Quay về Trang chủ

Server mới Thuần Dương Cung - cụm 2008

Từ 11-11-2022 đến 01/01/2023

Đầu trang

Đua Top Xích Tùng Tử

08-11-22

Ngay tại máy chủ mới Thuần Dương Cung này, cuộc Đua Top Xích Tùng Tử hứa hẹn sẽ rất diễn ra rất khốc liệt giữa các kỳ sĩ của tam giới để tranh Vũ khí Hoàng Kim với số lượng cực hiếm.

Đua Top Xích Tùng Tử

 • Thời gian: Từ 11h11 ngày 11/11/2022 đến 0h01 ngày 11/01/2023
 • Trong thời gian diễn ra, kỳ sĩ nào tiến hành thăng cấp vũ khí hoàng kim lên 12 hoặc Bộ Trang Bị Full # 12 theo như thông tin bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Mỗi hạng mục chỉ có 1 giải duy nhất, ai gửi hỗ trợ trước, đầy đủ thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận thưởng tương ưng.
 • Khi gửi yêu cầu cần chọn mục Đăng Ký Nhận Thưởng, kèm hình ảnh toàn màn hình game có thể hiện tên máy chủ và vũ khí #12 tham gia chương trình.
 • Vũ khí #12 và trang bị #12 phải được đập nhiệm vụ thì mới tính là hợp lệ. Nếu không đập nhiệm vụ thì không thể nhận thưởng. Riêng trang bị cam #12 phải khóa trang bị 7 ngày.
 • Mỗi mục chỉ có 1 kỳ sĩ trúng thưởng khi đủ yêu cầu, kỳ sĩ thứ hai gửi nhận thưởng cùng hạng mục sẽ không được nhận thưởng.
   • Ví dụ 1: Kỳ sĩ A có vũ khí 5x #12 (không đập nhiệm vụ) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ vào ngày 10/12, kỳ sĩ B có vũ khí 5x #12 (có đập nhiệm vụ) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ vào ngày 12/12 thì kỳ sĩ B là kỳ sĩ nhận thưởng ở hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x
   • Ví dụ 2: Kỳ sĩ A có vũ khí 5x #12 (có đập nhiệm vụ) nhưng gửi hotro.zing.vn không kèm hình ảnh lúc 14:00 ngày 10/12, sau đó mới đính kèm hình ảnh vũ khí 5x #12 (có đập nhiệm vụ) lúc 15:00 ngày 10/12, kỳ sĩ B có vũ khí 5x #12 (có đập nhiệm vụ) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ lúc 14:30 ngày 10/12 thì kỳ sĩ B là kỳ sĩ nhận thưởng ở hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x
   • Ví dụ 3: Kỳ sĩ A có vũ khí 5x #12 là vũ khí Sáng Thế Kích và đã gửi hỗ trợ hợp lệ thì hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x #12 sẽ hết, các kỳ sĩ gửi sau dù là Sáng Thế Kích #12, Lạc Hồn Phủ #12, Hàng Ma Đao #12, Côn Ngô Kiếm #12 cũng không được nhận thưởng vì mỗi hạng mục chỉ có 1 giải.
   • Lưu ý: Chỉ chấp nhận vũ khí Hoàng Kim, các vũ khí trắng, xanh sẽ không hợp lệ. Quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ nội dung chương trình, các trường hợp khiếu nại khi đã có thông tin trên trang chủ sẽ không được hỗ trợ.
 • Quyết định của Bổn Pháp là quyết định cuối cùng.
 • Phần thưởng chỉ được nhận trong cụm Hồi Ức Xanh/Cam/2008. Nếu nhận tại Thuần Dương Cung thì phải chờ nhận sau khi kết thúc đua top máy chủ mới. Nếu nhận tại các máy chủ khác, cụm khác thì sẽ được trao thưởng sớm.
Hạng Mục Tên vũ khí Phần thưởng Ghi chú Số lượng giải
Vũ khí hoàng kim 5x #12
(đập nhiệm vụ)
Lạc Hồn Phủ
Sáng Thế Kích
Hàng Ma Đao
Côn Ngô Kiếm
1 lệnh bài pet Hạo Thiên Khuyển Nếu Vũ Khí 5x #12 là Sáng Thế Kích thì phần thưởng là 1 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 1
Vũ khí hoàng kim 7x #12
(đập nhiệm vụ)
Tụ Tiên Phủ
Điểm Tướng Kích
Đả Thần Tiên
Cự Khuyết Kiếm
1 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) Nếu Vũ Khí 7x #12 là Điểm Tướng Kích thì phần thưởng là 2 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 1
Vũ khí hoàng kim 9x #12
(đập nhiệm vụ)
Hỗn Thiên Phủ
Khai Thiên Phủ
Trục Nhật Kiếm
Kim Quang Kiếm
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) Nếu Vũ Khí 9x #12 là Hỗn Thiên Phủ thì phần thưởng là 4 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 1
Vũ khí hoàng kim 10x #12
(đập nhiệm vụ)
Diệt Thần Phủ
Trạm Kim Phủ
Viêm Đế Kiếm
Thái Cực Kiếm
5 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) Nếu Vũ Khí 10x #12 là Trạm Kim Phủ, Diệt Thần Phủ, Thái Cực Kiếm thì phần thưởng là 1 Pháp bảo cá nhân #12 1
Bộ Trang Bị Cam 7x-9x #12 Phục ma
Hào Kiệt
Thiên Tứ
3 Lò Luyện Trân Hựu (180) ngày Người chơi được phối đồ để nhận thưởng. Trong đó phải có ít nhất 2 món cam Thiên Tứ #12 thì mới tính là hợp lệ 1
Bộ Trang Bị Full 4x #12
(cùng loại, cùng hệ phái)
(đập nhiệm vụ)
- 1 lệnh bài pet Phi Thiên Linh Miêu hoặc trứng pet Tiểu Hổ Bộ Trang Bị (cùng loại) là 5 món áo, nón, chân, đai, phi phong cùng loại, cùng hệ phái 1
Bộ Trang Bị Full 6x #12
(cùng loại, cùng hệ phái)
(đập nhiệm vụ)
- 2 Lò Luyện Trân Hựu (180) ngày Bộ Trang Bị (cùng loại) là 5 món áo, nón, chân, đai, phi phong cùng loại, cùng hệ phái 1
Bộ Trang Bị Full 8x #12
(cùng loại, cùng hệ phái)
(đập nhiệm vụ)
Lam Điêu
Thông Thiên
Khai Thiên
5 Lò Luyện Trân Hựu (180) ngày Bộ Trang Bị (cùng loại) là 5 món áo, nón, chân, đai, phi phong cùng loại, cùng hệ phái
Ví dụ: nón Lam Điêu, áo Lam Điêu, phi phong Lam Điêu, đai Lam Điêu mà chân Thông Thiên sẽ không hợp lệ, phải là chân Lam Điêu mới có thể nhận thưởng
1
Bộ Trang Bị Full 10x #12
(cùng loại, cùng hệ phái)
(đập nhiệm vụ)
Kháng Long
Hồng Quân
Chấn Đán
10 Lò Luyện Trân Hựu (180) ngày Bộ Trang Bị (cùng loại) là 5 món áo, nón, chân, đai, phi phong cùng loại, cùng hệ phái
Ví dụ: nón Kháng Long, áo Kháng Long, phi phong Kháng Long, đai Kháng Long mà chân Chấn Đán sẽ không hợp lệ, phải là chân Kháng Long mới có thể nhận thưởng
1

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!