Quay về Trang chủ

Phiên bản mới Lưỡng Cực Tam Giới

Từ 15-08-2019 đến 15/08/2019

Đầu trang

Nghĩa Tử 2

24-02-20

Tính năng Nghĩa Tử 2 tiếp tục mang đến một sức mạnh mới trong toàn cõi tam giới Phong Thần về sinh lực, nội lực, kháng và sát các loại, giảm sát thương, tấn công... Trải nghiệm ngay để bước nữa khẳng định đẳng cấp khắp tiên nhân ma...

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Cập nhật sau
 • Máy chủ áp dụng: Cụm 2008, 2013 và 2017
 • Điều kiện tham gia: Cấp độ 90 trở lên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Hồng Tỷ
 • Vị trí: Diêu Trì 188:201
 • Chức năng:
  • Kích hoạt NPC Hồng Tỷ
  • Làm nhiệm vụ Nghĩa Tử 2
  • Nhận ấn Nghĩa Tử 2
  • Đổi Ấn Nghĩa Tử 2
  • Mài Ấn Nghĩa Tử 2
  • Mua nguyên liệu Nghĩa Tử 2

Lệnh bài Nghĩa Tử cấp 2
 • Nguồn gốc: Nhận được từ sự kiện/giải đấu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Giao nộp cho NPC Hồng Tỷ

Ấn Hiệu ứng Nghĩa Tử 2
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Hồng Tỷ
 • Tính chất: Không thể giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận hiệu ứng Nghĩa Tử 2

Công Lực Đan
 • Nguồn gốc: Làm nhiệm vụ Nghĩa Tử 2 nhận được
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Ghép thành Nghĩa Tử Đơn

Nghĩa Tử Đơn
 • Nguồn gốc: Ghép 100 Công Lực Đan + 1 Phiếu Đăng Ký = 1 Nghĩa Tử Đơn
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Thăng cấp NPC Hồng Tỷ

Nghĩa Tử Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 10 cái = 25 vạn
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Xếp chồng 200/200
 • Chức năng: Buff Ấn Nghĩa Tử

Nghĩa Tử Tinh Hoa
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 25 tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không xếp chồng
 • Chức năng: Đổi Ấn Nghĩa Tử
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Bột Mài Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Hồng Tỷ giá 9 tiền đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. PK không rớt. Không xếp chồng
 • Chức năng: Mài Ấn Nghĩa Tử
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Hướng dẫn tham gia

Nhiệm vụ kích hoạt NPC Hồng Tỷ
 • Quý kỳ sĩ kích hoạt NPC Hồng Tỷ bằng một trong những cách sau đây:
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Sắt + 100 Thỏi Vàng + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Nộp 100 Thỏi Đồng + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Vàng + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
  • Nộp 100 Thủy Tinh + 100 Thỏi Bạc + 100 Thỏi Sắt + 1 Lệnh Bài Nghĩa Tử 2
Nhiệm vụ tìm nguyên liệu Nghĩa Tử 2
 • Mỗi ngày, quý kỳ sĩ đến NPC Hồng Tỷ nhận nhiệm vụ Nghĩa Tử 2 để lấy nguyên liệu tham gia tính năng Nghĩa Tử 2.
 • Mỗi ngày, miễn phí 10 lần nhiệm vụ Nghĩa Tử 2. Để nhận 90 nhiệm vụ còn lại, nhân vật sẽ tốn 7 tiền đồng.
 • Qua ngày mới sẽ reset nhiệm vụ và kích hoạt tính năng lại.
 • Mỗi nhiệm vụ sẽ yêu cầu nộp một trong các vật phẩm trong bảng hệ thống.
 • Hoàn thành nộp vật phẩm, mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ mới. Nếu không có vật phẩm, dùng 50 vạn để đổi sang nhiệm vụ khác.
 • Khi nộp vật phẩm, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên may mắn nhận được Công Lực Đan.
 • Có thể chọn Hoàn Thành Nhanh với 88 tiền đồng, hoàn thành hết 100 nhiệm vụ ngày đó.
 • DANH SÁCH CÁC VẬT PHẨM MÀ NPC HỒNG TỶ YÊU CẦU:
STTVật phẩm
1 Mảnh Đồng
2 Mảnh Bạc
3 Mảnh Vàng
4 Phụ Mẫu Chi Thư
5 Tư Chất Chi Thư
6 Ngộ Linh Châu
7 Giác Linh Châu
8 Mảnh Sắt
9 Mảnh Thủy Tinh

Thuộc tính Ấn Nghĩa Tử 2

 • Sau khi kích hoạt NPC, nhận ngay 4 Ấn cấp 1 trong 23 Ấn trong danh sách bên dưới:

