Top

Cần biết

08/12: Khuyến mãi Kỳ Trân Các và Giáng Xuân

Khuyến mãi Kỳ Trân Các và Giáng Xuân kỳ này với việc cập nhật thêm một số vật phẩm mới, giảm giá cực hấp dẫn trong thời gian quy định, nhanh thu thập những vật phẩm cần thiết cho mình trên hành trình tu tiên liễu ngộ tam giới Phong Thần nhé.

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 02/12 đến 23h59 ngày 08/12/2022.
 • Áp dụng: Cụm 2008, 2013 và 2017, Hồi Ức.
 • Nội dung: Khuyến mãi cực lớn tại Kỳ Trân Các.
Cụm máy chủNội dung
2017Giảm 30%
 • Tất cả các vật phẩm
Giảm 15%
 • Khí Nguyên Cao Cấp
 • Trang Nguyên Cao Cấp
 • Khí Tinh Cao Cấp
 • Trang Tinh Cao Cấp
 • Trầm Hữu Hoàng Ngọc
 • Trầm Hữu Lục Tùng Thạch
 • Khí Nguyên (Tinh Hoa)
 • Trang Nguyên (Tinh Hoa)
 • Tất cả ngoại trang mới
2013 & 2008 & Hồi ỨcGiảm 15%
 • Tất cả các vật phẩm

Mở bán Giáng Xuân

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 22/11 đến 23h59 ngày 28/11/2022.
  • Áp dụng: Cụm 2013, 2017, 2008.
  • Áp dụng: Mở bán Giáng Xuân tại các cụm máy chủ bên dưới.
Cụm 2017
Vật phẩmSố lượngTiền Đồng
Tẩy Tủy Châu1100
5470
Túi Ngọc Thanh Tán1250
Túi Quà Chí Tôn10500
Tinh Chế Huyền Sắc Thủy Ngân1
Giới hạn mua
100 vật phẩm/ngày
100
Cực Phẩm Hạo Nguyệt Linh Thạch1
Giới hạn mua
100 vật phẩm/ngày
10
Phụ Mẫu Chi Tâm1
Giới hạn mua
100 vật phẩm/ngày/máy chủ
40
Tịnh Hóa Châu
(đưa kỹ năng nghĩa tử về 1)
1
Giới hạn mua
5 vật phẩm/ngày/máy chủ
300
Vô Tự Thiên Thư Lục1
Giới hạn mua
5 vật phẩm/ngày/máy chủ
300
Vô Tự Thiên Thư Lam1
Giới hạn mua
5 vật phẩm/ngày/máy chủ
4500
Chu Tước Lệnh Bài14
518
Tu Chân Tiên Đan113
10110
Hồi Thiên Tái Tạo Đơn11180
60
(vui lòng để trống hành trang tránh bị rơi ra ngoài)
900
Cụm 2013
Vật phẩmSố lượngTiền Đồng
5 Thiên Tiên Thủy-7
5 Tử Kim Hồ Lô
5 Thưởng Kim Bài
5 Nữ Oa Thạch
5 Lưu Ly Bôi-10
5 Hành Quân Lệnh
5 Khao Quân Lệnh
5 Mảnh Sách Chư Hầu-30
5 Hấp Hồn Hồ Lô
5 Đồng Nhân
1 Túi Ngọc Thanh Tán-250
10 Túi quà Chí Tôn-500
Tinh Chế Huyền Sắc Thủy Ngân
(giới hạn mua 100 vật phẩm/ngày/máy chủ)
-100
1 Tẩy Tủy Châu-150
5 Tẩy Tủy Châu-700
1 Tu Chân Tiên Đan-13
10 Tu Chân Tiên Đan-110
1 Tịnh Hóa Châu
(đưa kỹ năng Nghĩa Tử về 1)
(giới hạn mua 5 vật phẩm/ngày/máy chủ)
-300
1 Rương Tử Đồng Trạch-20
Hồi Thiên Tái Tạo Đơn11180
60
(vui lòng để trống hành trang tránh bị rơi ra ngoài)
900
Cụm 2008
Vật phẩmSố lượngTiền Đồng
5 Thiên Tiên Thủy-7
5 Tử Kim Hồ Lô
5 Thưởng Kim Bài
5 Nữ Oa Thạch
5 Lưu Ly Bôi-10
5 Hành Quân Lệnh
5 Khao Quân Lệnh
5 Mảnh Sách Chư Hầu-30
5 Hấp Hồn Hồ Lô
5 Đồng Nhân
1 Túi Ngọc Thanh Tán-250
10 Túi quà Chí Tôn-500
1 Tịnh Hóa Châu
(đưa kỹ năng Nghĩa Tử về 1)
(giới hạn mua 5 vật phẩm/ngày/máy chủ)
-300
1 Rương Tử Đồng Trạch-20
Hồi Thiên Tái Tạo Đơn11180
60
(vui lòng để trống hành trang tránh bị rơi ra ngoài)
900

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!