Top

Cần biết

Cập nhật mới ngày 23/08

Quý kỳ sĩ thân mến, tiếp tục mang đến những bất ngờ từ tính năng Hộp Quà Thần Bí và hoạt động giảm giá Phong Thần Lệnh, Bổn Pháp xin gửi đến quý kỳ sĩ những tính thông tin chi tiết như sau:

Giảm giá Phong Thần Lệnh

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 23/08/2011.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 04/09/2011.
 • Phạm vi áp dụng: Tiến hành giảm giá trên toàn máy chủ Phong Thần.
Vật phẩm liên quan
Hình ảnhGhi chú

Tân Thủ Thí Luyện
 • Vị trí: NPC này xuất hiện tại 3 bản đồ tân thủ thôn
  • Sùng Thành Doanh: 201:199
  • Xi Vưu Mộ: 192:201
  • Ngọc Hư cung: 2074:195
 • Cách sử dụng: Nhấp phải, xuất hiện bảng đối thoại.
 • Chức năng:
 • Cập nhật tất cả các hoạt động tính năng mới trong vật phẩm.
 • Bán mã thẻ Phong Thần Lệnh.
 • Đối thoại dòng chọn: Ta muốn mua mã thẻ Phong Thần Lệnh.

Cẩm Nang Tính Năng
 • Nguồn gốc: Nhận tại NPC Tân Thủ Thí Luyện

 • Chức năng:
  • Vật Phẩm Hỗ Trợ
  • Boss Trụ Vương
  • Lễ Bao Cát Tường
  • Lễ Bao Cát Tường 2
  • Thiên Khố Lệnh Phù

Cẩm Nang Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Nhận tại NPC Tân Thủ Thí Luyện
 • Chức năng:

  • Hỗ trợ danh vọng tiên ma, tiên phù, ma phù
  • Phù hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 85, 92, 100
  • Đổi Lệnh Bài Chuyển Sinh 4
  • Đổi Lệnh Bài Tu Chân Kim Đan
  • Đổi Mảnh Hộp Tinh Quân cấp 3

Hộp Quà Thần Bí

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 23/08/2011.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 04/09/2011.
Đối tượng
Nhân vật có cấp độ trên 50 và online từ 02 tiềng đồng hồ trở lên mới có thể nhận vật phẩm Hộp Quà Thần Bí.
NPC và vật phẩm liên quan
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Cẩm Nang Sự Kiện

Vị trí: Hành trang nhân vật.

Chức năng:

 • Thêm chức năng xem thời gian online hiện tại.
 • Thêm chức năng tặng thưởng Hộp Quà Thần Bí mỗi ngày.
Phong Thần
Hộp Quà Thần Bí

Nguồn gốc: Nhận tại Cẩm Nang Sự Kiện.

Tính chất:

 • Được phép: Bán cửa hàng = 0 lượng.
 • Không được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng.
 • Trọng lượng = 0.

Cách sử dụng: nhấp chuột phải để sử dụng, nhận phần thưởng.

Hạn sử dụng: 24 giờ kể từ lúc nhận, hết hạn không thể sử dụng vật phẩm.

Cách nhận thưởng
 • Kỳ sĩ dùng 2 giờ online trên mạng để đổi lấy Hộp Quà Thần Bí.
 • Mỗi nhân vật có thể tích lũy tối đa 08 giờ trong 01 ngày.
 • Mỗi nhân vật được nhận thưởng tối đa 04 lần trong 01 ngày.
 • Sau 24 giờ mỗi ngày sẽ tính lại thời gian tích lũy.
Phần thưởng

Khi sử dụng Hộp Quà Thần Bí, kỳ sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Phần thưởng
Mảnh Phong Thần Lệnh (nhận 1 mảnh duy nhất lần thứ 4 trong ngày)
1.000.000 điểm kinh nghiệm

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 04 lần/1 ngày.
 • Thời gian tích lũy là 08 tiếng.
 • Mảnh Phong Thần Lệnh chỉ nhận được ở lần nhận thưởng cuối cùng (lần thứ 04) trong ngày.