Cấp12345678910
Sinh lực % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng hỏa % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng thổ % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng băng % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Kháng lôi % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương công tập trung % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung phép thuật % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Hỏa % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Băng % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Lôi % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương tập trung Thổ % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Giảm sát thương cơ bản % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Nôi Lực % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Di Chuyển % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Băng Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Thổ Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Hỏa Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Lôi Sát % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Sát thương cơ bản % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Tấn công tập trung % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Tấn công tập trung phép thuật % 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Thời gian đóng băng +% 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Thời gian đóng băng -% 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Cấp1112131415161718192021
Sinh lực % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng hỏa % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng thổ % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng băng % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Kháng lôi % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương công tập trung % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung phép thuật % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Hỏa % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Băng % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Lôi % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương tập trung Thổ % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Giảm sát thương cơ bản % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Nôi Lực % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Di Chuyển % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Băng Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Thổ Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Hỏa Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Lôi Sát % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Sát thương cơ bản % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Tấn công tập trung % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Tấn công tập trung phép thuật % 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Thời gian đóng băng +% 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Thời gian đóng băng -% 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Chức năng NPC Hồng Tỷ
 • NPC Nghĩa Tử ban đầu là cấp 1
 • Khi NPC Nghĩa Tử lên cấp, các chức năng của NPC sẽ mở ra để tham gia.
CấpMở chức năng
1 Nhận 4 Ấn Nghĩa Tử
2 Đổi Ấn Nghĩa Tử
3 Mài Ấn Nghĩa Tử
4 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 20 %
5 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 25 %
6 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 30 %
7 Thêm 1 Ấn Nghĩa Tử
8 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 35 %
9 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 40 %
10 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 45 %
Nâng cấp NPC Hồng Tỷ
CấpNguyên liệuTiền VạnThành côngThất bại
1 2 LB Liên Hoa
+
5 Nghĩa Tử Đơn
+
2 Tướng Quân Lệnh (siêu)
300 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 Cấp 5
5 Cấp 6
6 Cấp 7
7 Cấp 8
8 Cấp 9
9 Cấp 10

Các hình thức sử dụng Ấn Nghĩa Tử 2

LoạiNội dung
Buff
Ấn Nghĩa Tử 2
 • Khi kích hoạt ấn Nghĩa Tử 2, cần có ấn Nghĩa Tử 2 cần kích, hệ thống sẽ trừ 1 Nghĩa Tử Châu ở mỗi lần kích. Mỗi lần kích ấn sẽ có trạng thái buff trên nhân vật trong 2 giờ, có thể cộng dồn 24h.
 • Qua ngày hệ thống sẽ tự reset.
Đổi
Ấn Nghĩa Tử 2
 • NPC lên cấp 2 thì mới dùng được chức năng Đổi Ấn Nghĩa Tử
 • Khi đổi ấn tốn 1 Nghĩa Tử Tinh Hoa (mua tại NPC Hồng Tỷ) cho 1 lần đổi.
 • Khi đổi ấn thì cấp ấn hiện tại sẽ trở về cấp 1.
 • Thay đổi Ngẫu Nhiên 1 lúc 4 Ấn trong danh sách 23 Ấn
 • NPC sẽ khấu trừ 4 Ấn của người chơi và nhập lại 4 Ấn Ngẫu Nhiên theo tỷ lệ bên trên (tỷ lệ lúc nhận Ấn)
Mài
Ấn Nghĩa Tử 2
 • NPC lên cấp 3 thì mới dùng được chức năng Mài Ấn Nghĩa Tử
 • Khi mài ấn tốn 1 Bột Mài Nghĩa Tử (mua tại NPC Hồng Tỷ) cho 1 lần mài ấn.
 • Ấn nhận được sẽ ngẫu nhiên cấp trong cấp Ấn
 • Mài Ấn nào thì sẽ ngẫu nhiên cấp Ấn đó.
 • Ví dụ: Nhân vật mài ấn Sinh Lực 5% thì khi mài chỉ ra ấn sinh lực 6%, 1%, 8%...10%... không thể ra ấn Nội Lực, Kháng Hỏa...
  • Nếu NPC cấp 3: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 6.
  • Nếu NPC cấp 4: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 8.
  • Nếu NPC cấp 5: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 11.
  • Nếu NPC cấp 6: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 13.
  • Nếu NPC cấp 7: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 16
  • Nếu NPC cấp 9: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 18.
  • Nếu NPC cấp 10: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 21.
 • Lưu ý: Khi đổi ấn thì cấp ấn hiện tại sẽ trở về cấp 1.