Quay về Trang chủ

Server mới Thiên Y Cung - Hồi Ức Cam

Từ 23-08-2022 đến 31/10/2022

Đầu trang

Đua Top Xích Tùng Tử

23-08-22

Ngay tại máy chủ mới Thiên Y Cung này, cuộc Đua Top Xích Tùng Tử hứa hẹn sẽ rất diễn ra rất khốc liệt giữa các kỳ sĩ của tam giới để tranh Vũ khí Hoàng Kim với số lượng cực hiếm.

Đua Top Xích Tùng Tử

 • Thời gian: Từ 26/08 đến 0h05 ngày 15/11/2022
 • Trong thời gian diễn ra, kỳ sĩ nào tiến hành thăng cấp vũ khí hoàng kim lên 12 theo như thông tin bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Mỗi hạng mục chỉ có 1 giải duy nhất, ai gửi hỗ trợ trước, đầy đủ thông tin về trang hotro.zing.vn để nhận thưởng tương ưng.
 • Khi gửi yêu cầu cần chọn mục Đăng Ký Nhận Thưởng, kèm hình ảnh toàn màn hình game có thể hiện tên máy chủ và vũ khí #12 tham gia chương trình.
 • Vũ khí #12 phải được đập nhiệm vụ hoặc khóa du đạo 7 ngày. Vũ khí không đập nhiệm vụ hoặc khóa du đạo 7 ngày sẽ không hợp lệ nhận thưởng.
 • Mỗi mục chỉ có 1 kỳ sĩ trúng thưởng khi đủ yêu cầu, kỳ sĩ thứ hai gửi nhận thưởng cùng hạng mục sẽ không được nhận thưởng.
  • Ví dụ 1: Kỳ sĩ A có vũ khí 5x #12 (không đập nhiệm vụ hoặc không khóa du đạo) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ vào ngày 10/10, kỳ sĩ B có vũ khí 5x #12 (có khóa du đạo 7 ngày) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ vào ngày 12/10 thì kỳ sĩ B là kỳ sĩ nhận thưởng ở hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x
  • Ví dụ 2: Kỳ sĩ A có vũ khí 5x #12 (có khóa du đạo 7 ngày) nhưng gửi hotro.zing.vn không kèm hình ảnh lúc 14:00 ngày 10/10, sau đó mới đính kèm hình ảnh vũ khí 5x #12 (có khóa du đạo 7 ngày) lúc 15:00 ngày 10/10, kỳ sĩ B có vũ khí 5x #12 (có khóa du đạo 7 ngày) và gửi hotro.zing.vn có đính kèm hình ảnh hợp lệ lúc 14:30 ngày 10/10 thì kỳ sĩ B là kỳ sĩ nhận thưởng ở hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x
  • Ví dụ 3: Kỳ sĩ A có vũ khí 5x #12 là vũ khí Sáng Thế Kích và đã gửi hỗ trợ hợp lệ thì hạng mục Vũ Khí Hoàng Kim 5x #12 sẽ hết, các kỳ sĩ gửi sau dù là Sáng Thế Kích #12, Lạc Hồn Phủ #12, Hàng Ma Đao #12, Côn Ngô Kiếm #12 cũng không được nhận thưởng vì mỗi hạng mục chỉ có 1 giải. Lưu ý: Chỉ chấp nhận vũ khí Hoàng Kim, các vũ khí trắng, xanh sẽ không hợp lệ. Quý kỳ sĩ vui lòng đọc kỹ nội dung chương trình, các trường hợp khiếu nại khi đã có thông tin trên trang chủ sẽ không được hỗ trợ.
 • Quyết định của Bổn Pháp là quyết định cuối cùng.
 • Phần thưởng chỉ được nhận trong cụm Hồi Ức Xanh/Cam và sau khi kết thúc đua top máy chủ mới Thiên Y Cung.
Hạng Mục Tên vũ khí Phần thưởng Ghi chú Số lượng giải
Vũ khí hoàng kim 5x #12 Lạc Hồn Phủ
Sáng Thế Kích
Hàng Ma Đao
Côn Ngô Kiếm
1 lệnh bài pet Hạo Thiên Khuyển Nếu Vũ Khí 5x #12 là Sáng Thế Kích thì phần thưởng là 1 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 1
Vũ khí hoàng kim 7x #12 Tụ Tiên Phủ
Điểm Tướng Kích
Đả Thần Tiên
Cự Khuyết Kiếm
1 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) Nếu Vũ Khí 7x #12 là Điểm Tướng Kích thì phần thưởng là 2 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 1
Vũ khí hoàng kim 9x #12 Hỗn Thiên Phủ
Khai Thiên Phủ
Trục Nhật Kiếm
Kim Quang Kiếm
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) Nếu Vũ Khí 9x #12 là Hỗn Thiên Phủ thì phần thưởng là 4 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) 1
Vũ khí hoàng kim 10x #12 Diệt Thần Phủ
Trạm Kim Phủ
Viêm Đế Kiếm
Thái Cực Kiếm
5 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày) Nếu Vũ Khí 10x #12 là Trạm Kim Phủ, Diệt Thần Phủ, Thái Cực Kiếm thì phần thưởng là 1 Pháp bảo cá nhân #12 1

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Pháp chủ kính bút!