Quay về Trang chủ

Server mới Thuần Dương Cung - cụm 2008

Từ 11-11-2022 đến 01/01/2023

Đầu trang

Điều cần biết tại máy chủ mới

09-11-22

Một số nội dung cần biết khi phiêu lưu tại máy chủ mới Thuần Dương Cung quý kỳ sĩ lưu ý đến các NPC và tính năng được mở hoặc đóng để tham gia được thuận tiện nhất nhé.

  • Lưu ý:
    • Giới hạn số lượng tài khoản online trên một máy tính: 5 tài khoản
    • Trong thời gian diễn ra máy chủ mới, tùy vào tình hình thực tế của máy chủ mà Bổn Pháp sẽ có những thay đổi (đóng/mở tính năng) để phù hợp.

Các NPC tạm đóng tại Thuần Dương Cung

NPC Chức năng
TRIỆU CÔNG MINH Nhiếp Hồn
NGUYỆT LÃO Phu Thê
THẦY BÓI Thất Quải Long Châu
VÕ CÁT Vi Lao
Thương Thang Thành Thị
Hạc Lão Nhân Tuế Hàn
Nghĩa Tử 2 Nghĩa Tử 2
VIP VIP
Vạn Tiên Trận Huyễn Vạn Tiên Trận Huyễn
Triệu Công Minh Nhiếp Hồn
Thầy Bói Thất Quải Long Châu
Công Tử Hữu Huy Nhiệm Vụ Liên Hoàn

Các tính năng điều chỉnh tại Thuần Dương Cung

Tính năng Nội dung
Thanh Đồng Sơn Cấp 90 mới vào được
Đổi Tha Sơn Thạch Chỉ đổi được mốc 10 và 100 Tha Sơn Thạch

Các tính năng xuất hiện tại Thuần Dương Cung

STT Tính năng
1 Thương Chu
2 Thú Cưỡi Xanh
3 Nghĩa Tử 1
4 Tang Không Linh (boss Ma Lễ Thanh và boss Ma Lễ Hồng)
5 Viễn Cổ (boss Ma Lễ Hải và boss Ma Lễ Thọ)

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!