Top

Cần biết

Đấu giá đoạt bảo cụm 2017

Đấu Giá cụm 2017 kỳ này khá đặc biệt khi xuất hiện vật phẩm Vô Tự Thiên Thư Cam, thời cơ để vượt lên trên tất cả, chạm ngưỡng tinh võ tam giới đã gần đến. Thu thập ngay để chờ ngày tỏa sáng.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 18/01 - 01/02/2023
 • Đối tượng tham gia: Cụm 2017
 • NPC liên quan: Đấu Giá Sư - Phong Thần Đài (197/199)

Cách thức đấu giá vật phẩm "HOT"

Bước thực hiệnMỗi máy chủ
Thời gianĐấu giá: Từ 02h00 - 21h30
Chọn vật phẩm
 • Đối thoại với NPC Đấu Giá Sư, dùng tiền Đồng để chọn Vật phẩm mong muốn đấu giá.
Đặt cược
 • Lần đầu chọn Vật phẩm cần đặt cược số tiền Đồng tương ứng (hoặc cao hơn) giá khởi điểm theo danh sách bên dưới.
Đấu giá
 • Tiếp tục nộp tiền Đồng để đấu giá, 1 tiền Đồng = 1 điểm đấu giá.
Nhận thưởng
 • Trúng giải: Sẽ công bố kết quả sau khi kết thúc sự kiện.
 • Không trúng: Sẽ nhận lại KNB thay cho tiền đồng đấu giá (sau khi đã khấu trừ 15% tiền đồng và phần nhận lại sẽ làm tròn với bội số >0.5. Ví dụKỳ sĩ nhận 908 Xu sẽ nhận được 61 KNB, nếu trúng 907 Xu sẽ nhận được 60 KNB.
 • Lưu ý: Trong trường hợp có 2 kỳ sĩ đấu giá cùng điểm tích lũy thì kỳ sĩ nào nộp trước thì sẽ là người chiến thắng. Các phần thưởng có dấu (*), có thể tùy chọn máy chủ nhận thưởng (bao gồm 2013, 2013, 2013).

Phần thưởng đặc biệt

 • Phần thưởng đặc biệt: Khi thắng phần thưởng đấu giá, sẽ được tặng thêm vật phẩm khi đấu giá đạt mốc. Quý kỳ sĩ có thể chọn phần thưởng ở mốc thấp hơn.

  Mốc đấu giáPhần thưởng
  <10.000 Xu1 Gói Quà Bàn Cổ
  >10.000 Xu1 Túi VIP 2018
  >20.000 Xu3 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 9 Lệnh Bài Hoa Sen hoặc 9 Phiếu Đăng Ký
  >50.000 Xu6 Tướng Quân Lệnh Siêu hoặc 18 Lệnh Bài Hoa Sen hoặc 18 Phiếu Đăng Ký
  >100.000 Xu1 Phôi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh
  

Huyễn Hóa Đơn
(đặc biệt)

 • Nguồn gốc: Sự kiện/Giải đấu/Máy chủ mới
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Hỗ trợ mỗi lần 1 trong các tính năng sau đây:
  • Hỗ trợ đổi thuộc tính 1 vật phẩm VNG.
  • Hỗ trợ tăng thuộc tính lên 1 bậc 1 vật phẩm VNG (tối đa đến tu chân Nguyên Anh tại cụm 2017, tu chân Kim Đan tại cụm 2013)
  • Hỗ trợ đổi dòng thuộc tính xanh sang dòng khác ( trừ dòng giảm stcb )
  • Hỗ trợ đổi hệ phái Trang Bị hoặc Thú Cưỡi VNG, có thể đổi cảnh giới từ Nhân Giới sang Tiên Ma và ngược lại, đồng thời được đổi sang thuộc tính khác dù cùng hệ phái.
 • Lưu ý:
  • Mỗi viên chỉ có tác dụng cho 1 tính năng.
  • Không thể đổi từ vật phẩm này sang vật phẩm khác (ví dụ: không thể đổi từ vũ khí sáng thú cưỡi,từ thú cưỡi sang ngọc bội...)

Vô Tự Thiên Thư Cam

 • Nguồn gốc: Đấu Giá/Giải Đấu
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nộp cho Nữ Oa Nương Nương nhận Phụ Lục 5/6, Tâm Pháp 5/10
 • Giới hạn số lượng 1 năm: tối đa 5 Vô Tự Thiên Thư Cam
 • Đấu giá đoạt bảo đợt 1 cụm 2017: 1 Vô Tự Thiên Thư Cam
 • Đấu giá đoạt bảo đợt 2 cụm 2017: 1 Vô Tự Thiên Thư Cam
 • Top Tích Lũy giải Thiên Địa Nhân
 • Top Tích Lũy giải Ngũ Tuyệt Thần Quân
 • Top Tích Lũy giải Quần Anh Hội
 • Chức năng Vô Tự Thiên Thư Cam dự kiến sẽ mở trong tháng 2

