Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

VIP 2019

25-02-20

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất và đem lại nhiều quyền lợi hơn quý kỳ sĩ đã và đang đồng hành cũng Phong Thần trong suốt thời gian qua vừa, Bổn Pháp tiếp tục gửi đến quý kỳ sĩ chương trình VIP 2018 với nhiều đổi mới, nâng cấp thiết thực, hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu trong con đường chinh phục Tam Giới.

Khi tham gia chương trình, ngoài những hiệu ứng, danh hiệu hấp dẫn, quý kỳ sĩ có có thể nâng cấp hiệu ứng, "đổi đồ cũ lấy đồ mới",...

Giới thiệu

 • Thời gian kích hoạt: Từ ngày 14/08/2019.
 • Phạm vi áp dụng: Cụm 2017 - 2013 - 2008.
 • Quy trình tham gia: Nhận Túi VIP 2018 hoặc Túi VIP Siêu từ các sự kiện của Phong Thần:
  • Bước 1: Mở túi VIP 2018 để nhận Lệnh bài VIP 2018.
  • Bước 2: Chuột phải vào Lệnh bài VIP 2018 để nhận BUFF VIP 2018.
  • Bước 3: Khi chưa mở NPC VIP, chỉ nhận được BUFF VIP cấp 1.
  • Bước 4: Muốn nâng cấp BUFF lên cấp 2 thì cần làm nhiệm vụ kích hoạt NPC VIP.
  • Bước 5: Làm xong nhiệm vụ kích hoạt NPC VIP, nộp lệnh bài NPC sẽ kích hoạt NPC VIP.
  • Bước 6: Nâng cấp NPC sẽ tăng cấp BUFF VIP lên cấp 2 - 10.
 • Lưu ý: Lệnh bài VIP và Lệnh bài NPC VIP là 2 vật phẩm khác nhau. Tương tự Lệnh bài VIP Siêu và Lệnh bài NPC VIP Siêu.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Phong Thần
NPC VIP

 • Vị trí: Diêu Trì 190/200.
 • Chức năng: Căn cứ vào cấp độ NPC, kỳ sĩ dùng Lệnh bài VIP sẽ nhận cấp độ BUFF tương ứng.
 • Ví dụ: NPC cấp 1, người chơi dùng Lệnh bài VIP sẽ nhận BUFF cấp 1

Phong Thần
Túi VIP 2018

 • Chức năng: Mở ra Lệnh bài VIP 2018.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

Phong Thần
Túi VIP 2018 ( Siêu )

 • Chức năng: Mở ra Lệnh bài VIP 2018 (Siêu).
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

Phong Thần
Lệnh Bài VIP

 • Nguồn gốc: Nhận từ Túi VIP 2018.
 • Tính chất: Không thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận BUFF VIP 2018. BUFF có thời gian 10 giờ. Qua ngày reset.
 • Hạn sử dụng: Lệnh bài có hạn sử dụng 3 tháng. Hết hạn sử dụng không thể nhận BUFF.

Phong Thần
Lệnh Bài VIP Siêu

 • Nguồn gốc: Nhận từ Túi VIP 2018 (Siêu).
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận BUFF VIP 2018 (Siêu). BUFF có thời gian 10 giờ. Qua ngày reset.
 • Hạn sử dụng: Lệnh bài có hạn sử dụng 3 tháng. Hết hạn sử dụng không thể nhận BUFF.

Phong Thần
Lệnh bài NPC VIP

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Mở NPC VIP.

Phong Thần
Mảnh NPC VIP

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 mảnh Lệnh bài NPC VIP + 10 phiếu đăng ký = 1 Lệnh bài NPC VIP.

Phong Thần
Lệnh bài NPC VIP Siêu

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Mở NPC VIP Siêu.

Phong Thần
Mảnh NPC VIP Siêu

 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện hàng tháng/giải đấu.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: 10 mảnh Lệnh bài NPC VIP Siêu + 10 phiếu đăng ký = 1 Lệnh bài NPC VIP Siêu.

Nhiệm vụ kích hoạt NPC VIP

Quý kỳ sĩ có thể kích hoạt NPC VIP bằng một trong những lựa chọn sau đây:

 • Nộp 500 Thỏi Đồng.
 • Nộp 300 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc.
 • Nộp 100 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Vàng.

Nộp Lệnh Bài thăng cấp NPC VIP

Sau khi đã kích hoạt NPC, chọn tham gia VIP/VIP SIÊU để thăng cấp NPC VIP/VIP SIÊU (để tham gia tính năng VIP cần phải có Lệnh Bài NPC VIP, để tham gia tính năng VIP SIÊU cần phải có NPC VIP SIÊU).

 • Chọn VIP -> Khấu trừ lệnh bài NPC VIP và tăng cấp NPC VIP lên 1, có thể thăng cấp NPC VIP lên tối đa cấp 10.
 • Chọn VIP (siêu) -> Khấu trừ lệnh bài NPC VIP (siêu) và  tăng cấp NPC VIP (siêu) lên 1, có thể thăng cấp NPC VIP (siêu) lên tối đa cấp 10.
 • Chọn VIP Lên VIP Siêu -> Yêu cầu đẳng cấp NPC VIP phải lên cấp 6, hệ thống sẽ reset NPC VIP cấp 6 về NPC VIP (siêu) cấp 1, có thể thăng cấp NPC VIP (siêu) lên tối đa cấp 10.

Lưu ý: Nếu NPC của nhân vật là NPC VIP cấp 8 thì khi sử dụng lệnh bài VIP 2018 sẽ nhận được trạng thái cấp 8, nếu sử dụng lệnh bài VIP 2018 (SIÊU) sẽ nhận được buff cấp 1 và ngược lại.

Thăng cấp NPC VIP

Thăng cấp
 • Lưu ý: Gói quà Bàn Cổ phải còn hạn sử dụng thì mới có thể dùng để thăng cấp.
CấpNguyên liệuTiền VạnThành côngThất bại
1 Lệnh bài NPC VIP/Gói quà bàn cổ
+
Lệnh bài Liên Hoa
+
Mảnh Vỡ Tứ Tinh cấp 1
+
Tướng Quân Lệnh (siêu cấp)
+
Mảnh Lệnh bài NPC VIP
300 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 Cấp 5
5 Cấp 6
6 Cấp 7
7 Cấp 8
8 Cấp 9
9 Cấp 10
Hiệu ứng theo từng cấp của BUFF VIP
Thuộc tínhCấp
12345678910
Phòng Ngự 100 120 140 160 180 200 220 240 260 300
Kháng Lôi (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Kháng Thổ (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Kháng Băng (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Kháng Hỏa (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Giảm sát thương tấn công tập trung (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Xác suất xuất chiêu (vũ khí) (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Xác suất xuất chiêu (ma pháp) (%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
Giảm sát thương cơ bản (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Hiệu ứng theo từng cấp của BUFF VIP SIÊU
Thuộc tínhCấp
12345678910
Phòng Ngự 100 130 160 190 220 250 280 310 340 400
Kháng Lôi (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Kháng Thổ (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Kháng Băng (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Kháng Hỏa (%) 10 13 16 19 22 25 28 31 34 40
Giảm sát thương tấn công tập trung (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm sát thương tấn công tập trung pháp thuật (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm thời gian đóng băng (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm thời gian hỗn loạn (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25
Giảm sát thương cơ bản (%) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25

Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.