Top

Cần biết

Cách thức Nhận Nuôi Thú

Thầy Tướng Số luôn hiện diện tại Triều Ca, chức vụ chính là Nhận Nuôi Thú và Làm Đẹp Thú, khi đạt đến mốc trưởng thành các thú nuôi sẽ gia tăng hỗ trợ kỳ sĩ phiêu lưu tam giới.

NPC và Vật phẩm liên quan

Nội dungChi tiết

Thầy Tướng Số
 • Vị trí: Triều Ca 214:194
 • Chức năng:
  • Nhận nuôi thú
  • Làm đẹp thú
 
Đại Địa Nhãn
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái và boss tại vạn tiên trận thổ
 • Chức năng: Tăng 1 điểm tập trung linh lực
 
Hoàn Quan Nhãn
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái và boss tại vạn tiên trận thủy
 • Chức năng: Tăng 1 điểm tập trung linh lực
 
Liệt Liệm Nhãn
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái và boss tại vạn tiên trận hỏa
 • Chức năng: Tăng 1 điểm tập trung linh lực
 
Phong Bạo Nhãn
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái và boss tại vạn tiên trận Phong
 • Chức năng: Tăng 1 điểm tập trung linh lực

Tứ Tinh
 • Nguồn gốc: Ghép 20 phong lệ + 20 thủy hồn + 20 địa tâm + 20 hỏa linh
 • Chức năng: Tăng 10 điểm sức khỏe

Thu Thập
 • Nguồn gốc: ghép 20 mặt quỷ + 20 cuồng vũ + 20 đoản kiếm + 20 mảnh giáp + 20 băng cơ + 20 tuyết cốt
 • Chức năng: Tăng 10 điểm sức khỏe

Phác Ngọc
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 2 tiền đồng
 • Chức năng: Tăng 50 điểm sức khỏe

Tụ Linh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 2 tiền đồng
 • Chức năng: Tăng 5 điểm tập trung linh lực

Phục Ma Linh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 14 tiền đồng
 • Chức năng: Đánh thức thú nuôi

Hướng dẫn tham gia

 • Bước 1: Đến NPC Thầy Tướng Số tại Triều Ca (214:194) để nhận nuôi thú
 • Bước 2: Hệ thống sẽ yêu cầu thu thập 30 Linh Nguyện và 100 vạn mới có thể nhận nuôi thú

 • Bước 3: Tiến hành tham gia các tính năng sau đây để có Linh Nguyện
 • Bước 4: Sau khi đủ 30 Linh Nguyện và 100 vạn lượng, quý kỳ sĩ đến NPC Thầy Tướng Số tại Triều Ca (214:194) để nhận nuôi thú
 • Bước 5: Khi nhận nuôi thành công, quý kỳ sĩ sẽ nhận được 1 Trứng, online nhân vật đủ 72 tiếng thì trứng sẽ nở
 • Bước 6: Kỳ sỹ có thể dùng Đại Địa Nhãn, Hoàn Quan Nhãn, Liệt Liệm Nhãn, Phong Bạo Nhãn hoặc Tụ Linh Châu để tăng điểm tập trung Linh Lực, khi đủ mốc trưởng thành thì thú nuôi sẽ mở các chức năng hỗ trợ