Top

Cần biết

Giới thiệu nhiệm vụ Thiên Cương Hồn sắp ra mắt

- Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ Thiên Cương Hồn

Trong thời gian sắp tới Bổn Pháp sẽ tiến hành cập nhật một số chức năng hấp dẫn cho thế giới Phong Thần. Nhằm giúp Quý kỳ sĩ có những bước chuẩn bị để tham gia khám phá các chức năng mới mẻ này Bổn Pháp sẽ tiến hành thông tin chi tiết về các nhiệm vụ mới cũng như các điều chỉnh. Hy vọng với những tính năng mới hấp dẫn sắp ra mắt này sẽ đủ sức làm Quý kỳ sĩ thỏa nguyện trên bước đường phiêu du vào thế giới Phong Thần.

Nhiệm vụ Thiên Cương Hồn

Địa điểm:

- Người chơi đến gặp Ân Giao (184,193) tại Phong Thần Đài

Điều kiện:

Người chơi phải đạt đến đẳng cấp 75

Thực hiện nhiệm vụ

Bước 1:

Đối thoại với Ân Giao để tiếp nhận nhiệm vụ.

 

 

Bước 2:

Giao nạp 1 Tứ Tinh, 1 Thu Thập và 40 vạn lượng làm phí báo danh.

 

 

Bước 3

Sau khi nhận nhiệm vụ xong nhân vật sẽ được yêu cầu lên Khổn Tiên Cung hoặc Bích Du Cung để gọi Thiên Cương Ảnh ra tùy theo loại quái mà nhiệm vụ giao

 

 

Phải lần lượt đánh bại 5 Thiên Cương Ảnh cấp 60. Sau đó, sẽ xuất hiện Thiên Cương Tinh cấp 80.

Đánh bại Thiên Cương Ảnh sẽ may mắn nhận được Phách, đánh bại Thiên Cương Tinh may mắn sẽ nhận được Hồn.Quay về gặp Ân Giao để giao trả nhiệm vụ

 

Phần thưởng

Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được tùy chọn một trong hai phần thưởng: kinh nghiệm hoặc trang bị lục cấp 80.

 

Phần thưởng điểm kinh nghiệm nhân vật sẽ nhận được điểm kinh nghiệm là đẳng cấp x 8000 .

 

Phần thưởng trang bị lục sẽ có 3 món trang bị cấp cao của hệ phái cho bạn chọn

 

Chọn 1 trong 3 món trang bị lục tùy theo hệ phái của mình.

Lưu ý:

    • Mỗi ngày nhiệm vụ chỉ có thể thực hiện được 9 lần trong một ngày, trong đó có 1 lần miễn phí còn lại phải sử dụng Dụ Hồn Hương tại Kỳ Trân Các để làm thêm nhiệm vụ.
    • Có thể dùng Phách đổi thành Hồn tại Xích Tùng TửDiêu Trì với công thức:
      3 Phách + 50 Đồng thau = 1 Hồn.