Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Thú cưỡi Sinh Nhật

24-02-20

Thú sinh nhật Phong Thần sẽ đem lại niềm vui mới, uy phong lẫm liệt, tung hoành ngang dọc trong toàn cõi tam giới, vạn ngàn lời nói không bằng sở hữu ngay thú cưỡi ưng ý, để từ đó tam giới thêm cuồng phong...

Tính năng mài Thú Sinh Nhật

 • Nộp 1 trong 3 loại bên dưới tại NPC để mở tính năng mài:
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Sắt + 100 Thỏi Vàng + 2000 vạn
  • Nộp 100 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Vàng + 2000 vạn
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Sắt + 2000 vạn

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

NPC NhímXù_ThuyênLan

 

 • Vị trí: Phong Thần Đài 192:203
 • Chức năng: 
  • Đổi thú cưỡi
  • Mài lại thú cưỡi
  • Phân giải Thú Cưỡi
  • Đăng ký Thú Cưỡi
  • Nâng cấp Thú Cưỡi (cập nhật sau)

Hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật
 • Nguồn gốc: Giải đấu
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không xếp chồng
 • Chức năng: Mở ra nhận 1 thú cưỡi ngẫu nhiên, ngẫu nhiên hệ phái
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Thú Cưỡi Toái Phiến
 • Nguồn gốc: Phân giải Thú Cưỡi Hoàng Kim 60 ( Chí Lân, Chí Linh, Chí Phượng )
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Đổi hoặc Nâng cấp Thú Cưỡi Sinh Nhật Phong Thần
 • Khi mở hộp quà Thú Cưỡi Sinh Nhật Phong Thần sẽ nhận một Thú Cưỡi Sinh Nhật Phong Thần (ngẫu nhiên hệ phái) và ngẫu nhiên ra một trong cách chỉ số trong bảng sau đây:
Thuộc tínhChỉ số nhỏ nhấtChỉ số lớn nhất
Băng sát 10 100
Thổ sát 10 100
Hỏa sát 10 100
Lôi sát 10 100
Sức lực 10 200
Phòng ngự 10 500
Chính xác 10 300
Né tránh 10 500
STCB 10 300
Tăng tất cả thuộc tính 10 60
Bỏ qua kháng băng đối phương 10 30
Bỏ qua kháng thổ đối phương 10 30
Bỏ qua kháng hỏa đối phương 10 30
Bỏ qua kháng lôi  đối phương 10 50
Bỏ qua né tránh đối phương 10 50
Bỏ qua phòng ngự đối phương 10 500
Đánh tập trung 10 40
Đánh tập trung phép thuật 10 20
Băng sát % 10 60
Thổ sát % 10 60
Hỏa sát % 10 60
Lôi sát % 10 50
Sinh lực % 10 75
Nội lực % 10 30
Phản đòn cận chiến% 10 30
STCB % 10 50
Tất cả kháng tính % 10 50
Thời gian đóng băng -% 10 80
Thời gian đóng băng +% 10 80
Xuất chiêu vũ khí % 10 40
Xuất chiêu bùa pháp % 10 35
Giảm thời gian trúng thương 10 50

Đổi Thú cưỡi

 •  Điều kiện:
  • Có 1 thú cưỡi Sinh Nhật Phong Thần trong hành trang.
  • Có 1 Kim Loại hiếm.
  • Có 1 Thú Cưỡi Toái Phiến
 • Khi có thú cưỡi không đúng hệ phái và chỉ số không đúng như mong muốn, người chơi có thể đến NPC NhímXù_ThuyênLan dùng chức năng Đổi Thú Cưỡi để tiến hành đổi sang thú cưỡi mới, ngẫu nhiên hệ phái. (Mỗi lần đổi thú cưỡi tốn 99 tiền đồng + 1 Kim Loại Hiếm + 1 Thú Cưỡi Toái Phiến).

 •  Lưu ý: Khi tiến hành đổi thú cưỡi sẽ mất đi các hiệu ứng hỗ trợ, đục khảm, trang trí, hồn chú  trên thú cưỡi.

Mài thuộc tính cho Thú cưỡi

 •  Điều kiện:
   • Có 1 Thú Cưỡi Sinh Nhật Phong Thần trong hành trang.
   • Có 1 Kim Loại hiếm.

  Khi có thú cưỡi chỉ số không đúng như mong muốn, người chơi có thể đến NPC NhímXù_ThuyênLan dùng chức năng Mài Thú Cưỡi để tiến hành mài lại các thuộc tính của thú cưỡi.

   •  Mỗi lần mài thú cưỡi tốn 99 tiền đồng + 1 Kim Loại Hiếm
   • Khi mài thú sẽ ra thuộc tính ngẫu nhiên, chỉ số thuộc tính may mắn sẽ nhảy từ thấp nhất đến cao nhất. Ví dụ: Cùng một thú sinh nhật nhưng chỉ số cao nhất có thú cưỡi đạt 50 điểm stcb, cũng sẽ có thú cưỡi đạt 300 điểm.

  Thuộc tínhChỉ số nhỏ nhấtChỉ số lớn nhất
  Băng sát 10 100
  Thổ sát 10 100
  Hỏa sát 10 100
  Lôi sát 10 100
  Sức lực 10 200
  Phòng ngự 10 500
  Chính xác 10 300
  Né tránh 10 500
  STCB 10 300
  Tăng tất cả thuộc tính 10 60
  Bỏ qua kháng băng đối phương 10 30
  Bỏ qua kháng thổ đối phương 10 30
  Bỏ qua kháng hỏa đối phương 10 30
  Bỏ qua kháng lôi  đối phương 10 50
  Bỏ qua né tránh đối phương 10 50
  Bỏ qua phòng ngự đối phương 10 500
  Đánh tập trung 10 40
  Đánh tập trung phép thuật 10 20
  Băng sát % 10 60
  Thổ sát % 10 60
  Hỏa sát % 10 60
  Lôi sát % 10 50
  Sinh lực % 10 75
  Nội lực % 10 30
  Phản đòn cận chiến% 10 30
  STCB % 10 50
  Tất cả kháng tính % 10 50
  Thời gian đóng băng -% 10 80
  Thời gian đóng băng +% 10 80
  Xuất chiêu vũ khí % 10 40
  Xuất chiêu bùa pháp % 10 35
 • Lưu ý: Khi tiến hành đổi thú cưỡi sẽ mất đi các hiệu ứng hỗ trợ, đục khảm, trang trí, hồn chú  trên thú cưỡi.

Phân giải Thú cưỡi

 • Điều kiện: 1 Thú Cưỡi Hoàng Kim 60 (Chí Linh hoặc Chí Lân hoặc Chí Phượng)
 • Phân giải thú cưỡi Hoàng Kim 60 sẽ nhận 1 Thú Cưỡi Toán Phiến tại NPC NhímXù_ThuyênLan khi dùng chức năng Phân Giải Thú Cưỡi.
 •  Lưu ý: Mỗi lần phân giải sẽ tốn 99 tiền đồng + 1 Kim Loại Hiếm