Quay về Trang chủ

Server mới Thuần Dương Cung - cụm 2008

Từ 11-11-2022 đến 01/01/2023

Đầu trang

Đua Top nhận thưởng

04-11-22

Kỷ niệm sinh nhật 16 tuổi game Phong Thần, nhật nguyệt hội tụ, tinh tú khắp tam giới đều tụ họp về một vùng đất đã từng làm nên tên tuổi của cụm 2008, nơi đó từng chứng kiến những anh hùng hào kiệt ra đời, đó chính là Thuần Dương Cung. Một vùng đất Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa, nơi có nhiều thiên tài địa bảo để giúp quý kỳ sĩ nhanh chóng làm nên tên tuổi tại Vùng Đất Mới. Cùng tham gia trải nghiệm máy chủ mới Thuần Dương Cung để lưu tên mình vào bảng Phong Thần, nơi đó sẽ nhắc đến kỳ sĩ Top 1 Thuần Dương Cung.

 • Thời gian đua Top: Từ 11h11 ngày 11/11/2022 đến 00h01 ngày 11/01/2023
 • Phiên bản: Cụm 2008
 • Nội dung sự kiện: Đua Top Thế Giới, Đua Top Hệ Phái, Đua Top Công Lực, Đua Top Đẳng Cấp
 • Lưu ý:
  • Phần thưởng đua top Thế Giới chỉ có thể nhận thưởng tại máy chủ Thuần Dương Cung, không thể nhận thưởng tại máy chủ khác/cụm khác
  • Máy chủ Thuần Dương Cung tạm thời không thể chuyển máy chủ đến hết 2023 hoặc chỉ mở sớm nếu cả 6 kỳ sĩ đạt cấp 200 gửi yêu cầu xin mở sớm.
  • Thời gian Đua Top:  Từ 11h11 ngày 11/11/2022 đến 00h01 ngày 11/01/2023
  • Diễn giải phần thưởng: Tất cả phần thưởng đều chỉ nhận tại máy chủ Thuần Dương Cung, trừ các trường hợp sau:
   + (*): Có thể tùy chọn nhận tại cụm khác (2008, 2013, 2017)
   + (***): Có thể tùy chọn nhận tại cụm khác (Hồi Ức, 2008, 2013, 2017)

Huyền Thiên Linh Bảo

Hình ảnhThuộc Tính Khi Thăng Cấp
Pháp Bảo Lên 12

Huyền Thiên Linh Bảo
 • Đẳng cấp: 120
 • Thời gian đóng băng: -60%
 • Giảm thời gian trúng thương: 60
 • Tăng tất cả thuộc tính: 60 điểm
 • Tăng thời gian khiến đối phương thọ thương: 15
 • Sinh lực: +1000 điểm

Thú cưỡi Đằng Vụ

Hình ảnhThuộc tính thú cưỡi

Đằng Vụ -  Lăng Thiên Phong

Di chuyển: 150%
Hệ phái: Giáp Sĩ
Đẳng cấp yêu cầu: 70
Xuất chiêu vũ khí: 25%
Đánh tập trung: 20%
STCB: 30%
Sinh lực: 70%
Tất cả kháng tính: 15%


Đằng Vụ -  Vô Tần Diệu Dực

Di chuyển: 150%
Hệ phái: Dị Nhân
Đẳng cấp yêu cầu: 70
Xuất chiêu vũ khí: 25%
Xuất chiêu bùa pháp: 35%
Đánh tập trung: 20%
STCB: 40%
Sinh Lực: 65%


Đằng Vụ - Thiên Thù Minh Tôn

Di chuyển: 150%
Hệ phái: Đạo Sĩ
Đẳng cấp yêu cầu: 70
Xuất chiêu bùa pháp: 25%
Thời gian đóng băng: 55%
Thổ Sát: 40%
Hỏa Sát: 45%
Sinh lực: 70%

