Quay về Trang chủ

Server mới Thiên Y Cung - Hồi Ức Cam

Từ 23-08-2022 đến 31/10/2022

Đầu trang

Hỗ trợ Tân Thủ

26-08-22

Quý nhân sĩ Phong Thần tại Thiên Y Cung đã có thể tiếp tục mua tiền Vạn và vật phẩm hỗ trợ tại NPC Thương Nhân Tây Vực và Khai Minh Tinh ở các bản đồ Sùng Thành Doanh, Xi Vưu Mộ và Ngọc Hư Cung, cụ thể:

Hỗ trợ Tân Thủ

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 26/08/2022
 • Đối tượng: Thiên Y Cung
 • Lưu ý:
   • Khi hành trang chứa >200.000 vạn thì không thể mua tiền vạn tại NPC Thương Nhân Tây Vực.
   • Khi nhân vật trong trạng thái mệt mỏi (online quá 3 giờ chơi) không được tham gia hoạt động, sẽ không thể nhận tiền vạn.
 • Nội dung: Mở bán Tiền vạn tại NPC Thương Nhân Tây Vực.
Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Thương Nhân Tây Vực
 • Vị trí: Bản đồ Tân Thủ Thôn.
  • Xi Vưu Mộ: (200/200).
  • Sùng Thành Doanh: (199/199).
  • Ngọc Hư Cung: (212/202).
 • Chức năng: Mua tiền vạn theo cấp độ bên dưới
Đẳng cấp Nội dung
Cấp 20 - 39
 • Nội dung: Đổi 1 Tiền đồng = 14 vạn
 • Giới hạn: Đổi 100 lần/ngày/nhân vật
Cấp 40 - 69
 • Nội dung: Đổi 1 Tiền đồng = 17 vạn
 • Giới hạn: Đổi 100 lần/ngày/nhân vật
Cấp 70 - 89
 • Nội dung: Đổi 1 Tiền đồng = 20 vạn
 • Giới hạn: Đổi 100 lần/ngày/nhân vật
Cấp 90 - 199
 • Nội dung: Đổi 1 Tiền đồng = 40 vạn
 • Giới hạn: Đổi 100 lần/ngày/nhân vật
Cấp 200
 • Nội dung: Đổi 1 Tiền đồng = 50 vạn
 • Giới hạn: Đổi 100 lần/ngày/nhân vật
Phong Thần
Hỗ Trợ Tân Thủ
 • Vị trí: Bản đồ Tân Thủ Thôn, Xi Vưu Mộ (210:200), Sùng Thanh Doanh (210:200), Ngọc Hư Cung (218:196)
 • Chức năng: Bán các vật phẩm hỗ trợ người chơi mới
  • Lục Đạo
  • Tứ Tượng
  • Đồng Thau
  • Liễu Mộc
  • Tha Sơn Thạch
Phong Thần
Lục Đạo
 • Giá: 1 tiền đồng
 • Chức năng: Nhận 100 Ngọc Cốt, 100 Băng Cơ, 100 Đoản Kiếm, 100 Mảnh Giáp, 100 Mặt Quỷ, 100 Hỏa Vũ
 • Lưu ý: Hành trang phải có 6 ô trống thì mới mua được.
Tứ Tượng
 • Giá: 5 tiền đồng
 • Chức năng: Nhận 100 Phong Lệ, 100 Hỏa Linh, 100 Thủy Hồn, 100 Địa Tâm.
 • Lưu ý: Hành trang phải có 4 ô trống thì mới mua được.
Tha Sơn Thạch
 • Giá: 1 tiền đồng
 • Chức năng: Nhận 100 Tha Sơn Thạch
 • Lưu ý: Hành trang phải có 1 ô trống thì mới mua được.
Phong Thần
Bát Bảo Tinh Hoa
 • Giá: 1 tiền đồng
 • Chức năng: Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: Hỏa Long Tiêu/ Càn Khôn Xích/ Bình Lưu Ly/ Hỗn Thiên Lăn/ Ngũ Quang Thạch/ Hình Thiên Ấn/ Âm Dương Kính/ Bích Tỳ Bà Sửa lại không tốn tiền vạn khi mở Bát Bảo Tinh Hoa
Phong Thần
Liễu Mộc
 • Giá: 1 tiền đồng
 • Chức năng: Nhận ngẫu nhiên 10 Liễu Mộc

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!