Quay về Trang chủ

Vô Tự Thiên Thư

Từ 18-06-2015

Đầu trang

Mài Yếu Quyết Tạo Mật Tịch

29-12-16

Thiên địa chuyển vận, Vô Tự Thiên Thư vốn dĩ là loại cổ kỹ đã được Nữ Oa Nương Nương ban truyền cho những kỳ sĩ có tố chất võ công thượng thừa. Theo thời gian, sức mạnh của thiên thư càng trở nên thiên biến vạn hóa khó lường.

Theo mật tin nhận được, đã có rất nhiều công thức Mài Yếu Quyết và Tạo Mật Tịch được lan truyền khắp chốn. Phong Thần lập tức nhận tin hồi báo và ngay lúc này sẽ công cáo đến quý nhân sĩ chi tiết các thông tin bên trên như sau:

Mài Yếu Quyết

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 06/01/2017.
 • Lưu ý: Yếu quyết khóa sau khi mài sẽ nhận được Yếu Quyết không khóa.
 • NPC & Vật Phẩm Liên Quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Nữ Oa Nương Nương
 • Vị trí: Phong Thần Đài (194/197)
 • Chức năng: Giải phong Mật Tịch.
Phong Thần
Búa Mài Yếu Quyết
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra.
 • Chức năng: Mài ngẫu nhiên tất cả Yếu Quyết.
Phong Thần
Búa Mài Yếu Quyết
(Siêu cấp)
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra.
 • Chức năng: Mài ngẫu nhiên Yếu Quyết theo hệ.
 • Công thức Mài Yếu Quyết:
Cách màiChuẩn bịTiêu hao mỗi lầnNhận được
Mài tất cả 1 Yếu Quyết Lục bất kỳ Búa Mài Yếu Quyết + 200 vạn 1 Yếu Quyết bất kỳ
Mài theo hệ 1 Yếu Quyết Lục theo hệ cần mài Búa Mài Yếu Quyết ( Siêu cấp )
+ 500 vạn
1 Yếu Quyết mới theo hệ trước đó
  Các Phụ Lục (thuộc tính)
Phật Giáo Giảm sát thương công tập trung (%)
Giảm sát thương tập trung Phép Thuật (%)
Giảm sát thương tập trung Hỏa (%)
Giảm sát thương tập trung Băng (%)
Giảm sát thương tập trung Lôi (%)
Giảm sát thương tập trung Thổ (%)
Giảm sát thương Cơ Bản (%)
Phản đòn Cận Chiến (%)
Thời gian Đóng Băng (- %)
Giảm thời gian Trúng Thương
Hóa sát thương thành nội lực (%)
Hóa sát thương thành nội lực (%)
Yêu Tộc Bỏ qua Né Tránh đối phương (%)
Bỏ qua Phòng Ngự đối phương
Bỏ qua Kháng Thổ đối phương (%)
Bỏ qua Kháng Hỏa đối phương (%)
Bỏ qua Kháng Băng đối phương (%)
Bỏ qua Kháng Lôi đối phương (%)
Bỏ qua Toàn Kháng của đối phương
Lúc bị sát thương Phản Kích 1 Băng Tiễn
Tăng thời gian khiến đối phương Thọ Thương
Đạo Giáo Tỷ lệ đánh tập trung Hỏa Sát (%)
Tỷ lệ đánh tập trung Thổ Sát (%)
Tỷ lệ đánh tập trung Băng Sát(%)
Tỷ lệ đánh tập trung Lôi Sát (%)
Thời gian Đóng Băng (%)
Đẩy Lùi
Gây Choáng
Tăng thời gian Tê Liệt
Nhân tộc Tất cả Thuộc Tính
Tất cả Kháng Tính
Thể Chất (điểm) 
Ngộ Tính (điểm)
Thân Pháp (điểm)
Sức Mạnh (điểm)
Kháng Băng (%)
Kháng Thổ (%)
Kháng Lôi (%)
Kháng Hỏa (%)
Tăng hiệu quả Hồi Sinh Lực của Dược Phẩm
Tăng hiệu quả Hồi Nội Lực của Dược Phẩm
Xuất Chiêu (vũ khí)
Xuất Chiêu (bùa pháp)
Vu Tộc Sát Thương Cơ Bản (%)
Băng Sát (%)
Hỏa Sát (%)
Thổ Sát (%)
Lôi Sát (%)
Sát Thương Cơ Bản (điểm)
Băng Sát (điểm)
Hỏa Sát (điểm)
Thổ Sát (điểm)
Lôi Sát (điểm)
Di Chuyển
Tăng hiệu quả Bổ Tâm Chú với Thú Triệu Hồi

Thăng cấp Vô Tự Thiên Thư

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 30/12/2016.
 • Lưu ý: Có 2 cách thăng cấp Vô Tự Thiên Thư:
  • Không tiêu hao tiền Đồng: Thành công sẽ khấu trừ nguyên liệu tiêu hao, nếu thất bại sẽ mất toàn bộ nguyên liệu.
  • Tiêu hao 10 Tiền Đồng/lần ép: Thành công sẽ khấu trừ nguyên liệu tiêu hao, nếu thất bại sẽ chỉ mất 10 Tiền Đồng, không mất nguyên liệu.
 • NPC & Vật Phẩm Liên Quan:
Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Nữ Oa Nương Nương
 • Vị trí: Phong Thần Đài (194/197)
 • Chức năng: Giải phong Mật Tịch.
Phong Thần
Bùa Hợp Thành Mật Tịch
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra.
 • Chức năng: Nguyên liệu hợp thành Mật Tịch.
 • Công thức thăng cấp Mật Tịch:
Công thức mỗi lần TạoNhận được
3 Vô Tự Thiên Thư Trắng + Bùa hợp thành Mật Tịch + 500 vạn 1 Vô Tự Thiên Thư Lục
(có xác suất thất bại)
3 Vô Tự Thiên Thư Lục + 3 Bùa hợp thành Mật Tịch + 1000 vạn 1 Vô Tự Thiên Thư Lam
(có xác suất thất bại)
3 Vô Tự Thiên Thư Lam + 5 Bùa hợp thành Mật Tịch + 2000 vạn 1 Vô Tự Thiên Thư tím
(có xác suất thất bại)