Top

Cần biết

Giới thiệu nhiệm vụ thí luyện Trấn Nguyên

- Nhiệm vụ thí luyện Trấn Nguyên

Để có thể hợp thành trang bị Cam người chơi cần trải qua những thử thách không nhỏ từ Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhiệm vụ thí luyện Trấn Nguyên chính là cửa ải đầu tiên trước khi khai mở cánh cửa về trang bị Cam trong Tam Giới.

Đọan phim tham khảo về nhiệm vụ Thí luyện Trấn Nguyên

Địa điểm tiếp nhận:

Người chơi đến gặp Trấn Nguyên( 182,192 ) tai Diêu Trì để tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện Trấn Nguyên

Thực hiện nhiệm vụ

Người chơi phải thực hiện hai nhiệm vụ được giao từ Trấn Nguyên thì mới hoàn thành được nhiệm vụ thí luyện này.

Truy tìm Tam quỷ

Người chơi phải truy tìm và tiêu diệt tam quỷ: Thực khí quỷ, Thực thủy quỷ, Tật hành quỷ.

Thực Khí Quỷ
Địa điểm xuất hiện : Hiên Viên động tầng 1( 204,178 )

 

 

Tật Hành Quỷ
Địa điểm xuất hiện : Sa mạc Thổ Thành( 208,186 )

 

Thực Thủy Quỷ
Địa điểm xuất hiện : Đông Hải Thủy Vực(241,199)

 

Truy tìm Khí nguyên, Thủy nguyên, Lực nguyên:
Khí nguyên: đi đánh Thảo Tiên tại các bản đồ luyện công của Xi Vưu mộ sẽ nhận được Khí

Thủy nguyên: đi đánh Yểm Hỏa tại các bản đồ luyện công của Ngọc Hư cung sẽ nhận được Thủy

Lực nguyên: đi đánh Cốt Tinh tại bản đồ Ải Tam Sơn sẽ nhận được Lực


Hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi hoàn thành hai thử thách, người chơi tiến hành giao trả nhiệm vụ cho Trấn Nguyên sẽ nhận được phần thưởng là điểm kinh nghiệm và hai vật phẩm mới ( Thu thập, Đại Địa Nhãn )

Đại địa nhãn

Thu Thập

Nhiệm vụ Thí Luyện Trấn Nguyên chính là thử thách đầu tiên để Quý kỳ sĩ có thể nhận được 3 tư cách học chế tạo 1 món đồ Cam cơ bản.  ( Dị Nhân có thể học được cách chế tạo trang bị của Giáp Sĩ, Đạo Sĩ và ngược lại... ) Để có thể tạo ra những trang bị Cam đặc biệt người chơi cần tích lũy điểm danh vọng Trấn Nguyên để có thể học cách thức luyện đồ phổ

 

Kỳ sau: Hướng dẫn cách thức tạo trang bị Cam cơ bản

Pháp chủ kính bút