phí, 5 lần sau cần có vật phẩm “Chìa Khóa Linh Tê” trong Kỳ Trân Các.

Chìa Khóa Linh Tê