Quay về Trang chủ

Server mới Thiên Y Cung - Hồi Ức Cam

Từ 23-08-2022 đến 31/10/2022

Đầu trang

Thú cưỡi Xanh

26-08-22

Trùng Mộc vốn là kỳ bảo triệu hồi thần thú trong thiên hạ, sức mạnh của Trùng Mộc khó ai đoán được có uy lực đến nhường nào! Chỉ biết rằng đến thời điểm hiện tại, Trùng Bộc đã có thể bộc phá sức mạnh triệu hồi được Thú Cưỡi Xanh. Nhanh tay triệu hồi ngay!

Điều kiện & yêu cầu:

 • Lưu ý quan trọng: Chỉ áp dụng thử nghiệm Thú Cưỡi Xanh mới tại máy chủ Thiên Y Cung.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 19 trở lên.
 • Điều kiện:
  • Chỉ có thể Trùng Mộc được thú cưỡi từ cấp 10 đến cấp 80
  • Tính năng Trùng Sinh Thú Cưỡi đang tạm đóng.

Hướng dẫn các bước Trùng Mộc

  • Bước 1: Đến Tây Kỳ gặp Người Tây Vực (185.192) chọn tính năng Trùng Mộc.

Phong Thần

  • Bước 2: Đưa cho ông ta 3 nhánh liễu mộc + 1 thú cưỡi trắng + bá lạc nhãn cùng cấp sẽ tiến hành biến đổi thành thú cưỡi xanh.

Phong Thần

  • Bước 3: Chọn thú cưỡi cần hợp thành và nhận được thuộc tính ngẫu nhiên.

Phong Thần

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!