Quay về Trang chủ

Tính năng Nghĩa Tử

Từ 24-05-2015

Đầu trang

Nội dung

01-01-70

Tsau bảo trì ngày 26/05/2015, tính năng Nghĩa Tử sẽ chính thức ra mắt quý kỳ sĩ. Với thao tác tham gia nhanh chóng, chư vị sẽ sỡ hữu ngay những hiệu ứng (buff) hỗ trợ "siêu khủng" cho mình tại NPC Nghĩa Tử.

Hơn hết, đây chính là lần đầu tiên mỗi kỳ sĩ sẽ toàn quyền kiểm soát và sở hữu NPC trong game với các thuộc tính tùy biến khác nhau cho riêng mình. Hãy sẵn sàng khám phá ngay!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 26/05/2015.
 • Máy chủ áp dụng: Cụm máy chủ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Động Thiên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Bà Mụ
 • Vị trí: Phong Thần Đài (196/197)
 • Chức năng: Đổi/thăng cấp hiệu ứng.
 • Trao Lệnh Bài Nghĩa Tử cho người chơi có con số may mắn:
  • Mỗi ngày từ 10h00 - 21h00 sẽ phát số thứ tự lần lượt từ 1 - 100 cho 100 người duy nhất.
  • Mỗi người chơi chỉ được chọn số 1 lần duy nhất với giá 01 Tiền Đồng.
  • 22h00 mỗi ngày: Công bố số may mắn trúng thưởng Lệnh Bài Nghĩa Tử.
Phong Thần
Nghĩa Tử
Phong Thần
Lệnh Bài Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Nhận được khi may mắn trúng thưởng tại NPC Bà Mụ.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Giao nộp cho Nghĩa Tử.
Phong Thần
Phụ Mẫu Chi Thư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 03 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu lần thứ 6/7/8/9/10.
Phong Thần
Tư Chất Chi Thư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 04 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Tư Chất lần thứ 3/4/5.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Ngộ Linh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 07 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Giác Linh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 23 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Đổi hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Hiệu ứng Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Nghĩa Tử
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận hiệu ứng Nghĩa Tử.

Hướng dẫn tham gia

 • Bước 1: 100 người đầu tiên/máy chủ đối thoại NPC Bà Mụ mua số may mắn để ngẫu nhiên nhận Lệnh Bài Nghĩa Tử. Chỉ có 01 người may mắn/ngày.
 • Bước 2: Đến NPC Nghĩa Tử, kích hoạt chức năng bằng Lệnh Bài.
 • Bước 3: Sau khi kích hoạt sẽ nhận được 4 hiệu ứng hỗ trợ ngẫu nhiên & đẳng cấp của Nghĩa Tử
 • Bước 4: Kiểm tra và có thể tùy chọn đổi hiệu ứng bằng 01 Giác Linh Châu + 500 Vạn
 • Cách thức hoạt động của NPC Nghĩa Tử:
  • Mỗi người chơi sau khi kích hoạt sẽ nhận được tính chất của NPC Nghĩa Tử có đẳng cấp 0 & hiệu ứng cấp 1.
  • Cần tiến hành làm nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu để thẳng cấp Nghĩa Tử đến cấp 31 để nhận nhiệm vụ Tư Chất.
  • Khi làm nhiệm vụ Tư Chất càng cao sẽ tăng thêm % hiệu ứng hỗ trợ cho các thuộc tính của Nghĩa Tử.
  • NPC Nghĩa Tử ban đầu sẽ có chỉ số sức khỏe là 100 điểm, mỗi ngày sẽ bị giảm 20 điểm. Khi điểm sức khỏe còn 0 điểm sẽ không nhận được buff.
  • Các nhiệm vụ tăng chỉ số sức khỏe: Hoàn thành nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu, nộp 1 Hồng Bảo Thạch hoặc nộp 1 Mảnh Đồng nhận 2 điểm sức khỏe/lần.