Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Vì quốc lập công

24-02-20

Để có được các bảo vật như Hưng Thịnh Thạch, Phồn Vinh Thạch, Tài Nguyên Thành Thị, quý kỳ sĩ hãy tham gia nhiệm vụ Tuần Hoàn, nhiệm vụ Liên Hỏa Quốc Chiến và đổi theo công thức tại NPC nhé.

Vì Quốc Lập Công

Hình ảnhNội dung

NPC xXxKimKimxXx
 • Vị trí: Phong Thần (191:203)
 • Chức năng:
  • Đổi Hưng Thịnh Thạch
  • Đổi Phồn Vinh Thạch
  • Đổi Tài Nguyên Thành Thị

Công Trạng Lệnh
 • Nguồn gốc: Tham gia Nhiệm Vụ Tuần Hoàn
 • Tính chất: Xếp chồng 250 vật phẩm/ô. Bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Đổi 10 Công Trang Lệnh + 10 vạn= 10 Hưng Thịnh Thạch

Đồng Bối
 • Nguồn gốc: Tham gia Liên Hỏa Quốc Chiến
 • Tính chất: Xếp chồng 250 vật phẩm/ô. Bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Đổi 10 Đồng Bối + 10 Công Trạng Lệnh + 10 vạn = 10 Phồn Vinh Thạch

Tinh Anh Lệnh
 • Nguồn gốc: Tham gia Liên Hỏa Quốc Chiến
 • Tính chất: Xếp chồng 250 vật phẩm/ô. Bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Đổi 10 Tinh Anh Lệnh + 10 Đồng Bối + 10 vạn = 10 Tài Nguyên Thành Thị