Top

Cần biết

03/06: Cập nhật Đại Chiến Viễn Cổ với Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ

Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ sẽ xuất hiện vào ngày 23/04/2021 với các kỳ trân dị bảo hiếm có trong tam giới. Sẵn sàng đại chiến Viễn Cổ cùng Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ nhé các kỳ sĩ.

 • Máy chủ áp dụng:
  • Cụm 2017: Huyền Vũ Điện và Hỏa Linh Điện
  • Cụm 2013: Minh Nguyệt Cung
  • Cụm 2008: Vương Báo Điện
  • Cụm Hồi Ức (Xanh): Khai Minh Điện
  • Cụm Hồi Ức (Cam): Hỏa Diệm Cung và Thiên Y Cung
 • Đẳng cấp:
  • Boss Ma Lễ Hải lúc 19h30: Nhân vật cấp 90.
  • Boss Ma Lễ Thọ lúc 22h30: Nhân vật cấp 90.
 • Thời gian áp dụng:Sau bảo trì ngày 10/06/2022
 • Lưu ý: Hiện tại pk F9 trong viễn cổ vẫn có thể rơi đồ như bình thường.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình Ảnh    Chi Tiết

NPC Lão Rùa
 • Vị trí: 3 map Tân Thủ Thôn
  • Sùng Thành Doanh 202:197
  • Xi Vưu Mộ 200:202
  • Ngọc Hư Cung 212:203
 • Chức năng: Đưa người chơi vào khu vực Viễn Cổ.
 • Lưu ý: Khi nhấp vào NPC Lão Rùa vào Viễn Cổ thì Phúc Hộ Phù trong rương hành trang (F4) của nhân vật sẽ bị xóa.
 • Cũng như bản đồ Tang Không Linh, khi nhân vật thoát game sẽ bị trở về bản đồ Sùng Thành Doanh.
 • Khi tiến hành F9 tại bản đồ Viễn Cổ cũng sẽ bị rớt vật phẩm như các bản đồ khác.

NPC Khoa Phụ
 • Vị Trí: Viễn Cổ 202:202
 • Chức năng:
  • Đưa người chơi cấp 90 vào khu vực Boss Ma Lễ Thọ và Ma Lễ Hải
  • Để có thể vào khu vực săn boss cần phải tốn 05 Thất Tiên Kỳ hoặc 1 tiền đồng

NPC Kim Tra
 • Vị Trí: Triều Ca 220:189
 • Chức năng: Đổi Thần Thú bằng Hồng Hưng Lệnh

Thất Tiên Kỳ (cập nhật sau)
 • Nguồn gốc: Khi trả Kim Bài Giáp nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Chức năng: Vé vào cổng Tang Không Linh và vào khu vực săn boss tại Viễn Cổ (cập nhật sau)

Boss Ma Lễ Hải
 • Vị trí: Viễn Cổ 220:201
 • Thời gian xuất hiện:
  • Boss Ma Lễ Hải: Mỗi ngày vào 19h30
  • Boss Ma Lễ Thọ: Mỗi ngày vào 22h30 
 • Chức năng: Tiêu diệt Boss thì 50 Sủi Cảo và một số vật phẩm khác sẽ xuất hiện
 • Lưu ý: Sau 2 tiếng boss sẽ mất.

Boss Ma Lễ Thọ
 
Sủi Cảo
 • Nguồn Gốc: Sủi Cảo xuất hiện xung quanh khi Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ bị tiêu diệt
 • Tính chất: Nhấp vào Sủi Cảo nhận thưởng sẽ tốn 1 tiền đồng và 1 phút sau mới có thể nhận tiếp Sủi Cảo
 • Thời gian NPC tồn tại: 30 phút kể từ lúc boss bị tiêu diệt
 • Lưu ý: Khi nhặt Sủi Cảo, trạng thái PK của nhân vật sẽ tự động chuyển sang hình thức chiến đấu.

