Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Tăng thuộc tính trang bị 120

24-02-20

Tăng thuộc tính trang bị 120 là tiến trình mà bất kỳ ai tại Phong Thần đều có thể làm được. Vui lòng theo hướng dẫn sau để thỏa chí phiêu lưu tam giới...

NPC và vị trí

Hình ẢnhVị trí

NPC Thăng Cấp: Thợ Đồng
  • Vị trí: Tân Thủ Thôn

Vật phẩm

Bát NhãThông tin

Bát Nhã Lục Tùng Thạch

  • Nguồn gốc: mua tại NPC Thợ Đồng giá 139 tiền đồng.
  • Tính chất: không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Giá tại cửa hàng: 1 lượng
  • Chức năng: tăng thuộc tính Trang Bị 120.

Bát Nhã Hoàng Ngọc

  • Nguồn gốc: mua tại NPC Thợ Đồng giá 179 tiền đồng.
  • Tính chất: không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Giá tại cửa hàng: 1 lượng
  • Chức năng: tăng thuộc tính Vũ Khí 120.

Bát Nhã Thiên Linh Thạch

  • Nguồn gốc: mua tại NPC Thợ Đồng giá 219 tiền đồng.
  • Tính chất: không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Giá tại cửa hàng: 1 lượng
  • Chức năng: tăng thuộc tính Thú Cưỡi 120.

Hướng dẫn tăng thuộc tính

Tiến hành đối thoại với NPC Thợ Đồng chọn tùy chọn "Bộ Trang Bị Nặng" tiến hành thăng cấp theo công thức

Nâng cấpNguyên liệu cần
Trang bị 120 1.000 vạn + 4 Bát Nhã Lục Tùng Thạch
Vũ khí 120 2.000 vạn + 3 Bát Nhã Hoàng Ngọc
Thú Cưỡi 120 3.000 vạn + 2 Bát Nhã Thiên Linh Thạch