Đua Top Thế Giới

 • Thời gian: Từ 11h11 ngày 11/11/2022 đến 00h01 ngày 11/01/2023
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất và đạt cấp 135 trở lên tại máy chủ mới Thuần Dương Cung sẽ nhận thưởng (từ 130 đến đưới 134 sẽ nhận thưởng Top Hệ Phái)
 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ Xếp hạng trước.
Xếp hạngPhần thưởng
1 1 Danh Hiệu Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (***)
1 Buff Đệ Nhất
(vĩnh viễn) (***)
3 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 12
1 Vũ Khí 100 thăng 12
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
1 Ngọc Bội 140 (chất lượng 4 – 1 dòng ngẫu nhiên)
30 Lệnh bài liên hoa
1 Trùng Sinh Châu
40 Thỏi Vàng
40 Thỏi Bạc
40 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
6 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên #12 max 2 dòng (***)
30 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp (*)
30 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (365 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (365 ngày) (*)
1 Huyền Thiên Tam Sinh Thạch (*)
1 Quà Tặng Tri Ân 2022 (***)
2 3 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 12
1 Vũ Khí 100 thăng 9
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
1 Ngọc Bội 140 (chất lượng 4 – 1 dòng ngẫu nhiên)
25 Lệnh bài liên hoa
1 Trùng Sinh Châu
30 Thỏi Vàng
30 Thỏi Bạc
30 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
5 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên #12 max 1 dòng (***)
25 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp (*)
25 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (365 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (365 ngày) (*)
1 Pháp Bảo Tam Sinh Thạch (*)
1 Quà Tặng Tri Ân 2022 (***)
3 3 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 09
1 Vũ Khí 100 thăng 09
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
20 Lệnh bài liên hoa
1 Trùng Sinh Châu
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
4 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
1 Lục Lam Bảo Thạch
1 Bạch Bảo Thạch
20 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp (*)
20 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
1 Pháp bảo Thất Bảo Kim Liên #12 max 1 dòng(***)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (180 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (180 ngày) (*)
1 Quà Tặng Tri Ân 2022 (***)
1 Pháp Bảo Tam Sinh Thạch (*)
4 2 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 09
1 Vũ Khí 100 thăng 06
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
15 Lệnh bài liên hoa
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
3 Lục Lam Thủy Tinh
3 Bạch Thủy Tinh
15 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp (*)
15 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
1 Pháp Bảo Thanh Vân Kiếm #12 max 2 dòng (***)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (120 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (120 ngày) (*)
1 Quà Tặng Tri Ân 2022 (***)
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ (tự chọn) (*)
5 2 Thú Cưỡi Nghịch
1 Bộ Trang Bị 100 thăng 06
1 Vũ Khí 100 thăng 06
1 lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
10 Lệnh bài liên hoa
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
6 Lò Sơ Cấp
6 Lò Trung Cấp
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
3 Lục Lam Thủy Tinh
3 Bạch Thủy Tinh
10 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp (*)
10 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
1 Pháp Bảo An Mệnh Phù #12 max 2 dòng(***)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (120 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (120 ngày) (*)
1 Quà Tặng Tri Ân 2022 (***)
1 Thú Cưỡi Đằng Vụ (tự chọn) (*)

Đua Top Hệ Phái

 • Thời gian: Từ 11h11 ngày 11/11/2022 đến 00h01 ngày 11/01/2023
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới Thuần Dương Cung (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) sẽ nhận phần thưởng sau. Dưới cấp 130 không thể nhận thưởng.
Xếp hạngPhần thưởng
Hạng 1 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 06 hoặc 1 Bộ Trang Bị 80 thăng 12
1 Vũ Khí 100 thăng 06 hoặc 1 Vũ Khí 90 thăng 12
2 Thú Cưỡi Nghịch
20 Thỏi Vàng
20 Thỏi Bạc
20 Thỏi Đồng
5 Hộp pháp bảo Đả Thần Tiên (***)
15 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
15 Lệnh Bài NPC VIP/VIP Siêu (*)
15 mảnh Lệnh Bài NPC VIP/VIP Siêu (*)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (120 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (120 ngày) (*)
Hạng 2 1 Bộ Trang Bị 100 thăng 06 hoặc 1 Bộ Trang Bị 80 thăng 09
1 Vũ Khí 100 thăng 06 hoặc 1 Vũ Khí 90 thăng 09
1 Thú Cưỡi Nghịch
15 Thỏi Vàng
15 Thỏi Bạc
15 Thỏi Đồng
4 Hộp pháp bảo Đả Thần Tiên (***)
15 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
15 Lệnh Bài NPC VIP/VIP Siêu (*)
15 mảnh Lệnh Bài NPC VIP/VIP Siêu (*)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (90 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (90 ngày) (*)
Hạng 3 - 5 1 Bộ Trang Bị 100 hoặc 1 Bộ Trang Bị 80 thăng 06
1 Vũ Khí 100 hoặc 1 Vũ Khí 90 thăng 06
1 Thú Cưỡi Nghịch
10 Thỏi Vàng
10 Thỏi Bạc
10 Thỏi Đồng
3 Hộp pháp bảo Đả Thần Tiên (***)
10 Tinh Thể Tứ Tinh (*)
10 Lệnh Bài NPC VIP/VIP Siêu (*)
10 mảnh Lệnh Bài NPC VIP/VIP Siêu (*)
Danh Hiệu Bách Chiến Vương Tôn (60 ngày) (*)
Buff Bách Chiến Vương Tôn (60 ngày) (*)