Mảnh Hóa Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ nhận được
 • Tính chất: Xếp 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng:Đủ 100 mảnh Hóa Thần Binh nhấp chuột phải nhận được 1 Hóa Thần Binh

Hóa Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ nhận được
 • Tính chất: Xếp 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng:Dùng để nâng cấp Trang Bị/Vũ Khí 120 lên Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

Mảnh Hoán Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ nhận được
 • Tính chất: Xếp 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng:Đủ 100 mảnh Hóan Thần Binh nhấp chuột phải nhận được 1 Hóan Thần Binh

Hóan Thần Binh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ HảiMa Lễ Thọ nhận được
 • Tính chất: Xếp 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng
 • Chức năng:Dùng để Hoán Đổi Trang Bị/Vũ Khí Thần Binh

Canh Tinh (tàn)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ nhận được
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Xếp 200/200
 • Chức năng:Đủ 10 Canh Tinh (tàn), nhấp chuột phải tốn 1000 vạn nhận được 1 Canh Tinh

Canh Tinh
 • Nguồn gốc: Ghép từ 10 mảnh Canh Tinh (tàn)
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Xếp 200/200
 • Chức năng: Hoá Thần Binh

Minh Hà Chi Thư (khuyết)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ nhận được
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Xếp 200/200
 • Chức năng:Đủ 10 Minh Hà Chi Thư (khuyết) nhấp chuột phải tốn 1000 vạn nhận được 1 Minh Hà Chi Thư

Minh Hà Chi Thư
 • Nguồn gốc: Ghép từ 10 mảnh Minh Hà Chi Thư (khuyết)
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Xếp 200/200
 • Chức năng: Hoán Thần Binh
 
Mảnh Hồng Hưng Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ nhận được
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Xếp 200/200
 • Chức năng: Đủ 250 mảnh Hồng Hưng Lệnh nhấp chuột phải tốn 1000 vạn nhận được 1 Hồng Hưng Lệnh
 
Hồng Hưng Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, Xếp 200/200
 • Chức năng:Đổi Thần Thú tại NPC Kim Tra
 
Mảnh Phi Tuyết Xích Lân
 
Mảnh Phi Tuyết Ứng Long
 
Mảnh Phi Tuyết Xuyên Điệp

Tiêu diệt Boss nhận thưởng

Cụm Hồi Ức
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Tinh Cang  Phi PhongHình Thiên Ấn
Khai Thiên GiápHồng Bảo Thạch
Giác Thú KếtLam Bảo Thạch
Lam Điêu Hộ Giáp1 mảnh Hồng Hưng Lệnh
Thái Ất Lệnh1 mảnh Hồng Hưng Lệnh
Thông Thiên Đạo Bào1 Tướng Quân Lệnh
Hỏa Long Tiêu1 Hồng Sắc Trư
Ngũ Quang Thạch-
Cụm 2008
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Tinh Cang  Phi PhongMảnh Lục Lam Thủy Tinh
Khai Thiên GiápMảnh Bạch Thủy Tinh
Giác Thú KếtKim Loại Hiếm
Lam Điêu Hộ Giáp Mảnh Hoán Thần Binh
Thái Ất LệnhMảnh Hóa Thần Binh
Thông Thiên Đạo BàoMinh Hà Chi Thư (khuyết)
Tinh chế Trang Nguyên (cao cấp)Canh Tinh (khuyết)
Tinh chế Trang Tinh (cao cấp)-
Cụm 2013
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Xích viêm phàm ngọcTinh Thái Quái Phù
Thanh minh lương ngọcĐồ My Lệ Hồn
Tử hà danh ngọcKim Loại Hiếm
Vi Quang Quái PhùMảnh Hoán Thần Binh
Mảnh Tử Thủy TinhMảnh Hóa Thần Binh
Tử Thủy TinhMinh Hà Chi Thư (khuyết)
Tinh chế Trang Nguyên (cao cấp)Canh Tinh (khuyết)
Tinh chế Trang Tinh (cao cấp)-
Cụm 2017
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Xích viêm phàm ngọcTinh Thái Quái Phù
Thanh minh lương ngọcĐồ My Lệ Hồn
Tử hà danh ngọcKim Loại Hiếm
Vi Quang Quái PhùMảnh Hoán Thần Binh
Mảnh Tử Thủy TinhMảnh Hóa Thần Binh
Tử Thủy TinhMinh Hà Chi Thư (khuyết)
Tinh chế Trang Nguyên (cao cấp)Canh Tinh (khuyết)
Tinh chế Trang Tinh (cao cấp)-

