Quay về Trang chủ

Vô Tự Thiên Thư

Từ 18-06-2015

Đầu trang

Nội dung

01-01-70

Tuyệt học võ công Tam Giới luôn thiên biến vạn hóa, không ngừng phát triển từ tân kỹ cho đến cổ kỹ. Trong đó, loạt kỹ năng hỗ trợ của Mật Tịch Vô Tự Thiên Thư là loại cổ kỹ được Nữ Oa Nương Nương cất giữ bấy lâu nay. Chỉ những kỳ nhân dị sĩ có tố chất và lòng ham học hỏi mới có thể luyện được võ công đạt đến cảnh giới tối cao.

Ngay sau đây, Bổn Pháp sẽ giới thiệu chi tiết chức năng Vô Tự Thiên Thư được ra mắt từ sau bảo trì ngày 19/06/2015 đến Quý Kỳ Sĩ. Hãy cùng nghiên cứu và luyện ngay cổ kỹ võ học ngay từ hôm nay!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 19/06/2015.
 • Máy chủ áp dụng: Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Nữ Oa Nương Nương
 • Vị trí: Phong Thần Đài (194/197)
 • Chức năng: Giải phong Mật Tịch.
Phong Thần
Rương Mật Tịch
(Sơ)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 100 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận được 01 Vô Tự Thiên Thư (Trắng) + 01 Tu Luyện Đan (Sơ).
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Vô Tự Thiên Thư
(màu Trắng/Lục)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Rương Mật Tịch (Sơ) hoặc sự kiện, tính năng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Giao nộp cho Nữ Oa Nương Nương để kích hoạt chức năng.
Phong Thần/Phong Thần/Phong Thần
Phong Thần/Phong Thần
Yếu Quyết: Yêu Tộc/Phật Giáo/Đạo Giáo/Nhân Tộc/Vu Tộc
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia tính năng, sự kiện.
 • Tính chất:
  • Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
  • Màu chữ của vật phẩm là màu của Yếu Quyết (Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam).
  • Sau lần kích hoạt đầu tiên sẽ bị Khóa, không thể giao dịch.
 • Chức năng:
  • Nhấp phải tiêu hao 100 Vạn để kích hoạt hiệu ứng hỗ trợ (hiệu ứng sẽ mất tác dụng vào 0h00 mỗi ngày).
  • Có thể nhấp phải để hủy bỏ hiệu ứng.
Phong Thần
Túi Tu Luyện Đan
(Sơ)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 40 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận được 1.000 Tu Luyện Đan.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Túi Tu Luyện Đan
(Trung)
 • Nguồn gốc: Đồi tại NPC Giáng Xuân bằng 4.000 điểm tích lũy Giáng Xuân/vật phẩm.
 • Máy chủ áp dụng: Thái Dương Điện.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận được 5.000 Tu Luyện Đan.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Tu Luyện Đan
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Túi Tu Luyện Đan (Sơ/Trung).
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng tăng độ thành thục.

Hướng dẫn tham gia

 • Bước 1: Dùng Rương Mật Tịch (Sơ) mở ra nhận Vô Tự Thiên Thư (Trắng).
 • Bước 2: Đến NPC Nữ Oa Nương Nương, kích hoạt chức năng bằng Vô Tự Thiên Thư.
 • Bước 3: Sau khi kích hoạt sẽ nhận được chức năng của Vô Tự Thiên Thư tại NPC Nữ Oa:
  • Đẳng cấp Mật Tịch: Cấp càng cao càng có cơ hội tăng Tâm Pháp và thăng màu Mật Tịch (cấp ban đầu = 0).
  • Độ Thành Thục: Tu luyện đạt yêu cầu sẽ được thăng 1 cấp cho Mật Tịch (cấp ban đầu = 0).
  • Điểm Phụ Lục: Điều kiện sử dụng Yếu Quyết (ngẫu nhiên nhận được 1 hoặc 2 điểm).
  • Tâm pháp có thể lãnh ngộ: Thuộc tính hỗ trợ của Vô Tự Thiên Thư sẽ được tăng cao khi cấp Tâm Pháp càng cao cấp ban đầu = 0).
  • Hiệu ứng hỗ trợ gồm 3 thuộc tính cộng thêm: Giới hạn sinh lực (%), sinh lực (điểm), nội lực (điểm).
 • Phong Thần

 • Bước 4: Tham gia các tính năng như: Nhiệm Vụ Tuần Hoàn, Tích Lũy Giáng Xuân & dùng Tu Luyện Đan để tăng Độ Thành Thục.
 • Ngoài ra có thể rút Mật Tịch bằng 30 Tiền Đồng/lần sẽ nhận được các Mật Tịch theo yêu cầu:
Điều Kiện Mật tịch nhận được
 • Mật Tịch: Cấp 50.
 • Phụ Lục & Tâm Pháp: Cấp 2 trở lên.
 • Vô Tự Thiên Thư (Lục)
 • Mật tịch sẽ 100% nhận được 2 phụ lục và tâm pháp ở cấp 2, điểm cộng 5 chỉ số Yếu Quyết (có 1 chỉ số là 10), các chỉ số còn lại ngẫu nhiên từ 1 đến 10 khi nộp lại cho NPC.
 • Mật Tịch: Cấp 50.
 • Phụ Lục & Tâm Pháp: Dưới cấp 2.
 • Vô Tự Thiên Thư
 • Mật Tịch: Cấp 50.
 • Phụ Lục: Cấp 2 trở lên.
 • Tâm Pháp: Dưới cấp 2.
 • Mật Tịch: Cấp 50.
 • Phụ Lục: Dưới cấp 2.
 • Tâm Pháp: Cấp 2 trở lên.