Thú Cưỡi VNG

 • Nguồn gốc: Đấu Giá
 • Thuộc tính vật phẩm: Chỉ số cơ bản của thú cưỡi Tinh Quân cấp 5, chỉ số xanh của Tu Chân Nguyên Anh
 • Cấp độ vật phẩm: 140
 • Hỗ trợ đặt tên vật phẩm VNG

Lưu ý: Không hỗ trợ đăng ký nhận thưởng dòng Phản Đòn Cận Chiến và Hóa Sát Thương Thành Nội Lực

 •  

Ngọc Bội VNG

 • Nguồn gốc: Đấu Giá
 • Thuộc tính vật phẩm: 4 dòng xanh chỉ số tu chân Nguyên Anh, dòng trắng được tự chọn theo tính năng Tẩy Tủy (trừ dòng giảm stcb không hỗ trợ)
 • Cấp độ vật phẩm: 140
 • Hỗ trợ đặt tên vật phẩm VNG

Lưu ý: Không hỗ trợ đăng ký nhận thưởng dòng Phản Đòn Cận Chiến và Hóa Sát Thương Thành Nội Lực

 •  

 


Mật Tịch Nguyên Anh

Nguồn gốc: Tham gia các tính năng/Sự Kiện/Giải Đấu
Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
Công dụng: Dùng để đổi thuộc tính ấn gộp nguyên anh

Ưu điểm:

 • Không phải kích hoạt tính năng tu chân Hóa Thần
 • Không phải tách ấn nguyên anh
 • Không phải gộp ấn nguyên anh
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân
  • Có Mật Tịch Nguyên Anh có thể  gửi hỗ trợ để đăng ký đổi thuộc tính ấn gộp nguyên anh


Mật Tịch Hóa Thần

Nguồn gốc: Tham gia các tính năng/Sự Kiện/Giải Đấu
Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
Công dụng: Dùng để đổi thuộc tính ấn gộp hóa thần
Ưu điểm:

 • Không phải kích hoạt tính năng tu chân Luyện Hư
 • Không phải tách ấn hóa thần
 • Không phải gộp ấn hóa thần
 • Không phải chờ đợi lâu như gộp ấn tu chân
  • Có Mật Tịch Hóa Thần có thể  gửi hỗ trợ để đăng ký đổi thuộc tính ấn gộp hóa thần

Mật tịch Nguyên Anh/Hóa Thần

 • Lưu ý: Mật Tịch Nguyên Anh và Mật Tịch Hóa Thần chỉ hỗ trợ đổi thuộc tính ấn gộp riêng của từng nhân vật, không hỗ trợ ấn gộp từ NPC Đa Bảo Đạo Nhân
 • Bước 1: Sau khi có Mật Tịch Nguyên Anh/Hóa Thần thì kỳ sĩ đến NPC Đa Bảo Đại Nhân để nộp.
 • Bước 2: Sau khi hoàn tất nộp Mật Tịch Nguyên Anh/Hóa Thần, kỳ sĩ vui lòng đăng nhập vào hotro.zing.vn chọn form Mật Tịch Nguyên Anh/Hóa Thần, cung cấp thông tin thời gian nộp mật tịch và thuộc tính ấn gộp cần thay đổi.

Vật phẩm đấu giá cụm 2017

 • (***) Vật phẩm chỉ nhận được tại cụm 2017: Trừ Hỏa Linh Điện
Thời gianVật phẩmGiá có thể nhận

18/1

3 Vô Tự Thiên Thư Tím

10.000

19/1

1 Mật Tịch Nguyên Anh

4.000

20/1

2 Kim Ô Quái Phù

10.000

21/1

2 Ngọc Hồn

10.000

22/1

1 Vô Tự Thiên Thư Cam

10.000

23/1

1 Thú Cưỡi Đằng Vụ ( tự chọn )

6.000

24/1

3 Pháp Khí 80 ( tiên ma )

10.000

25/1

10 Nguyệt Hoa Quái Phù

10.000

26/1

1 Mật Tịch Hóa Thần

4.000

27/1

1 Huyễn Hóa Đơn Đặc Biệt

20.000

28/1

2 Ngộ Linh Châu cấp 7

6.000

29/1

1 Huyền Thiên Tam Sinh Thạch

6.000

30/1

10 Ngọc Tâm ( chưa mài )

10.000

31/1

2 Yếu Quyết Lục ( tự chọn )

10.000

01/02

Ngọc Bội VNG hoặc Thú Cưỡi VNG Xuân 2023  - Chỉ số Nguyên Anh (***)
Không hỗ trợ dòng thuộc tính phản đòn cận chiến và hóa sát thương thành nội lực

20.000

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.