Phần thưởng khi mở Sủi Cảo

Cụm Hồi Ức
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Sủi cảo thịt heoHồng Bảo Thạch
Sủi cảo hạnh nhânMảnh Vải
Sủi cảo thịt bòKhao Quân Lệnh
Sủi cảo nhân trứngTúi Hàng
Bạch Sắc TrưĐồng Bối
Kim Sắc TrưMảnh Phi Tuyết Xuyên Điệp
Đậu Đậu QuyMảnh Phi Tuyết Ứng Long
Vũ Khí Sơ CấpMảnh Phi Tuyết Xích Lân
Trang Bị Sơ CấpTướng Quân Lệnh
Hình Thiên ẤnLò Luyện Trân Hựu
Ngũ Quang ThạchMảnh Hồng Hưng Lệnh
Hỏa Long TiêuHồng Hưng Lệnh
Lam Bảo ThạchLò (các loại)
Cụm 2008
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Sủi cảo thịt heoTúi Hàng
Sủi cảo hạnh nhânKhao Quân Lệnh
Sủi cảo thịt bòMảnh Vải
Sủi cảo nhân trứngVải Dầy
Mảnh vàngẨn Danh
Mảnh bạcTư Chất Chi Tâm
Mảnh đồngPhụ Mẫu Chi Tâm
Bạch Sắc TrưCanh Tinh (tàn)
Kim Sắc TrưMinh Hà Chi Thư (khuyết)
Đậu Đậu QuyMảnh Hóan Thần Binh
Mảnh lục lam thủy tinhKim Loại Hiếm
Mảnh bạch thủy tinhLò Luyện Trân Hựu
Tướng Quân LệnhLò (các loại)
Cụm 2013
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Sủi cảo thịt heoXích Viêm Danh Ngọc
Sủi cảo hạnh nhânThanh Minh Danh Ngọc
Sủi cảo thịt bòTử Hà Danh Ngọc
Sủi cảo nhân trứngTư Chất Chi Tâm
Mảnh vàngPhụ Mẫu Chi Tâm
Mảnh bạcTúi Chân Khí
Mảnh đồngHộ Mạch Đơn
Xích Viêm Phàm NgọcCanh Tinh (tàn)
Thanh Minh Phàm NgọcMinh Hà Chi Thư (khuyết)
Tử Hà Phàm NgọcMảnh Hóan Thần Binh
Xích Viêm Lương NgọcKim Loại Hiếm
Thanh Minh Lương NgọcLò Luyện Trân Hựu
Tử Hà Lương NgọcTinh Thái Quái Phù
Cụm 2017
Ngẫu nhiên nhận phần thưởng
Sủi cảo thịt heoTúi Hàng
Sủi cảo hạnh nhânKhao Quân Lệnh
Sủi cảo thịt bòMảnh Vải
Sủi cảo nhân trứngVải Dầy
Mảnh vàngẨn Danh
Mảnh bạcTư Chất Chi Tâm
Mảnh đồngPhụ Mẫu Chi Tâm
Mảnh Tinh Thể Tứ Tinh (tàn)Canh Tinh (tàn)
Mảnh Ngũ Sắc Thạch (tàn)Minh Hà Chi Thư (khuyết)
Mảnh Lò Luyện Tứ Phẩm (tàn)Mảnh Hóan Thần Binh
Mảnh lục lam thủy tinhKim Loại Hiếm
Mảnh bạch thủy tinhLò Luyện Trân Hựu
Tướng Quân LệnhNguyệt Hoa Quái Phù

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.