Đua Top Công Lực

 • Thời gian: Từ 11h11 ngày 11/11/2022 đến 00h01 ngày 11/01/2023
 • Điều kiện nhận thưởng: 5 kỳ sĩ nằm trong TOP 10 Bảng Công Lực Phong Thần.
 • Lưu ý: Trong trường hợp kỳ sĩ thăng cấp, tháo vật phẩm hay các thao tác khác ảnh hưởng đến việc cập nhật điểm công lực trong ngày cuối cùng đua top. Bổn Pháp chỉ căn cứ vào Bảng Công Lực Phong Thần lúc 00h01 phút ngày 11/01/2023 làm căn cứ để trao giải.
Xếp hạngPhần thưởng 
Hạng 1 15 Phiếu Đăng Ký
1 Túi VIP SIÊU 2018
Hạng 2 11 Phiếu Đăng Ký
1 Túi VIP 2018
Hạng 3 9 Phiếu Đăng Ký
1 Túi VIP 2018
Hạng 4 7 Phiếu Đăng Ký
1 Túi VIP 2018
Hạng 5 5 Phiếu Đăng Ký
1 Túi VIP 2018
Hạng 6 - 10 3 Phiếu Đăng Ký
1 Túi VIP 2018

Đua Top Đẳng Cấp

 • Thời gian: Từ 11h11 ngày 11/11/2022 đến 23h59 ngày 31/12/2023
 • Yêu cầu:
   • Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về trang hotro.zing.vn để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
   • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi.
   • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh bảng top Bảng Phong Thần.
 • Lưu ý
    • Để tránh các vấn đề từng xảy ra ở máy chủ Chí Tôn Cung, hồ sơ đăng ký nhận thưởng đủ điều kiện nhận thưởng là hồ sơ có đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện nhân vật đạt đẳng cấp nhận thưởng. Nếu quý kỳ sĩ lên cấp trước mà gửi hồ sơ sau hoặc thông tin gửi không đủ theo yêu cầu hoặc cung cấp sai hình ảnh, hình ảnh gửi bổ sung sau thì Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm đầy đủ thông tin nhận thưởng.
    •  (*****) Vì phần thưởng có số lượng giới hạn và khác nhau về giá trị nên Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời điểm kỳ sĩ gửi đầy đủ thông tin nhận thưởng làm căn cứ xếp hạng để lựa chọn phần thưởng. Ai gửi hồ sơ đầy đủ thông tin nhận thưởng được chọn trước.
    • Tất cả phần thưởng chỉ được nhận tại máy chủ Thuần Dương Cung
Đẳng cấp Phần thưởng Giới hạn
phần thưởng
theo cấp
160 10 Tướng Quân Lệnh Siêu Cấp 10
170 1 Phôi Vũ Khí 120 6
180
(*****)
1 Phôi Trang Bị 120 6
190
(*****)
1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần 6
1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần
1 Hộp Thú Sinh Nhật Phong Thần
1 Thú Sinh Nhật Phong Thần 3 sao
1 Thú Sinh Nhật Phong Thần 4 sao
1 Thú Sinh Nhật Phong Thần 5 sao
200
(*****)
Danh hiệu Top (3) Thuần Dương Cung
+ Buff hỗ trợ (365 ngày)
1 pháp bảo  Tam Sinh Thạch
3
Danh hiệu Top (2) Thuần Dương Cung
+ Buff hỗ trợ (365 ngày)
1 pháp bảo Huyền Thiên Tam Sinh Thạch
Danh hiệu Top (1) Thuần Dương Cung
+ Buff hỗ trợ (365 ngày)
1 pháp bảo Huyền Thiên Linh Bảo

Hình ảnh Thú cưỡi sinh nhật 

 • Lưu ý: Thú sinh nhật 3 sao, 4 sao, 5 sao được tùy chọn 1 trong 5 Thú cưỡi sinh nhật Phong Thần, theo thông tin bên dưới và chỉ được nhận tại máy chủ Thuần Dương Cung

Các thắc mắc liên quan, quý kì sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.