Top

Cần biết

Hoa Thần Cửu Di trở lại tam giới

T
hân gửi quý kỳ sĩ Phong Thần,

Mở đầu cho chuỗi các sự kiện chào mừng dịp lễ Quốc Khánh, Hoa Thần Cửu Di sẽ đích thân chủ trì hoạt động Tìm Hoa Thần trên khắp các bản đồ từ Tam Sơn đến Mục Dã. Với phương thức tham gia vô cùng thú vị và các phần quà hấp dẫn như: Đồng Bảo An, Đồng Hữu Huy, Lương Ngọc,... hoạt động Tìm Hoa Thần hứa hẹn sẽ mang nhiều niềm vui đến với kỳ sĩ trong dịp lễ Quốc Khánh lần này.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 28/08/2013.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 02/09/2013.
 • Thời gian diễn ra hoạt động: 08h00, 12h00, 16h00, 19h00 và 22h00 mỗi ngày.
 • Điều kiện tham gia: Đẳng cấp từ 110 trở lên.
 • Lưu ý: Tại 01 mốc thời gian diễn ra hoạt động, chỉ có thể tham gia tối đa 500 kỳ sĩ.

NPC liên quan

Hình ảnh Tính chất
Phong Thần
Hoa Thần Cửu Di
 • Vị trí: Diêu Trì (190/201).
 • Chức năng: Tham gia hoạt động Tìm Hoa Thần.
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 02/09/2013.

Cách thức tham gia

 • Bước 01: Kỳ sĩ đến gặp NPC Hoa Thần Cửu Di để tiếp nhận nhiệm vụ Tìm Hoa Thần. Sau khi tiếp nhận sẽ ngẫu nhiên thay đổi 01 loại PK.
 • Bước 02: Theo yêu cầu nhiệm vụ, kỳ sĩ sẽ đến 01 trong các bản đồ sau để tìm Hoa Thần.
Tên bản đồ
Tam SơnMiêu Cương
Đồng QuanCự Lộc
Kỳ SơnDu Hồn
Trần ĐườngChân Núi Côn Lôn
Yến SơnTây Côn Lôn
Bắc HảiThủ Dương Sơn
Sùng ThànhMục Dã
 • Bước 03: Đến bản đồ theo yêu cầu của nhiệm vụ để tìm NPC Hoa Thần, hệ thống sẽ tự động chuyển PK sang trạng thái chiến đấu. Sau khi tìm được Hoa Thần, nhấn chuột trái vào Hoa Thần và chờ 10 giây để tiếp nhận trạng thái nhiệm vụ. NPC Hoa Thần sẽ biến mất và xuất hiện tại vị trí khác trên bản đồ sau khi kỳ sĩ tiếp nhận trạng thái nhiệm vụ thành công.
 • Bước 04: Mang trạng thái nhiệm vụ đã nhận được về tìm Cửu Di để nhận nhiệm vụ tiếp theo.
 • Bước 05: Kỳ sĩ thực hiện tuần tự 05 lần nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng từ Hoa Thần.

Lưu ý

 • Trong lúc chờ 10 giây để tiếp nhận trạng thái nhiệm vụ từ NPC Hoa Thần, nếu bị tấn công, sẽ mất thời gian chờ.
 • Khi 02 kỳ sĩ cùng nhấn chuột vào NPC Hoa Thần thì chỉ có kỳ sĩ nhấn chuột trước được tiếp nhận trạng thái nhiệm vụ.
 • Trong trạng thái biến thân Phúc Hộ Phù sẽ không thể tiếp nhận trạng thái nhiệm vụ.

Phần thưởng

Nhận bình thường
Giải thưởngQuy tắc nhận thưởngPhần thưởng
Phần thưởng loại I Kỳ sĩ mang trạng thái nhiệm vụ lần thứ 05 về đối thoại hoàn thành nhiệm vụ cho NPC Hoa Thần Cửu Di sớm nhất
 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Ngẫu nhiên nhận được 01 Lương Ngọc (chưa mài).
Phần thưởng loại II 04 kỳ sĩ tiếp theo 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Phần thưởng loại III 05 kỳ sĩ tiếp theo 3.000.000 điểm kinh nghiệm
Phần thưởng loại IV 10 kỳ sĩ tiếp theo 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Phần thưởng lọai V Tất cả những kỳ sĩ đã tham gia 500.000 điểm kinh nghiệm
Nhận bằng 01 tiền Đồng

Sử dụng phương thức tiêu hao 01 tiền Đồng/01 lần nhận thưởng, quý kỳ sĩ sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Giải thưởngQuy tắc nhận thưởngPhần thưởng
Phần thưởng
loại I
Kỳ sĩ mang trạng thái nhiệm vụ lần thứ 05 về đối thoại hoàn thành nhiệm vụ cho NPC Hoa Thần Cửu Di sớm nhất
 • Ngẫu nhiên nhận được 01 Danh Ngọc (chưa mài).
 • 15.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 01 Đồng Bảo An.
 • 01 Đồng Hữu Huy.
 • 01 Hỗn Độn Khí.
 • 01 Túi Hữu Huy.
 • Có xác suất nhận được Mảnh Vỡ Tinh Quân.
Phần thưởng
loại II
04 kỳ sĩ tiếp theo
 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 01 Đồng Bảo An.
 • 01 Đồng Hữu Huy.
 • 01 Hỗn Độn Khí.
 • 01 Túi Hữu Huy.
 • Có xác suất nhận được Mảnh Vỡ Tinh Quân.
Phần thưởng
loại III
05 kỳ sĩ tiếp theo
 • 5.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 01 Đồng Bảo An.
 • 01 Đồng Hữu Huy.
 • 01 Hỗn Độn Khí.
 • 01 Túi Hữu Huy.
 • Có xác suất nhận được Mảnh Vỡ Tinh Quân.
Phần thưởng
loại IV
10 kỳ sĩ tiếp theo
 • 3.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 01 Đồng Bảo An.
 • 01 Đồng Hữu Huy.
 • 01 Hỗn Độn Khí.
 • 01 Túi Hữu Huy.
 • Có xác suất nhận được Mảnh Vỡ Tinh Quân.
Phần thưởng
loại V
Tất cả những kỳ sĩ đã tham gia
 • 2.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 01 Đồng Bảo An.
 • 01 Đồng Hữu Huy.
 • 01 Hỗn Độn Khí.
 • 01 Túi Hữu Huy.
 • Có xác suất nhận được Mảnh Vỡ Tinh Quân.
Tặng quà Hoa Thần
 • Mỗi ngày, kỳ sĩ có thể đến gặp Hoa Thần để tặng quà và nhận thưởng.
 • Tiêu hao 01 tiền Đồng/01 lần tặng.
 • Lưu ý: Tặng tối đa 05 lần/ngày.
Phần thưởng
1.000.000 điểm kinh nghiệm
01 Đồng Bảo An
01 Đồng Hữu Huy
01 Túi Hữu Huy
01 Hỗn Độn Khí
Có xác suất nhận được Mảnh Vỡ Tinh Quân

Nay Bổn Pháp kính báo đến quý kỳ sĩ gần xa để chư vị kịp thời chuẩn bị cho những hoạt động sôi nổi, náo nhiệt chuẩn bị diễn ra tại thế giới Phong Thần. Thân chúc kỳ sĩ gặp nhiều may mắn và vui vẻ trên đường phiêu lưu tam giới.